НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

15. Воля за добро

ГЕОРГИ РАДЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

15. Воля за добро


Календар „Братство” за 1936 година. Севлиево, книгоизд. Братство, 1935, с. 3 ÷ 4
Почвата, по която се движим днес, е извънредно хлъзгава, затова са нужни големи и непрестанни усилия, голяма и непрестанна будност на съзнанието, за да не се подхлъзне човек, да не падне и да стане по такъв начин роб на злото.

Днес е време на воюване, време на борба, време на изпитание. Но не е толкова страшна външната борба, във физическия, материалния свят. Не е толкова страшна войната с гранати и куршуми, с аероплани и задушливи газове, при която човек може да бъде осакатен физически, или, най-многото, да изгуби тялото си. Не е страшна и икономическата борба, при която можем да останем без средства, в лишения и мизерия.

Има нещо по-страшно, има нещо по-опасно от всичко това, а то е - великата вътрешна духовна война; то е борбата между злото и доброто вътре в самите нас, в нашата душа. В тази страхотна борба между неземни, нематериални сили, водена с непознати нам, но не по-малко усъвършенствувани средства и методи, ние можем да пострадаме не само физически и да изгубим нещо временно - в нея ний можем да бъдем осакатени духовно и да изгубим душата си!

Ето защо, в тия дни на вътрешно изпитание трябва да бъдем винаги будни, да противостоим на опитите на злото да зароби душата ни, да я окове в своите вериги.

Нужна е силна воля, воля за доброто, за да запазим равновесие и да можем свободно да се движим по тая хлъзгава почва на съвременния живот, под буйните нападения на силите на злото. Да вървим в правия път на живота! Да вървим по пътя на Доброто! И тогава ще бъдем науязвими и няма да се боим от нищо.

Годината 1936 е година на изпитания*.

Да тръгнем по пътя на Любовта и на Жертвата, и победата ще бъде наша.------------------------------------------------------------------------------------------
*Забележка на съставителя: През 1936 г. месец май бе извършен побоя върху Учителя Дънов, последва Разпятието, а след това на 12 август 1936 г. става и Възкресението. За тия събития виж „Изгревът”, том IX, с. 393 ÷ 397.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ