НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

VIII. КАК БЕШЕ ОТКРАДНАТ ОРИГИНАЛЪТ НА ТЕКСТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА, ОПИСАН ОТ ТРИТЕ СЕСТРИ ЯРМИЛА, МАРИЯ И ЕЛЕНА

ТОМ 16
Алтернативен линк

VIII. КАК БЕШЕ ОТКРАДНАТ ОРИГИНАЛЪТ НА ТЕКСТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА, ОПИСАН ОТ ТРИТЕ СЕСТРИ ЯРМИЛА, МАРИЯ И ЕЛЕНА1.На 27 май 1990 г. под мое ръководство бе направен един протокол за работа, която предстоеше за това поколение и протокола за Паневритмията. Той важи и за днес, и за утре. И което е най-важното, той е програмата за онази работа, която трябва да се свърши. Виж „Изгревът" том I, стр. 628 - 631.

2.Този протокол първо бе нарушен от Мария Митовска, която издаде „Паневритмия" през 1983 год. Това е описано в „Изгревът", том IX, стр. 781, точка II.

3.В точка V от стр. 781 бе описано как, след като бях извадил на ксерокс машинописния текст от обясненията на Паневритмията от групата на Ярмила, Мария и Елена, я предадох на Ина Дойнова, Павлина Даскалова, Йоанна Стратева и всички онези, чийто имена и подписи стояха под Протокола от „Изгревът" том I, стр. 628 - 631. И след това, без да ме питат, го подготвят за печат и го предават на Стефан Калайджиев през 1995 г. за печат. „Паневритмията" излезна с ISBN 954-578-097-5 през 1996 г. Бяха откраднати мои текстове с авторите, с които съм работил и имам само аз право на тях. Това е описано в точка V на стр. 781 - 782 от „Изгревът" том IX. А те бяха отпечатали в тази тяхна „Паневритмия" на стр. 9 - 14, 15. В тази „Паневритмия" от Стефан Калайджиев са включени статии на Черната ложа на стр. 75 - 77, 83 -85, 86 - 112. Това са статии, за да опорочат оригиналния текст, който бях им предал. И те бяха опорочени. Умишлено опорочени. Не бе случайно в никакъв случай!

4. Защо не се издава истинската Паневритмия? Виж „Изгревът" том IX, стр. 781 - 783.

5. След това научавам, че след като Павлина е предала Паневритмията на Стефан Калайджиев да я печата през 1995/1996 г, то тя предава да я набира някаква служителка и позната на Калайджиев. Така всичко се навърза едно след друго, излъгаха ме за оригиналите и те ги предадоха на Стефан Калайджиев да набират Утринни Слова, излъгаха ме за „Паневритмията" и я издадоха с разни чакри, разни статии от други школи. Изобщо - провал по всички линии. А защо им предавам оригинали? Нали трябва да свършат малко работа и на онзи, който ме бе изпратил да се родя между българите. Аз бях сам, а онези, противниците, бяха мнозинство. Ето това бе най-важното. И друго бе важно, че Небето ме подкрепяше. Нямаше с кого да се работи. И аз бързах да не пропусна времето за печат, което Небето ми даваше. Бързах.

6. А защо се променяше Паневритмията от днешните последователи на Учителя Дънов? Виж „Изгревът" том XV, стр. 911 - 918, 919 - 922, 922 - 927, 928 - 930.

А за доказателство, че съществува протоколът, отпечатан в „Изгревът" том I, стр. 628 - 631, прилагаме на скенер подписите на всички, според който Божествения Дух се изявява в единствено число, а се предявява, в множествено число съгласно Христовият закон на съединението. Словото на Учителя е дадено в единствено число чрез Божествения Дух, а се проявява и реализира от последователите на Учителя в множествено число посредством изпълнение на всички задачи дадени в Словото. За това всички идеи отбелязани в настоящия протокол, вписани в прокола бяха възприети, като се спази закона на. Христовия Дух който обединява Битието и Небитието.


Публикувано изображение


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ