НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

60. МОСТЪТ НА БУДАЛИТЕ

ТОМ 16
Алтернативен линк

60. МОСТЪТ НА БУДАЛИТЕ


Снимка 36 е много интересна. Каракачаните се оплакват, че идват натоварени и минават край рекички, на които трябва да направят мостчета. И една сутрин Учителят каза: „Сега всички ще отидем да направим мостове." И тръгнаха от второто езеро нататък къмто Скакавица, понеже тогава се снабдявахме през Дупница. Тая снимка е направена, когато вече бяхме свършили да правим мостчета. Последното мостче бяхме направили, по което да могат да минават конете. Останахме само ние, а шмекерите, които ги мързи да работят, се върнаха. А казаха: „Будалите да останат!" И го нарекоха „Мостчето на будалите". Щото казаха: „Бактисахме вече да работим, от сутринта почнахме, та до обед не можем да свършим." А останаха малко да работят, ей-тези, които са на снимката. То е на второто езеро. Тази снимка беше снимката на будалите, защото те останаха последни да работят. Всички други се върнаха и чакаха да дойде време за обяд. А пък тези, всички работихме, да могат да минават конете. Тази снимка е от второто езеро, все по неговата стена и отива в Сапарева баня пътят, гдето ходи за хижа Скакавица, дето е реката, голямата. Затъваха конете. Като затънат, не може да си носят багажа. Денковете падаха.

Та, Учителят каза: „Ще помогнем да направим мост." Тръгнахме с Учителя, Той ни поведе и Той пръв започна. И тръгна с нас цялото Братство. Обаче полека-лека започнаха да напускат, казаха някои, че вече обед дошло, че трябва да се върнат. И се върнаха и останаха ей-тази група, малката. А аз носех апарата и рекох да направя една снимка. Сега пък Учителят каза: „Тази снимка ще я наречем „Мостът на будалите" - които са били будалите, останали да работят последни. Ако били умни, щели да избягат."
ВК: Значи, мостът на будалите. Буди Аллаха. ПГ: Учителят каза, че „будала" не е лошава дума - тя значи „Буди Аллаха", „Бъди с Бога" значи. Значи, които работели, Учителят ги казва будали, защото седи така: който не работи, той ще се атрофира, ще се циментира. Пък щом работи, щом се движи, ще бъде добре. Затуй каза „Мостът на будалите". И така го наричаха приятелите години след това.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ