НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

VII.8. КОИ СА ВРАГОВЕТЕ НА УЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ?

Летопис Вергилий Кръстев ТОМ 11
Алтернативен линк

8. КОИ СА ВРАГОВЕТЕ НА УЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ?1. А Силите на Съзиданието са в Словото на Великия Учител Беинса Дуно. То се движи от Духът на Словото, който е глава на Истината, който е Духът на Истината. А Духът на Истината е глава на Божествения Дух.

Но заедно с него успоредно върви Духът на Заблуждението, който организира, електрифицира, радиофицира вътрешно своите слуги и те изпълняват безпрекословно заповедите, които се издават от неговата централа. Просто. И ясно. И разбираемо.
От една страна имаме оригинално Слово на Учителя, а от друга страна се намира промененото Му Слово. От една страна е Истината в Словото Му, а от другата страна е Духът на Опорочението Му в т.нар. последователи на Учителя Дънов.

И те днес са най-големите врагове на Учението Му. Хората търсят образци на това Учение. А тях ги няма. На тяхно място излизат хора, които са психически разстроени, които не работят, не учат, нямат образование, а тези, които са учили, са захвърлили дипломите си. Вместо образци на Учението на Учителя излизат карикатури, излизат отклонени хора, изхвърлени от обществото, в което живеят и които се явяват само негови консуматори. Искат да взимат блага, без да внасят нещо от. себе си за полза на обществото, в което живеят.

И хората се запитват: Това Учение на Петър Дънов това ли произвежда? Тези идеи от него, това ли са реализирали? Щом произвежда развала, ненужни за никого хора - значи това Учение е вредно за народ, общество и държава. Така разсъждават и то с право. Ето защо както вчера, така и днес т. нар. последователи на Учителя Дънов са неговите най-големи врагове. Защото те застават между Словото Му, между Учението и българския народ. И с живота си и с поведението си те отблъскват този народ от Учението му.

2. Защо днес не купуват оригиналното Слово на Учителя Дънов, което ние отпечатваме? Отговорът е един. Защото не го разбират. А защо? Законът на Словото на Учителя Дънов гласи следното: „Вие не можете да разберете Словото на Великия Учител Беинса Дуно, ако не сте свързани с Онзи, откъдето това Слово е произлязло." Окултен закон. Не железен, не стоманен, но диамантен по твърдост. Неумолим. Не го купуват, защото не са свързани с Учителя Дънов, с Учението Му и с Духът на Словото Му. Това е отговорът. Друг няма и не може да има, не само днес, но и утре!

3. В последно време един в София бе изрекъл, че отпечатаното Слово „Трудно се чете". И само за два месеца започнахме да чуваме от различни места от страната същия израз: „Трудно се чете". Откъде бяха научили този израз? Кой им го беше предал и внушил? Ето вижте кой е този.
По времето на социализма, тогава взеха земята на селяните и ги натикаха в кооперативи. Първо електрифицираха селата, светнаха електрически крушки по домовете им. Второ им поставиха радиоточки и по селската радиоуредба им пускаха музика, предавания. Сутрин ги събуждаха с маршове и песни. После им предаваха съобщения по радиоточките коя бригада от селяните къде ще ходи този ден да работи. Слушаха, изпълняваха и отиваха там, където им нареждаха. Вечер им пускаха музика и им съобщаваха коя бригада е работила най-много и е изпълнила плана за деня. Но тази система работеше безотказно и до днес.

Днес някой в София изрече някакво нареждане и по вътрешната верига на предварително радиофицираните т. нар. последователи на Учителя започват да повтарят заповедите. Черната ложа първом ги завързва отвън, после ги завързва отвътре, прокарва им в тях жици, създава им система, чрез която ги закачва един за други и ги владее. По същия начин се събраха в Айтос и взеха решение да се съобщи по цяла България да не се купува „Изгревът". И те го изпълняват. Нареждането е взето, издиктувано е по радиоуредбата, чуто чрез техните радиоточки и го изпълняват безпрекословно. Този механизъм на Черната ложа работи безотказно. Разпространява се и устно, и чрез писма. И после се осъществява отклонението по всички посоки. Организирано по план, защото са завързани отвътре с дебели въжета и отвързване не може да има. В никакъв случай. А резултатите са налице.

4. Тези завързаните отвътре и отвън от Духът на Заблуждението, които ръководи Черната ложа, ги управлява по всички правила на Отклонението. Те се събират и казват: „Ние сме от Бялото братство". А това изобщо не може да бъде. А защо? Има един окултен закон на Словото на Учителя Дънов, който гласи: „Бялото братство може да влезе в човек, но не и човек да влезе в Бялото братство." Духът на Словото на Великия Учител трябва да влезе в човека и да съгради в него дом неръкотворен и жилище за Духа. Духът на Словото на Учителя Дънов създава общение на души към един и същи център, създаден от Словото на Бога. Това е Бялото Братство - общение на души към центъра на Словото на Бога. Човек не може да влезе в Бялото Братство, защото човек не може да влезе в Духът. Но Духът на Словото на Бога може да влезе в човека и да направи в него храм на Бога! Това е окултният закон и тайната на израза „Човек е храм на Бога"!

5. Самият факт, че не купуват, че не четат, че отхвърлят оригиналното отпечатано Слово на Учителя Дънов означава, че те не са свързани с Онзи, откъдето излиза Словото и че Духът на Словото не влиза в тях. Ето защо те нямат нищо общо с Бялото Братство. И със Словото на Учителя Дънов.

6. И понеже Духът на Заблуждението влиза в тях и той създава вътрешни вериги у тях, завързва ги, овързва ги един с друг и те се командват по тази вътрешна верига на техния Господар. Примерите, които бяха дадени, че изречените заповеди срещу оригиналното Слово на Учителя и срещу „Изгревът" се изпълняват безпрекословно. И сега вървят и разпространяват израза „Тежко се чете" за Словото на Учителя. А обяснението е много просто. Те нямат нищо общо с онзи център, откъдето излиза това Слово. Там е причината. Това е Истината. Друга няма, нито днес, нито утре!

А Духът на Истината ето как действува: До края на 1999 год. ще излезнат по оригиналите 51 заглавия по Програмата и по Каталога, който сме издали. От тях 5 томчета сме отпечатали по оригинали, взети от Държавен архив. Това, което сме отпечатали при всеобщата съпротива отвсякъде и от всички, може да се приеме, че е чудо на чудесата!

7. Същият заговор е срещу „Изгревът". Вървят по провинцията, говорят срещу него, препредават онова, което са чули по вътрешната си радиоуредба. Злословят, клеветят. И което е най-важното, никой от тях не е прочел нито една страница. Клеветят, а не знаят защо. А досега има излезнапи 10 тома. Досега никой не ми се е обаждал по телефона, за да ми говори срещу „Изгревът". Но са писали две открити писма, под които се подписаха и аз им дадох отговор. А защо не смеят да излязат поединично, да се изпъчат с гърди и да кажат: „Това не е вярно, понеже това не е така"? Това не могат да направят по две причини. Първо, тяхната вътрешна верига, за която са закачени, не им позволява да действуват поединично, защото са завързани и не могат да се откачат от нея.
Второ, те нищо не знаят за Школата на Учителя и няма откъде да го научат освен от „Изгревът". Аз заварих онези, които бяха целували ръка на Учителя и те не знаеха почти нищо. Знаеха само това, което бяха преживели и се отнасяше лично за тях. Именно това направих, събрах, записах им разказите. И те създадоха „Изгревът", а не аз И те са в него. Ако го четеш, има възможност да се свържеш с тях, ако си добронамерен към тях. Отхвърлиш го - и ти си отхвърлен. Такъв е окултният закон. Приемаш - то те приемат. Отхвърлиш ли ги - и те те отхвърлят.

8. А сега за мястото, където до вчера се събираха т. нар. последователи на Учителя Дънов. Това е онзи трафопост на Изгрева, за който бе написано в „Изгревът" том I, стр. 91-93 и том IV, стр. 549-550. В първото помещение беше станало вече кръчма, продаваше се бира, алкохол, колбаси и всякакви напитки. Тук се пиеше и се събираха махленските пияници. През това помещение се минава и се влиза в т. нар. салон. А той е клуб на СДС, т.е. политически клуб на бившите комунисти, а сега се пребоядисали от червено в синьо. Там стават редовните политически събрания на СДС всяка седмица. Там всеки петък се събират т. нар. последователи на Дънов, правят молитви, четат беседи, пеят песни и след това разискват разпалено, стигащо до караници. И това, което бе написано и цитирано в „Изгревът", се случи. Един ден идва в книжарница „Изгрев" архитект Дина Станчева и съобщава, че салонът в трафопоста получил фуга по пода от край до край. Казва го архитект, а не случаен човек. Така салонът се разцепи отдолу и земята се отвори от техните събрания, от техните молитви и от четенето на променено Слово. Разцепи се, земята се отвори, но не ги поглъща. Не иска и земята да погълне Опорочението. Салона го запечатаха, затвориха го и сега се събират също в политически клуб на СДС в квартал „Борово", на бул, „България" № 5. Всичко се сбъдна, както бе написано в „Изгревът". А има завещание на Учителя как трябва да се работи и то е написано в „Изгревът", том I, стр. 322. Завеща ни да работим по хармонични групи. Виж „Изгревът", том I, стр. 318.

9. В последните две години, 1998/1999, под ръководството на т. нар. Братски съвет, се ремонтира приписаната им къща от Изгрева на Райна Калпак-чиева и Найден Найденов. Започнаха да събират пари от последователите на Учителя Дънов от провинцията в името на някакъв идеал, за да правят централа на ръководството на Изгрева. А постановката на Учителя е дадена чрез 5-6 човека в техните спомени в „Изгревът". Особено е показателен в „Изгревът" том VIII, стр. 522, където е казано, че Изгревът няма да съществува вече в тази форма, в която е бил. Значи работят срещу волята на Учителя. Събират пари, хвърлят ги, ремонтират, а те не знаят, че това е гробница на закопани пари. Защо ли? Ами те не знаят нищо за историята на тази къща, за хората, които там са живели, как е купено мястото, как е строено, А историята е много грозна. Така че с такава история там нищо не може да бъде построено. И ако бъде построено, то ще се разруши от себе си - там не може да има т. нар. „братски живот." А бяха предупредени чрез „Изгревът" и устно от мен. Нека да си направят опита. А историята на тази къща ще бъде описана, когато му дойде времето и то в „Изгревът".

10. На два пъти ръководителите на братствата бяха събирани след 1990 год. - един път в София и втория път в Айтос, където гласуваха, че десятъкът, който заделя всеки, да се насочи към отпечатването на неиздаваното Слово. Тези пари бяха насочени към т. нар. Ръководство, но те не издадоха с тях нищо. Програмата, която ръководя, от тях не е получила нито лев. В разстояние на три години стояха в издателство „Братство" оригиналите на неиздаваното Слово от Общ окултен клас 1936/1937 и 1937/1938 год., които бях предал на Елена Николова, Накрая отидох и си ги прибрах и след нови три години те бяха издадени от мен по оригинала.

11. По средата на месец юли 1999 год. излезе от печат „Изгревът", том X, който е история на Айтоското братство. Говорих по телефона с Андон Кънев, ръководител на братството там. Обеща с радост да го разпространява. Казах му да тръгне от село на село и да го остави във всеки братски дом. Обеща. Аз му обещах 25% търговска отстъпка на всяка книга. И ако продадеше 100 книги, това правеха 4 негови пенсии. След 10 дни опаковах книгите, за да му ги изпратя. Обаждам му се по телефона. Той отказа да ги разнася и продава. А предишния път сам каза, че това е братска работа и Божие благословение. Отказа. Някой му нареди отвътре по жицата и по радиоточката да не продава. Наредиха му и отвън. Изпратихме на една жена, която продаваше нашите издания на Словото на Учителя. Започнаха да я гонят от салона, където излагаше „Изгревът". На 31 юли от 40-50 човека купиха само 2 книги. На 28 август събрали 400 човека на събора, но купиха 10 книги. На 30 септември купиха 5-6 книги, както и през октомври. Тогава отиде по мое нареждане Жана Венкова Иванова и прибрахме и си докарахме на 4.XI.1999 год. всички книги в София. Те там си купуваха ябълки, круши, орехи, бадеми, но не и книгите ни. Прибрахме ги. И повече никога там няма да носим и да се продават нашите книги. Не само по мое време, но и от онези, които ще дойдат след мене. Ще важи моята забрана.
Онези, които се събират там, нищо не знаят за живота на Братството в Айтос. Това братство го няма вече. Хората си заминаха от този свят и си го взеха братството със себе си. Онзи живот с онзи огън, който е горял, там вече не съществува. Единствено за онзи живот говори „Изгревът" том X. Но те се подчиниха на онези, които ги изкомандваха да не го купуват. Сега са останали 3-4 старци, но и те не знаят онова, което е записано в „Изгревът" том X, защото когато този материал е записван, те са били 30-годишни и също не са знаели почти нищо, защото не ги е интересувало тогава. Тогава, преди 40 години, тези спомени са събирани от онези, които са били 70-годишни и вече отдавна си заминаха от този свят.

Сега Айтос е станало средище и място, където се събират на събрания да си избират братски съвети, избор на ръководство, което е против Учението на Учителя. Там си направиха и гласуваха устав, който е също срещу Учителя. Там издадоха нареждане да не се купува „Изгревът" и оригиналите на Учителя. Това е мястото, където Духът на Заблуждението прави и свива свойте гнезда и излюпва своите пилци, които израстват като хищни птици. Затова Айтос ще стане в бъдеще място на запустението. Това бъдещото поколение ще провери. И ще се убеди тогава в цената на „Изгревът" том X и как и с каква цена е платено, за да излезе. Платено е с живота на няколко поколения. Онова, което бе казал Учителят, че в Айтос хората са души в почивка, че са с религиозно съзнание и че трябва да бъдат изпитани - това всичко се сбъдна. Бяха изпитани. А как е било по времето на Учителя, виж „Изгревът", том X, стр. 59-64. Бяха изпитани чрез мен и чрез „Изгревът".

Спомням си как са се били събрали на събора в Айтос на 12 юли 1996 год. и не ги допуснаха онези, враговете, да се доближат селяните от селата до „Изгревът" том V, за да го купят. Бяха изпитани 3 пъти: като излезна малката синя книжка за Георги Куртев - не я купуваха и си донесох 1 чувал с книги в София. Втори път докарах от Айтос 3 чувала книги с том IV и том V. А сега също докарахме 2 чувала с „Изгревът" том X. Бяха изпитани чрез мене 3 пъти. Провалиха се и в трите случая. Те повече не съществуват за „Изгревът". Докарахме и един чувал с книги от оригиналното Слово.

12. В разстояние на 20 години се работи умишлено срещу целостта на Словото на Учителя Дънов от така наречените Негови последователи. Те го разбиваха на части, на изречения, на думи. Как е възможно? Ето как. Издават „Мисли за всеки ден". Взимат едно от томчетата с издаденото променено Слово на Учителя Дънов до 1951 год. и някой високо „посветен" започва да изважда подходящи за неговото съзнание мисли от Словото на Учителя. Изважда ги и ги подрежда към всяка дата от календара на следващата година от 365 дни. За всеки ден по една мисъл. Целта е, че като четат всеки ден по една мисъл стотици хора, да се свържат помежду си, да направят един мисловен пояс от една и съща мисъл, който пояс да се стовари върху умовете на българите като мисловна вълна. Да, но това е акт на Черната Ложа.

Учителят Дънов е дал Словото Си и то се носи от Духът на Словото, което се излива в строго определено време и място, дори в минута и секунда. В Словото Му е Духът на Христа, Който обединява Небето и земята вчера, днес и утре. И то не може да се разбива на мисли и теми. Ако се даде едно томче на 10 човека да извадят онези мисли, които им харесват, ще се получат 10 различни опита. Всяко човешко съзнание в определен момент се интересува от строго определени неща за разрешаване, които се намират в Словото на Учителя. Онова, което е важно за един, не е важно за друг. Онова, което е важно за теб за днес, не е вече важно за утре. И така един изважда „Мисли за всеки ден" съобразно неговото съзнание, поставя калъпа на съзнанието си над всички и ги карат да мислят по едини и същ начин, както неговото съзнание мисли. А Учителят е дал наряди за самостоятелна работа върху Библията и Словото Си. Те са вече отпечатани в „Изгревът" том XI. Другите ще бъдат отпечатани впоследствие. Ще си ги прочетете и ще работите по тях.
А принципите на Синархическата верига са дадени в „Изгревът". Там ще ги намерите и са дадени методите и правилата на работа и то от Учителя. Дадени са за ученика, който учи сам, прилага сам онова, което може да вземе от Словото като идея, за да я реализира в своя живот.

13. Други „умници" отпечатаха Енциклопедия от Словото на Учителя. Смехотворно. Ние още не сме отпечатали оригиналното Слово на Учителя Дънов, а те правят Енциклопедия. Правят я въз основа на отпечатаното променено Слово на Учителя Дънов до 1951 год. Значи това е Енциклопедия на Отклонението и Опорочението. Вече я има и това е доказателството, че Духът на Заблуждението се е проектирал вече както трябва. Нагледно чрез печат!

За да се направи Енциклопедия от цялото Слово на Учителя Дънов е йдея на Черната ложа. Тя иска чрез обикновения човешки ум да разбие Словото, да го преработи чрез обикновени човешки думи и да го поднесе в преработена, прсразказана форма и единствената цел да се опорочи Словото. И ако човек се докосне до Опорочението, да се отклони от пътя на Словото на Учителя Дънов. А Словото на Учителя Дънов има път и това е Пътят на Истината.

14. От десетки години се правят и други опити да се разбива Словото на Учителя Дънов по теми. Изваждат цитати от томчетата Му по различни теми. И после ги публикуват. И ако се докоснете до такива книги и се зачетете, ще видите, че в тях няма нищо. Има само изречения. Но в тези слова, които са дословно цитирани, няма живот. А защо? Защото го няма Духът на Словото. А защо го няма? Защото е разбито Словото Му от една беседа и една лекция на парчета и Духът, Който обединява това Слово, се оттегля. А защо? Защото Духът сваля Словото. Кой Дух? Духът на Словото. А кой е този Дух? Това е Святият Дух и Духът Христов. Те свалят, те дават Словото и го свързват със Силата на Духа. Разкъсана ли е връзката,Духът се оттегля. И в думите, които тогава четете, няма нищо. Няма я Силата. А защо? Нали е казано: „Бог не е в Слово, а в Сила." Ето това е тайната и ето защо не трябва да се разбива Словото на Учителя по теми.

А ученикът работи със Словото строго индивидуално. Той си изважда мисли, прави си резюмета на беседите. Но това е за него и за никой друг. Това е работа за обогатяване на неговото съзнание, за да се добере до Светлината, която е е Словото на Учителя, за да може да си разреши задачите в своя човешки път. И то неговите задачи, а не другиму.

Ученикът учи сам. Учи от Словото на своя Учител. Ученикът прилага сам. Първият плод от приложеното и реализирано Слово се дава на своя Учител. Това е пътят. Друг път за ученика няма. Това е основният закон в Школата на Всемировия Учител на Вселената Беинса Дуно.

15. Кои са враговете на Учителя Дънов? На този въпрос сам Учителят отговаря по следния начин.
Още в първите събори, които публикуваме в „Изгревът" том XI, Той се обръща към присъствуващите и им казва, че всички, които са пред Него застанали, то по времето на Христа са викали „Разпни го!"Били са врагове на Христа. Това са Неговите последователи вчера, днес и утре.

В един разговор Учителят бе казал, че когато тръгнал да слиза на земята, изпратен от Бога, то се намесил „онзи опашатият и рогатият" и Му поставил условие: „Ще те пуснем да слезеш на земята, но аз ще ти избирам сътрудниците, с които ще работиш." Така Учителят слязъл на земята, започнал Своята дейност от 1900-1922 и от 1922-1944 год., но всички т. нар. ученици и сътрудници, с които е работил, са хора избрани и изпратени от Духът на Заблуждението. Те са Неговите врагове от памтивека. Това се Неговите последователи вчера, днес и утре.

При друг разговор, когато правят забележки на Учителя, че е събрал около Себе си куцо и сакато и кьораво, а такова нещо около него е имало, Той казва: „Такива Бог ми е изпратил и с тях работя. Други няма." Той знае, че работи с враговете си от векове, дошли от всички краища на света.

И накрая идваме до финала. Невероятен. Невъобразим. Изумителен. А той е следният. Веднъж при една забележка, отправена към Учителя, че е много пъстро обкръжението Му, Той се обръща към обкръжаващите Го, посочва ги с пръст и казва: „Щом Учението Ми при вас успя, то ние ще победим." Всички останали с отворени уста. Учителят добавил: „Щом Учението Ми при вас успя, Мойте врагове от памтивека и злосторниците на света, то ние ще победим. Ще победим света вътре във вас и света около вас. Ще победим."

16. Словото е дадено. Аз днес го отпечатвам в оригинал. И аз издавам „Изгревът" и историята на последователите Му при възход и падение. Днес ние се различаваме по Учителите. Имаме различни Учители. Различните Учители си имат съответни изпълнители. Единият има служители. Другият има слуги!

Моето верую е: Един Бог, Един Учител, Едно Слово, Една Школа и един ученик - Космическият ученик.
А Учителят е Всемировият Учител на Вселената Беинса Дуно.
На моя Учител издавам по оригинала Словото Му.
На Школата на Всемирното Велико Бяло Братство издавам „Изгревът", който е история на последователите на Учителя Беинса Дуно, със светско име Петър Дънов.
За ученика съм приготвил и му изнасям оригиналното Слово и „Изгревът".
За Единния, Всемогъщия Бог на живота съм поднесъл саможертвата на един човешки живот, който да реализира Словото на Всемировия Учител -Беинса Дуно.
Амин.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ