НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

11. За родителите

ГЕОРГИ РАДЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк


11. За родителите

Колко е важно за всеки родител, който живо се интересува за живота и развитието на своето дете, да знае какво е вложено в това малко същество, за какво е родено и какво може да стане от него.

Да се знаят всички положителни качества, способности, дарби и таланти. Също да се знаят и отрицателните страни на неговата развиваща се природа.

Колко е важно всеки родител да знае, кои органи от тялото на детето ще бъдат слаби и подложени на сътресения, болести и нещастни случаи, за да може предварително да се вземат мерки и чрез разумни методи да се внесе подобрение.

Има родители, които са готови да положат големи усилия, да дадат много жертви, за да видят своите деца здрави, умни, способни и щастливи.

Колко средства са употребени от учени, психолози и педагози с апарати, уреди, тестове, за да могат посредством тях да определят дарбите, качествата, интелектуалните способности на детето, но всичко това не е в състояние да попълни голямата празнина, която съществува в тая област.

Липсват още много данни от науката за човешкото същество, за ония сложни двигатели и механизми, скрити в него, за ония невидими сили и влияния, на които е подхвърлен човек през своя земен живот.

Има една наука, която може да хвърли велика светлина, може да даде чудна ориентировка, да насочи развитието на човешкото същество по най-добрите естествени пътища, с най-малко съпротивление.

Тази наука разкрива, пред разумния и мислещия, нов свят от възможности. Посочва начини как да се развият скритите сили на душата, тялото и му дава правила за истински живот. Най- хармоничният живот в съгласие със законите на природата!

Тази наука е Астрологията - една от най-възвишените науки на древността!

За да се ориентира Астролога за живота, здравето и развитието на едно дете, съставя се хороскоп.

Хороскопът е карта на небето в момента на раждането. Това е фигура, която нагледно показва положението на планетите в знаците на зодиака и положението им спрямо земята. Всичко това чрез изчисления се извлича от астрологически таблици, които всяка година се приготовляват от големи учени в Гринвичката обсерватория Хороскопът е огледало на целия живот. Това е чудесно ръководство за живота. Той е разделен на 12 области и от различното положение на планетите и звездите в различните области на хороскопа, заедно с различните аспекти, които планетите сключват помежду си. астрологът дава сведения върху:

I.  Темперамента, характера, склонностите, предразположенията, здравето и продължителността на живота.

II. Финансовото положение, пари, богатство, бедност.

ІІІ. Умствени занимания, писане, четене, връзки, братя, сестри, съседи, пътувания.

ІV. Семейни положения, баща или майка, недвижими имущества, къщи, земя, имоти и края на живота.

V. Сърдечни  преживявания,  любовни  влияния,  удоволствия,  спекулации,  предприятия, деца.

VІ. Служене работа, болести прислуга.

VІІ. Обществена работа, открити врагове, женитба, брак, съдружници - описание на съпруга или съпругата, процеси.

VІІІ. Смъртта, кои от органите ще пострадат.

IX. Далечни пътешествие, - по-висши занимавания, философия, метафизика, изкуство, религия.

X. Професия, призвание, служба, обществено положение, слава, реноме, подигане или падение.

ХІ. Приятели, покровители, реализирани надежди.

ХІІ. Скрити врагове, изпитания, болести, затвори, заточения. Какви други възможности се съдържат в един хороскоп? Чрез изчисления може да се открият годините на известни благоприятни и неблагоприятни влияния, на нещастни или щастливи събития.

Чрез сравнение хороскопите на две лица може да се определи дали те могат да живеят един съвместен, щастлив живот, или в тях липсват елементите и данните за хармоничен такъв, или с други думи, дали са създадени от самата природа да бъдат един за друг или да воюват.

Хороскопите определят в какво могат да се разбират, какви допирни точки имат и в какво ще се отблъскват. Също чрез изчисления може да се намерят годините и месеците, когато те ще дойдат в конфликти, ненавист или разбирателство, хармония и любов.

Чрез хороскопа може да се даде най-подходящия индивидуален метод за възпитание.

М. Иванов* - астролог- педагог, София
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*3абелвжка на съставителя: Материалът е включен от тематични съображения. Отпечатан  е като рекламна листовка.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ