НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

II. Дневници 20.ХI.1922 г. - 14.ХII.1943 г.

ТОМ 16
Алтернативен линк

Пеню Ганев


Дневници

II.


20.ХI.1922 г. - 14.ХII.1943 г., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ