НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

VII. КАК СЕ ПОЯВИХА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ОРИГИНАЛИТЕ ЗА НАБОР НА КОМПЮТЪР. КРАЖБАТА И НАМЕСАТА НА НЕБЕТО

ТОМ 16
Алтернативен линк

VII. КАК СЕ ПОЯВИХА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ОРИГИНАЛИТЕ ЗА НАБОР НА КОМПЮТЪР. КРАЖБАТА И НАМЕСАТА НА НЕБЕТО


1. Накрая след неразбориите реших да сложа някакъв порядък. Досега раздавах оригиналите ей-така, без подпис и след устно уточняване. По-късно се установяваше, че не бяха чули нищо и всичко беше забравено. И следваха поразиите и след това - разправиите. И всичко се трупаше на моята глава. А същевременно аз подготвях поредния том на „Изгревът" и то се издаваха един след друг. Не зная как съм издържал.

2. Среща ме Павлина, убеждава ме, че има хора, които могат да набират оригинала и може след това да го издаде. Викнах я в дома на Марийка Марашлиева, аз диктувах и обяснявах на Павлина Даскалова, а Марийка го прехвърляше на машинописен текст. Приключихме с протокола. И тогава й връчих „Утринни Слова" 1939-1940 - 36 беседи по оригинала.

3. Този протокол бе публикуван в „Изгревът" том ХШ, стр. 852-853. Но тук ще го публикуваме още веднъж, защото има необикновени събития и развития, за да се покаже как съм работил и как Духът на Заблуждението ги ръководеше. Въпреки, че Павлина ме излъга с материалите, които й предадох за Иларионови, който материал трябваше да влезе в „Изгревът", аз й дадох оригинала, защото смятах, че ще се коригира. И още нещо - нямаше с кого да се работи. Всички бяха срещу мен - подведени, насочени и насъскани като кучета бесни. Точна така беше. Виж „Изгревът" том XIII, стр. 846, точки 7, 8, 9, стр. 851, точка 17, 18, 19.

Публикувано изображение


Публикувано изображение


Публикувано изображение

4. Павлина Даскалова взима оргинала и отива и го предава на Стефан Калайджиев да го набира. А той издаваше беседи и лекции на Учителя, но редактираше Словото му, понеже смяташе, че това трябва всичко да се осъвремени съгласно новия книжовен език. Той бе изпратен да променя Словото и да руши. Предупредих я да не дава на него, да не дава на онези от Варна, които също променяха. След известно време се срещам с Теодора Шкодрева и научавам от нея, че материала Павлина е предала на онзи, който бе враг на Словото. Значи отново ме излъга. Наредих на Теодора да направи опит и да вземе оригинала. Взе го. Последваха големи разправии по телефона и обяснения. Накрая накарах Теодора Шкодрева да опише всичко по издаването на тази годишнина. Тя го описа и аз го публикувах в „Изгревът" том XIII, стр. 854 - 856. Прочетете го, за да видите лъжата, кражбата и намесата на Небето, което спаси оригиналите и бяха издадени по оригинала.

5. След като бе спасен материалът от кражбата чрез Теодора, и след като бе подготвен, то трябваше да се отпечати. От Велико Търново и от Габрово бяха решили да финансират по едно томче. Обажда се Павлина по телефона и иска негативите за корицата на „Утринни Слова" с изгряващото слънце. Аз я изпращам при Стефан Кирлашев и Елена Николова, които имаха офис на ул. „Граф Игнатиев" 28. Беше обявен като просветен център „Изгрев", а те пък бяха представители на издателство „Бяло Братство". Отива Павлина, иска негативите за корицата и изведнъж двамата скачат и особено Стефан Кирлашев почнал да крещи да я обвинява, кой и е дал право да печати. Изгонили я. А този, който й беше дал с право да печати, бях аз. Аз бях този, а не онзи или друг. Аз ръководех вече Програмата, която те отхвърлиха. Свързах се с нея и я упълномощих да си намери друг художник и да си направи нова корица, но да спази правилото на оранжевото слънце, което изгрява, и оранжевите надписи, но с виолетова корица. Намери художник, направиха корицата и я издадоха в една хубава държавна печатница „Абагар" във Велико Търново. В тази печатница аз издадох 10 тома на „Изгревът". Но вместо да сложи друга фирма, то отново сложи името на Издателство „Бяло Братство". А те нямаха нищо общо с подготовката и отпечатването на тази годишнина. Дори я бяха изгонили и изхвърлили, понеже са смятали, че те са които ръководят и печатат. А те не бяха никои. Бяха случайно се вмъкнали и аз чаках момента да ги махна от тази сграда и да сложа там онзи, който да ме слуша и да изпълнява онова, което му нареждам.

6. Тази годишнина 1939-1940 на „Утринни Слова" излезна с името „Първият момент на Любовта" - ISBN 954-8091-68-2 през 1997 г. и „Обичайте и радвайте се" с ISBN 954-8091-71-2. Отпред бяха сложили Емблемата с котвата, но вече така, както трябваше да бъде. Започнаха да я разпространяват. Двете книжки бяха в Търново и те си я разпространяваха и си я продаваха. През мене не преминаваше нито една стотинка. Павлина бе горда, че нещо бе направила. Но радостта бе за кратко време. Отвсякъде се надигаха критики срещу нея по най-различни обвинения. Беше ги яд, бяха озлобени до крайност, че беше издадено Словото по оригинала. Бяха озверели, че не можеха да сложат ръка върху оригинала да го променят, защотото Небето се намеси и спаси оригинала. Не можеха да се примирят, че някой друг движи отпечатването по оригинала, а не Братският съвет или Издателство „Бяло Братство". Не можаха да се примирят и след това пристъпиха към една организирана атака срещу оригиналите, която подготвяха дълго. В нея взеха участие почти всички.

ПРОТОКОЛ
Днес, 3.IХ.1996 г. в дома на Марийка Марашлиева, ул. "Люлякова градина" № 61 „б"1, ет. VI, ап. 34, София 1113, явяващи се като свидетел и едновременно записващ на машинописен текст настоящия протокол, се събраха Вергилий Николов Кръстев и Павлина Николова Даскалова от гр. В. Търново, ул. „Сергей Румянцев" № 43, във връзка със следното:

1. Във връзка с предложението за отпечатване на непечатаните беседи на Учителя Дънов, направено от Вергилий Кръстев във том IV на „Изгревът" стр, 644 - 645 се яви Павлина Даскалова и пожела да отпечати една годишнина от Утринни Слова.

2. Предава се оригинални непечатани беседи от Утринни слова 1939 - 1940 год., започващи от 24.IХ.1939 г. до 21.07.1940 г. включваща 36 беседи.

3. Тази годишнина, която й се предоставя, има направени коректури - поправки, задрасквания, включвания на други думи от Лалка Кръстева, която е смятала, че така трябва да се редактира Словото на Учителя. Този въпрос е разгледан в том III на „Изгревът" стр. 199 -201, 201 - 203, 203 - 206.

4. Годишнината й се предава с едно-единствено условие: да бъде набран текстът по оригинала. Там, където при някои изречения не е ясно, може да се включи някоя дума, като се загради в скоба и по този начин ще се види, че това е допълнеие за улеснение на читателя, но не и промяна Словото на Учителя.

5. На втора страница да бъдат отбелязани имената на трите стенографки и че стенограмите са дешифрирани от Елена Андреева. Ще бъдат включени и имената на онези, които са направили компютърният набор, името на коректорите, на онзи, който осъществява странирането и оформянето на предпечатната подготовка, както и името на художника на корицата.

6. Корицата на Утринни Слова е определена съгласно окултните закони, дадени в „Завета на цветните лъчи на светлината". Корицата трябва да бъде взета от художника.

7. Павлина Даскалова ще организира и сама ще си подбере онези лица, с които ще работи и ще осъществи издаването на печат. Тя не отговаря пред никакви лица и пред никакви Братски съвети и се подчинява единствено на условията в този протокол. По този начин тя ще бъде свободна и независима и ще бъдат отрязани домогванията на отделни лица за вмешателство.

8. Форматът на книгата, както и хартията, се избира от Павлина Даскалова, както и да избира лично лицето, което ще издаде годишнината. Уместно е форматът да бъде както издадената книга „Ново разбиране за времето" - 16/60 х 84.

9. Заглавието на всяка една годишнина се определя по следните правила:
а) обикновено се слага заглавието на първата беседа.
б) при положение, че същото заглавие го има вече в някои издадени томчета, тогава се слага заглавието на втората беседа. Ако и второто заглавие се повтаря, то се слага заглавието на третата беседа. При положение, че и тя се повтаря, може по избор на онези, които осъществяват набора и им е направила особено впечатление някоя от беседите, които набират, могат да предложат заглавието на същата беседа като заглавие на томчето.

10. При издаване на томчето не се поставят никакви уводи и заключения от друга автори. На последната страница ще бъдат поместени поредицата от излезналите книги, като годишнината, която излиза в момента, ще бъде поставена с болд, а това нещо ще бъде поставено на бял лист.

11. Финансирането за издаването на книгата се осъществява от Павлина Даскалова, а издаването на книгата от еднолична фирма и лицето, което тя си избере. Ценообразуването на книгата се осъществява от парите, вложени за предпечатна подготовка и книгопечат. Поради инфлацията, цената няма да бъде отбелязана в изданията. Каква цена ще бъде определена, зависи от екипа, който ръководи Павлина Даскалова. Книгоразпространението и продажбата на книгата и плащането на съответни данъци се осъществява от едноличната фирма.

12. Тиражът на изданието трябва да бъде от 1000 до 2000, като окончателният брой се определя от Павлина Даскалова и нейния екип.

13. При положение, че се яват няколко спонсора, може накрая да бъде написано „Инициативен комитет по издаването" и могат да се цитират имената. Или пък, ако не желаят, ще бъдат отбелязани отделните братства, които финансират това издание. По този начин ще се зачете трудът на всички.

14. По избор на Павлина Даскалова материалът от една годишнина може да се отпечати в две или едно томче, зависи от обема.

15. Върху предоставеният материал не се драска, не се правят забележки, а се работи най-внимателно, след което се връща обратно, като се прехвърли на една дискета и се предаде на Вергилий Кръстев за архив. Също Павлина Даскалова ще изиска от издателя да й се предаде една дискета на записания материал.

16. Емблемата с котвата, която е поместена досега, не е оригиналната, а е целенасочено изменена и понеже се използва от Издателство „Бяло Братство", същата може да не се включва, което не е загуба, понеже тяхната е променена.

17. Настоящият протокол бе направен със съгласието на трите страни. Бе отпечатан на три страници, заверен с подписите на тримата.
Подписали протокола:

Вергилий Кръстев Павлина Даскалова Марийка Марашлиева


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ