НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

94. ЛЕТЯЩИЯТ КРЕВАТ

ТОМ 16
Алтернативен линк

94. ЛЕТЯЩИЯТ КРЕВАТ


Един студент се явява при Учителя на 19 август, когато Учителят беше отишъл във Велико Търново на събор. Всяка година ние на 19 август имахме събор. Едно време съборите са ги правили във Варна, пък после - във Велико Търново, пък после - в София. И този студент отива при Учителя и Му казва: „Вие говорите за Бога. Какъв Бог?" Пък Учителят му казва: „Има Бог!" - „Докажи ми" - казал студентът. - „Ще ти докажа." И вечерта, като си легнал студентът на кревата и заспал, по едно време креватът се вдигнал и отишъл чак до гредата. Той се уплашил и извикал, и до сутринта никак не спал. Сутринта рано отишъл при Учителя, Който живеел тогава у Иларионови, и Му казал: „Вярвам вече, че има Невидим свят." По-напред казал, че няма Невидим свят, а сега признал, че има Невидим свят.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ