НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XVII. ТРУД БЕЗ АВТОР И БЕЗ ИМЕ

ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ТОМ 15
Алтернативен линк

XVII. ТРУД БЕЗ АВТОР И БЕЗ ИМЕ


Величка Няголова


Здравей Вергилий,


Искам да ти напиша още нещо, важно, а ако ти желаеш го включи в 8-ми том.


Съвсем случайно попадна при мен един голям обемист „труд" на пишеща машина на български, без автор и име. Взех да чета - интересно беше и доста силно. Пише за Елохим и елохимите, за звезди и планети, за цветя и билки, за мисията на България; история на балканското дело на Всемирното братство, „Азът" в различните народи, Орфей, Арахангел Михаил, лични послания, методи за разпространяване на Словото; сияния за Христос, има и евангелие на Мария- Магдалина и др. Предполагам, че има и много томове. Започва така от стр. 9: „Синове Божии, настана Божият час, настана"


После започва с дълъг пасаж отдясно от Учителя из „Беседи, обяснения и упътвания от Учителя" стр. 294-„Разумното служене". Започва текст от стр. 11: „Синове Божии, настана Божият час, настана. Пред вас е Новият свят - платихте си полиците и повече плащане няма. Повече синовете на красотата няма да подлагат гръб на неволи и тежки страдания. С началото на 1990 г. получавате пълна свобода по всички основни писани и неписани закони на човешкото, истинско достойнство. Радостта ви ще бъде пълна" и т.н. и т.н. Накрая на предговора на стр. 14-15: „И като четете страниците пред вас, от тази Нова, велика секунда нататък, вечно помнете: Вие сте родители на светове! Едни цели грамадни цивилизации от всемира, ще ви имат за велик прародител, само защото някога през ума ви е минала мисъл от словото." /Отнася се до това слово, а не до това на Учителя, ясно ли е?/


„Пламенно ви обгръщам отвсякъде и определям начало на изключителни събития. Аз пламтя вече във всеки и осиявам мнозина. Звездата ви излезе от тринадесетата сфера. 03.12.1989 г. 19.51-20.534. София-Изгрев"

После на стр. 16 голямо заглавие: „История на Холизациите и поглед върху осиянията". Започва текстът от стр. 17: „Вие четете предисловие към поредица от томове, с общо заглавие „Необятното говори". Първият запазен материал от осиянията, които ще бъдат включени в тях е „Евангелие от Мария Магдалена". Той се появява в България през 1975 г., за което е казано от Учителя Беинса Дуно в България (1864-1944) още преди 1944 г. „През 1975 г. ще има голяма акция на Бялото Братство". Пак Учителят БеинсаДуно/Петър Дънов/преди 1944г. пророкува за 1984 г. „През 1984 г. вие ще видите отново".

„Преди тази година, почти липсват материали от същия източник, но от началото на 1984 г. те избликват като буен извор и до края на 1989 г. общият им брои е над 400. Това са осияния, лекции, послания и отговори на въпроси, зададени от отделни личности, диктувани по вътрешен път на последовател на Учителя Беинса Дуно. Диктуващият нарича този пряк контакт, „единение, холизация". То се отличава от медиумизма по това, че не е необходимо време за извикването на духа. Информацията потича мигновено - още с мисловното и словесно повикване - и може да тече по 24 часа в денонощие, независимо от състоянието на холизатора. Източникът се самоназовава „ЕЛМА". В световните религии многократно се среща

съставката на името „Елма" - „Ел" в различни варианти, като име на Бога. Същата етимология и семантика има „Аллах"."


„В Библията, /стр. 18/ и мистицизма е известна най-висшата равнобожествена йерархия на елохимите, а Учителят Беинса Дуно казва за Себе си в края на Словото „Възвание към народа ми" от 1896 г.: „Аз съм елохим, ангел на Завета Господен". По-нататък, в единенията, Елма, се идентифицира с Духа на Христос и постоянно говори от Негово име. Това се проследява и във всичките 7000 лекции и беседи на Учителя Баинса Дуно в България до 1945 г."


От някои, /стр. 19/ следващи материали става ясно, че в случая не се касае за идването на Мировия Учител с Неговото „празнично тяло" на Земята. Това се очаква да стане в Кавзак след 2000 година, според думите на самия Учител Беинса Дуно. Но в останалите промеждутъци от време, Той използува много по-скромни, безкрайно по-ниски от Него Свои проводници, които обаче могат да предават точно Неговото Слово".


„Най-значителните /стр. 19/ материали от 1972 до 1984 г., които са разпръснати и не се пазят копия от тях са следните: „Евангелие на Мария Магдалина от 1975 г.,което е изгубено в България. Целият оригинал на това Евангелие се намира в Москва и там се разпространява на руски език. Също и в САЩ има екземпляри от този материал, които е включен в един окултен роман „Професии за резиденти" (космически). Друго единение продиктувано през 1977 г. по молба на приятелка, живееща в САЩ, е „За лечебните свойства на скъпоценните камъни". Оригиналът е загубен, а копието се съхранява в Ню Йорк."


/Стр. 33/ „От Учителя до 1944 г. Ill езеро в Рила е названо Балдер Дару. Четвъртото езеро сега получава ново име от Елма - „Йо-Колнар". Петото езеро е известно от Учителя като Махабур. Шестото езеро тук е с ново име - „Нел-Онтри", а 7-то е известно от Беинса Дуно като Шемхаа."


Вергилий, за метода на разпространяване на това „Слово" ще ти извадя фотокопие. Такова богохулство. Понеже прочетох някъде в този том /към 300 стр./ , че се говори за „Нов текст" на Паневритмията, разбрах, че авторът е Гриша Кьосев. Познавам го много добре и го уважавам, но как си позволява да отклонява вниманието на човечеството от Истинското Слово на Учителя, насочвайки го към това „Слово" давано от този Дух - Елма, с нов текст на Паневритмията, с нови имена на 7-те езера в Рила, с доказателства, че в този дух говори Христос и Учителя Беинса Дуно. Това е, за да се отклони вниманието на човечеството, и да не четат истинското Слово на Учителя, а това Ново Слово на този дух. И пропагандата е голяма - в Русия, САЩ. Аз намирам един такъв том тук във Франция, а те са много. И то с упътване от този Дух - да се превежда това Слово и да се разпространява по цялата земя, във всички държави. И разбрах, че вече имало преводи в разни страни. Но не на Словото на Учителя, а на това „Слово" на Елма. Безобразие и кощунство. Казва се още, че с разпространението на това Слово, всеки разпространител изкупува кармата си и минавал с 2-3 прераждания напред. Ще ти направя фотокопие на „Методите за разпространение".


Нямам нищо против Гриша, нито против този дух „Елма", но да казва и разпространява становището, че тези „Слова" са продължение на Словото на Учителя, че чрез този дух говорел Христос, Учителят и Бог! Това е вече много. Трябва една информация, за новите хора, които могат да се объркат, както и вече се е получило. Позволявам ти да направиш и ти „коментарии", ако го желаеш. Колко подкупващо е това „с изплащане на кармата" или с „намаляване на преражданията", за да се разпространи това ново „Слово". А Велкият Учител, не е никога говорил подобни неща и „привилегии", точно обратното. Той е казал, че тези, които дойдат в Школата Му, да не чакат облаги нито подобрения в живота си на земята, но напротив - още по-големи страдания и изпитания, за да се повдигнат и еволюират по-бързо. И защо този огромен труд е без „автор" и без „име"? Слагат всичко на гърба на този дух „Елма" и говорят и обещават от негово име, казвайки че е Христос,


Учителя, дори Бог. Телефонирах на една българка в София, за да потвърдя мнението си, че това е Гриша Кьосев, този неизвестен автор. Тя веднага го потвърди. И ми каза още, че тези томове се разпространяват тайно и че само малцина „привилегировани" имали щастието да ги получат, и то за да ги разпространяват и то навсякъде по земята. Имало вече и преведени в разни страни. Но се давали на „нови хора" от Братството, неопитни, но сигурни. И така наистина, това „Ново слово" се разпространявало. На ветераните не се давало. А те и много критикували авторът, че е попаднал в „черен мистицизъм". Виж, Вергилий дали те интересува този проблем, но за мене той е много важен. Всичко, което пречи на Словото на Учителя и Неговата Велика работа, трябва да го изобличаваме.


P.S. Сърдечни поздрави - Величка, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ