НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

7. Планети и домове

ПЕТЪР МАНЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

7. Планети и домове


Житно зърно, Г. ХІІІ (1939), кн. 4 ÷ 5, с. 103 ÷ 104 ; кн. 6, с. 145 ÷ 147 ; бр. 7 ÷ 8, с. 181 ÷ 183

рубрика Елементарни астрологични комбинации
Сега ще разгледаме отношенията между планети и домове. Трябва да бъдем, следователно, наясно, че и в тоя случай ще имаме работа с прости, основни комбинации, които ще трябва да се попълнят с данните, които ще се получат от знака, в който се намира дадената планета, както и аспектите, които тя получава, за да преценим нейния точен ефект във въпросния дом.

Както видяхме и по-рано, домовете определят положението на небесните тела спрямо хоризонта и меридиана на мястото на събитието. По положенията на една планета в даден дом се съди за силата на нейните радиации от една страна и за посоката на нейното действие - т. е. за оная област от живота на родения, върху която тя ще упражни своето влияние, от друга страна.
  


  а) Общи бележки:


Тук ще припомним някои положения, повечето, от които са вече изнесени в главата върху домовете. Общо взето, планети разположени над хоризонта или близко до него, проявяват по- пълно своето влияние.


Някои автори са на мнение, че когато повечето планети са разположени над хоризонта, те дават добри условия за проява във физическия свят, докато много планети струпани под хоризонта, говорят за един по-богат вътрешен живот на индивида - едно твърдение, което би могло да се приеме само условно.

Знае се, че планетите развиват най-голяма сила, когато се намират в ъглови домове и то повече в 10. и 1. и по-малко в 7. и 4. домове.

При равни други условия, силата на планетите, разположени в следващите домове - 2., 5., 8. и 11. - е по-малка и най-малка в падащите домове - 3., 6., 9, и 12.

От следващите домове най-интензивен е 11., от падащите - 9., които заедно с ъгловите домове 1., 10. и 7. образуват така наречените хилегиални места в хороскопа. Всеки дом представлява едно силово поле с една зона на максимална интензивност - това е неговото начало или връх. Влиянието на последния — неговият орбис - се простира и в предходния дом на разстояние 5 ÷ 6°, а при асцендента - началото на първия дом - до 10° в сферата на предходния 12. дом.

1. и 10. дом се смятат особено щастливи.Напротив, 8, и 12. - нещастни.

Има два дома, които могат да имат и едното и другото значение. Това са: 6. дом, който има отношение към прислугата, личното служене, но и към болестите на родения, и 7. дом - дом на сдруженията, брака, но и на откритите врагове.

Останалите домове - 2., 3., 4., 5., 9., и 11., се считат добри.

4., 8. и 12. домове минават още за окултни. Някои автори прибавят към тях и 6. дом.

Според положението си по домове планетите могат да имат вторични достойнства и вторични  слабости,  които  не  трябва  да  се  смесват  с достойнствата  и  слабостите,  които  тепритежават в известни знаци, за които се говори по-рано. Така, положението на една планета в 1.

или 10. дом се счита за едно такова „вторично достойнство”; вторично, защото е краткотрайно - след около два часа, по силата на въртенето на Земята, планетата преминава от 1. в 12. съответно от 10. в 9. дом на хоризонт-меридионалната система на това място и следователно изгубва това свое достойнство.

Напротив, позицията в 8. и 12. дом се счита за „вторична слабост” на въпросната планета.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ