НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ИЗВАДКИ ИЗ БЕСЕДАТА „ИЗРАИЛ И БЪЛГАРИН" /9.1Х.1940 год., 10 ч. - Изгрев/

ТОМ 9
Алтернативен линк

ИЗВАДКИ ИЗ БЕСЕДАТА „ИЗРАИЛ И БЪЛГАРИН" /9.1Х.1940 год., 10 ч. - Изгрев/


Дошло е време вече, когато трябва да посеем нашето знание. Всичко е важно, но в даден случай всичко не е полезно. Сега вие не трябва да се спъвате от думите „ПЪЛНОТА" и „ПРАЗНОТА". Всяка дума има свои елементи, от които е съставена. Разгледайте тези елементи и ще намерите значението на тия думи. Вие сте българи, но не знаете какво означава думата „българин".

Първият елемент в тази дума е буквата „Б", която означава посяване на семето. Вторият елемент е буквата „Ъ", която означава товара, който българинът носи. Третият елемент „Л", означава това, което българинът носи от горния свят. Четвъртият елемент „Г" е вечното начало, за което българинът се е хванал. Петият елемент е буквата „А", която показва, че българинът е бременен с нещо. Шестият елемент „Р" показва, че като се хване за нещо, българинът не се отказва от него. С девет чифта волове да го теглиш, той не се отказва от идеята си.

Какво означава думата „Израил"? Кои са елементите на Израила?

Израил е онзи, който излиза от рая. Из-рая, а пък българин - който влиза в рая. Първоначално сте били Израил, излизали сте от рая; после ще станете Българи, ще влезете в рая. Така се примиряват противоречията.

Да се върнем пак към символичното понятие „Българин". Всеки българин, който е познал Бога, може да влезе в рая. Всеки българин, който може да вързва нещата на земята и на небето, и който ги развързва на земята и на небето, живее в рая - него можете да слушате: Защо? Защото Бог го е кръстил.

Името „българин" не е произволно дадено. То съдържа велика Божествена идея. Който е готов да приеме тази идея, той носи вече това име.

Ще каже някой, че е българин. Това не е достатъчно. Българинът трябва да съдържа три елемента в себе си: Тяло, което се ръководи от надеждата и работи без никакви ограничения; Ум, който се ръководи от любовта и работи без никакви ограничения и Сърце, което се ръководи от любовта и работи без никакви ограничения. Следователно, като знаете какво може да бъде българинът, трябва ли да се обезсърчавате? Трябва ли да роптаете, че сте се родили българи? Когато духовният свят иска да кали човека, да му предаде повече твърдост, изпраща го на земята между българите. Когато иска да предаде на някой велик дух твърдост, той пак го праща на земята, да се роди българин. Който иска да се справи с мъчнотиите, да придобие твърдост, става българин. Българинът е професор по твърдостта. В това отношение, когато се касае за установяване на някаква Божествена идея, човек трябва да бъде българин. Казано е в Писанието: „Ако баща ви и майка ви забравят за вас, аз ще си спомня."

На друго място е казано: „Написах ви на дланта си". Като погледне към дланта си, Бог вижда, къде е мястото на българина и си спомня за него. Всички могат да тъпчат българите, но като погледне към дланта си, Бог казва: „Тук са те". Заслужава човек да бъде тъпкан от хората, но името му да бъде написано на Божията ръка. Това значи да бъдеш под зоркото око на любовта.

Казано е в Битието: „И земята беше неустроена и пуста и Дух Божий се носеше над бездната". Духът Божий, това е Светлината на света. Следователно, докато слънцето на живота грее, използувайте Светлината му, да организирате вашата земя, т.е. тялото си - да го превърнете в рай.

В Божественият свят слънцето грее всякога и осветява всеки, който иска да се ползува от него. Сега аз говоря за онези българи, които са в Божествения свят. Има българи и в духовния свят. Когато се намерите в известно затруднение и не можете сами да си помогнете, обърнете се към българите от духовния свят, те ще ви помогнат. Ако и те не могат да ви помогнат, обърнете се към българите в Божествения свят. Те непременно ще ви се отзоват. Пожелавам ви сега, като българи, да бъдете образец на всички народи.

Какво представляват българите? Те не са нито избраниците на Бога, нито ония първенци, които се отказаха да присъствуват на царската вечеря, под различни предлози, че си купили ниви и ги засели, че воловете си опитвали, че се женели. Когато званите се отказаха от поканата на царя, той каза строго на слугата си: „Иди по кръстопътищата и ми доведи всички хроми, клосни, сакати и слепи, да ги облека в нови премени, да седнат с мене заедно на трапезата!"

Това са българите. Хроми и сакати са те за греха, за престъпленията. Слепи са те за злото - не го виждат. Те са осиромашели за стария и грешен живот; те се отказали от всички заблуждения и търсят новия светъл ден, в който слънцето вечно грее, а Правдата строи нови пътища.

Благословен е онзи народ, за когото може да се каже: „Който не беше мой народ, намери ме. Моят народ обаче остана вън".

Прочетете сега „Добрата молитва", която ще бъде символ на новото верую в света!
ПОЗДРАВ НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

Животът, знанието и свободата всякога носят Любовта, Мъдростта и Истината. А това е великото благо що Бог дава. Здравето за тялото, Чувството за сърцето, Мисълта за ума, а Благото за душата!

/Свещеният подпис/


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ