НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

101. ПАРАХОДЪТ ОТ АМЕРИКА

ТОМ 16
Алтернативен линк

101. ПАРАХОДЪТ ОТ АМЕРИКА


Една жена се оплаквала пред свои приятелки в града (тя не е от Братството, чужда жена), че мъжът й отишъл в Америка. Отначало й пишел писма, пращал пари, обаче от известно време нито пари получавала, нито писмо имала, не се обаждал никакъв. Тя вече се чудела дали е жив или не е. Защо не се обажда мъжът й?

Някои хора от града й дали съвет: „За тази работа да отидеш да питаш Дънов, само той разбира тия работи." И тя се запътила и дошла на Изгрева.

Влязла при Учителя. Той я посрещнал много любезно. Тя си разказала болката, за мъжа си, че е отишъл и вече не й се обажда. Пък Учителят рекъл: „Добре, стой тука, ще уредим този въпрос." И тя стои в стаята на Учителя, в приемната. А в стаята имаше едно перде и зад него - мивка, да може да си умие някога ръцете. Имаше и легло зад пердето. Рекъл: „Стой тука." И тя седи сега и чака, чака, чака Учителят да излезе зад пердето, обаче не излиза. Минало много време и тя се чуди: „Защо не излезе този човек, бе джанъм?" Отишла, надникнала полекичка и видяла, че Учителят бил легнал и спял. И си казала: „Виж, той уж ще ми приказва, ще ми говори, а пък легнал и заспал."

Не минало дълго време и Учителят излязъл вънка и й казал: „След 12 дни той ще си дойде!" Защото параходите за 12 дни денонощно пътуват и стигат от Европа до Америка. Та, той ще си дойде след 12 дни, или 14 дни, забравих точно след колко време.
И след определените дни, които Той казал, мъжът й си дошъл. Излизали с него да се разхождат из Борисовата градина, сега парка на Свободата. Излезли, значи, веднъж на разходка и тя довела мъжа си по пътеката от Семинарията насам, на Изгрева. По едно време видяла хора, натрупани като на хоро, насъбрани на камара, и рекла: „Какво ли правят тези?" И като наближават, мъжът рекъл: „Ей-този е, дето идваше при мене!" В хотела, в който живеел, Учителят се явил и му казал: „Слушай, утре сутринта ще вземеш първия параход за Европа, ще си отидеш, много си необходим да си отидеш у вас." - „Значи, същият човек ми се яви там!" Как се е явил, и те не знаят. Учителят се е излъчил от тялото Си и се е явил там, като пак се е материализирал. И тъй, после станали приятели. Но кой е този човек, не са ми казвали.

Учителят на мене ми каза така: „Аз мога да накарам целия свят да се струпа веднага, като взема и възкреся тука един човек, който заминава за гробищата, но веднага Радио София ще съобщи това нещо и ще се юрнат журналисти и какви ли не от разни държави и вие няма да можете да припарите до мене. Моята мисия е друга. Аз съм дошъл да се срещна с хората, които ще работят за Бялото Братство, затова тази работа не трябва да се чува. Трябва да дойдат при мене хората, които са определени за тая работа. А иначе ще дойдат хората от любопитство, а не тези, които вярват в Бога.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ