НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

3. Бележки по повод статията "Астрология и Медицина"

ГЕОРГИ РАДЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

3. Бележки по повод статията "Астрология и Медицина"

Житно зърно, Г. І, бр. 7 (X. 1924), с. 17 ÷ 18


Когато хората убиват, те дълбоко се заблуждават, защото мислят, че с унищожаване на тялото, унищожават и онова съзнание, което го е обитавало...

Така е, когато те убиват една идея, едно учение, една наука. Днес за днес има много древни науки  погребани - астрологията  е една от  тях.  Знайни   им  са  и   гробовете  дори:  в  едикоя „енциклопедия”, едикой „речник”, и ония, които посещават гробищата на човешките предубеждения и догми, ала нямат око за живото, в живота ще ви се присмеят, ако им заговорите за неща „отдавна умрели” според тях. Те дори могат да ви посочат и имената на ония „официални учени”, свещенослужители в храма на науката, застроен от Ренесанса насам и достройван до ден днешен, които са извършили погребението на тия „суеверици” и да ви цитират нещо от техните „надгробни речи”. Наистина във времето на Ренесанса от астрологията бяха останали само дрипи - тази божествена Девица се изплъзна из ръцете на оная сган от шарлатани-гадатели, и те успяха да откъснат от нейните одежди само по някоя и друга дрипа. Та когато дойдоха по-послешните учени, те всъщност погребаха не астрологията, а няколко „астрологически дрипи”.

Па и тъй е: когато хората погребват, те погребват само дрипите - живото си заминава, за да влезе в нова форма и нова фаза на развой.

Така беше и с Астрологията. Днес хората мислят, че тя е мъртва наука и това предубеждение така се е укрепило в техните умове, че и не смятат за нужно сами да проверят това, което им са натрапили. Една от чертите на съвременния човек, какъвто и да е той - учен или прост - е, че пази ревниво своите догми. Той дреме над своето наследено от дядо и баба имане, над своите наследени ценности и не си дава труд да провери дали повечето от тях не са фалшиви: И днес по разните пазарища на живота - религиозни пазарища, политически пазарища - хората си служат с тия фалшиви монети на атавизма и наричат това „почтена търговия”. А има и много хора, интелигентни особено, които знаят фалшивостта на тия монети - знаят лъжата на всички ония религиозни и обществени догми, които спъват развитието на човека - ала от страх мълчат.

Все пак има и доблестни хора, които пристъпват непредубедено към нещата, и които не се боят да изкажат истината, въпреки подсмива и хулите на страхливите и ревнивите пазители на догмите.

Днес за днес мнозина учени на запад и в Америка се запретват да проверят астрологичните данни, като поставят тази наука на чисто опитна база - наред с другите експериментални науки. Не голословията и отрицанията на разните скудоумци - каквито и да бъдат те: „официални” или „неофициални” учени - а опита дава научно оправдание на едно твърдение.

И ето, опитите и наблюденията на редица учени идат да оправдаят древната астрологична истина за влиянието на звездното небе - частно за Слънцето, Луната и планетите върху живота на човека и земята.

В тия бегли бележки, написани по повод рецензията на д-р Верн във Voile d'lsis, ние нямаме за цел да изложим научната постановка на астрологичната проблема. По-нататък можем да сторим това. Ще поменем само, че някои учени, които са се отървали от книжническия догматизъм, навлизат смело в областта на астрологията и се добират до интересни факти. Изследванията на Д-р Romary, които са предмет на горе поменатата рецензия достатъчно говорят за това. А те не са единствени.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ