НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ И ЗА БЪЛГАРИЯ

ТОМ 9
Алтернативен линк

МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ И ЗА БЪЛГАРИЯ


Българският народ се освободи от турското робство, заради делото на Бялото Братство.

Христос се явява сега в славянството с център България - българския народ. Понеже цикълът е много напреднал, то време за отлагане няма, а за отменение и дума не може да става. Българският народ ще не ще, ще изпълни своята задача. Могат да останат и 300 хиляди българи, но възложената от небето задача и мисия ще се изпълни.

Българите духовно трябва да се повдигнат. В материалното на тях не им върви. У тях трябва да се развие вярата, да бъдат носители на Божественото.

В България има много ясновидци. Това е добър признак. Значи духовното действува в България.

България сега е в златния век на своята история. Тя е още в началото на златния век. Не е достигнала още кулминационната си точка. България сега кредитира всички европейски народи, а в бъдеще, те ще й се отплащат, в бъдещите епохи те ще я кредитират. Понеже България е в златния си век, ще бъде пазена и закриляна от Провидението. Никой няма да стори зло на тази страна, която кредитира цяла Европа. Само малко може да бъде засегната, но и то може да бъде избягнато.

Някой казва: Какво ще стане с България? Щом България приеме Божественото учение, добре ще бъде за нея. Но, ако не го приеме зле ще бъде. Колкото евреите прокопсаха, толкова и българите, ако попречат на Бялото Братство. Да го знаят българите. Съдба има. Какво са дали българите на света досега? Само една малка светлина: БОГОМИЛСТВОТО. Доколкото можем да служим за проводници на Божествените идеи, дотолкова ще имаме място в света.

Това учение за майка България, за шовинизма, това учение е на падналите ангели. Трябва да дойдат новите българи. Новите българи са трудолюбивите пчели, които събират мед от цветята. Спасението няма да дойде от българите. От българите ще дойде любовта. Любовта ще дойде от България. Любовта ще изтече от тях на целия свят. Ако в България изтича един извор, няма ли да напои света? Ако този извор е сто километра широк, няма ли да напои света? Любовта като мине през тебе, ти ще бъдеш носител на Божественото.

Спасението иде от Бога. Бог е Който спасява хората. В духовният свят българите са организирани и оттам ще дойдат делегати, колонисти, които ще организират България.

Духът на самопожертвуването го има у славяните. В Славянството има проявление на Бога. Бог извика славяните за да съдействуват за Царството Божие на земята. Славяните са определени от Бога да носят една нова идея. Германците, англичаните, французите са назначени като учители на славяните. У славяните има доста монголска кръв, от която трябва да се освободят.

България направи погрешки, че имаше неприязнени отношения с Русия. В Русия ще стане духовна промяна. Те ще приемат новите идеи. Русия ще изпълни своята духовна мисия.

Ако българите спазваха досега духовните закони, не биха се изложили на тези мъчнотии, на които се изложиха сега. На много от мъчнотиите, които имат сега, те сами са причината.

В славянството ще се въплътят 8000 адепти (просветени и посветени от новите идеи) в двадесетия век. В славянството има условия да се въплътят тези, които ще дойдат отгоре - адептите. Дали те ще дойдат чрез вселяване или прераждане зависи от тяхната степен на развитие.

Ако България не приеме тези идеи няма да има добро бъдеще. Тук в България ще се учите на една твърда почва. Ако тук изкарате нещо, хубаво ще е. Без това учение няма изход. Двадесет години аз говоря на българите: Иде голямо зло, идат големи нещастия. Приемете тези работи.

Сега е ЗЛАТНИЯ ВЕК на българския народ и ако изгубят днешните условия, тогава това ще се пренесе в друг народ и България ще бъде на опашката на другите държави и то окачена на косъм.

Всички в България ще преминат през изпитания. Тези изпитания ще засегнат и вас учениците, за да се види кои ще устоят. Трябва да се види, кои ще могат да устоят при тези изпитания.

Българинът специално трябва да бъде справедлив. Това се изисква от целия български народ. Това се изисква и от учениците в България.

Българинът започва добре, но като дойде до едно място казва: Тази работа не върви напред, няма да се нареди, както трябва. Той обича да разсъждава, да философствува. Българинът е енергичен, малко марсианец, но щом дойде Сатурн, всичките му работи се развалят. От астрологическо гледище е интересно да се знае, кога ще дойде времето, когато България ще се управлява от друга планета, освен от Сатурн. Днес всички се запитват: Кога

Сатурн е взел надмощие над българите. Кога са западнали под влиянието на Сатурн българите? Това е метафизически въпрос, върху който няма да се спирам. Едно нещо, което може да повдигне българите е да дойдат под влиянието на Венера. Сатурн има особена слабост към Венера. Щом я види сърцето му веднага започва да тупти и той се оживява. Аз разглеждам Венера, като напреднало същество, като отражение на Любовта, от чието влияние българите са лишени. Сега те трябва да направят връзка с тези принципи. Не само българите, но и всички хора, след грехопадението още са изгубили връзката с този велик принцип и днес трябва да я възстановят.

В скоро време, в свещения огън на любовта ще влезат 4444 души българи. Знаете ли на какво ще прилича България, когато те влязат? След това ще се отвори една врата и други ще влезат, след това още други. Българите, които ще влезат през тази врата, ще добият нещо особено. Който ги види ще каже: Това са българи.

На българите ще кажа: Ако слушате ВЕЛИКОТО РАЗУМНО СЛОВО, нивите ви ще раждат десет пъти повече, отколкото досега, лозята ще дават толкова много плод, че не ще може да се обере.

Желая в България да се роди новият човек. Това е възможно, защото българинът има добро сърце.

Евреите първоначално имаха република, но после поискаха и въздадоха царство, имаха си цар. А българите ще вървят по обратния път. Те досега са имали все царство, царе, а сега ще имат република. Какво трябва да правят българите? А какво значи това? Да се свържат с Русия.

В България трябва да се изпълни следното, между другото - да се приложи новото възпитание в училищата, да се приложи преди всичко Паневритмията в него.

Има ли възможност в България да се появи шестата под раса? Да, има. Затова се работи върху България повече от няколко хиляди години.

Да кажем онова най-великото, значи да кажем думите: Господи Боже Мой. На български език няма по-висока, по-свещена дума от тази. Българинът като дойде донякъде дето не може да разреши въпроса, въздъхне и си каже: Господи Боже. Тогава в неговата душа настава облекчение. Българинът трябва да превърне тези две думи в едно. Като се объркат работите на българина, той е практичен човек, той казва: Господи Боже, веднъж да се оправят работите ми, аз ще посветя всичко на тебе, ще ти служа завинаги. Щом обаче се оправят работите му, той казва: То не беше нещо особено, аз произнесох тези думи, обърнах се към Бога в един момент на слабост и се отказва. Но не се мине много време Господ втори път го стисне за гушата, но вече така, че не може да произнесе тази дума, въздъхне, падне и умира. Тъй свършват всички онези, които казват: Господи Боже и след това са се отрекли.

Личните чувства са силно развити у българите. Ако моралните му чувства са толкова развити, българите щяха да бъдат гениални. Религиозното чувство в тях е слабо развито. Мястото на това чувство горе на главата на темето е вдлъбнато. Тази е причината, че българинът няма чувство на благоговение, на почит, на уважение. Като влезете в някое българско семейство, ще видите, че синът не почита баща си, дъщерята не почита майка си. Това се дължи на отсъствието на религиозното чувство в тях. Има един тип българи, в които религиозното чувство е по-силно развито. Те са остатъци от старите славяни. Тези българи живеят около Родопите, около Стара планина. Останалите българи обаче са претърпяли криза в религиозното чувство, вследствие на смесване на кръвта им с чужди народности. Когато става смесване на кръвта, това се отразява върху възвишените чувства на човека.

Понеже българите са сатурнови типове, те не са толкова учтиви. Българинът казва: Не давам стола си. Да, защото си Сатурн, само за себе си гледаш. Етикеция в такъв човек няма. Той гледа само за себе си. Той счита, че всеки човек е по-долен от него. Няма по-достоен човек от мене, казва той. Тъй мисли Сатурн.

България трябва да бъде първата държава, от която да излязат велики духовни поети.

Сега при българския народ иде новото. Ако сега българинът изгуби не зная какво ще стане. Сега няма да има загуба. В природата събитията не се повтарят. Това, което стана с богомилите, втори път няма да стане.

Затова учение се работи тук всред българите, които представят сравнително една по-твърда почва. С това ще се опита силата на учението за да се покаже силата на едно учение, трябва да влезеш в една по-неорганизирана материя и тя да се организира и да се подготви за живота.

В Швейцария, в Англия и пр. няма такива големи препятствия, както тука. И там има препятствия, но там може по-лесно да се работи.

Най-религиозни са евреите и славяните. Понеже българите са от славянски произход, те са били всички религиозни, но тъй като в България има примеси от други народности, затова някои българи не са религиозни.

Атмосферата в България е много тежка. Най-много убийства стават в Балканския полуостров. Тук и доброто е голямо, и злото е голямо. Най-характерното за българите е упорството /упоритостта му/. Той представлява черния дроб на човечеството. Сатурн и Марс характеризират българина. Сатурн го прави скептик и затова българинът чрез любовта да смекчи този си характер.

У българския череп центърът на постоянството е слабо развит. У българина много работи остават недовършени. Религиозното чувство е слабо развито. Когато човек има развито религиозно чувство, той има уважение, почитание. А българинът критикува, не уважава. Това е поради слабото развито религиозно чувство. У българина трябва да се събуди моралния свят. Две неща му липсват: религиозно чувство и милосърдие. Българинът е суеверен. Българинът е смесица от няколко народа. У него преобладава славянската кръв. Чист тип българин ще се намери в Родопите. У българина има примес от монголска, римска и гръцка кръв. Римските типове се познават по широчината на брадата долу; монголската кръв се познава по скулите на някои българи. Гърците са оставили следа в носа. Монголските типове са напълно консервативни. Римските-смели. У българина има разрушителна енергия. Той е активен.

В България преди идването на Аспаруховата чета е имало благати хора, които са вършели добрини. Другите жители на Балканския полуостров са ги кръстили БЛАГАТИ хора. Сегашният българин е формиран от тези Благати хора. те са имали стремеж към духовното, мистичното. Българинът е взел от славянина самопожертвуването, а от аспаруховата чета дошла храбростта на българина. Българинът има три отличителни качества: Обича духовното, мистичното, това е от благатите хора. Второ: Обича да се самопожертвува. Това е славянската черта. Трето: Той е мъжествен, храбър.

Българинът обича да работи земята. Това е славянска черта. Доста будни хора има в Македония. По-рано в Македония е имало духовно движение.

КАТО БЪЛГАРИ ВИЕ ТРЯБВА ДА РЕШИТЕ ЗАДАЧАТА СИ ИМЕННО В БЪЛГАРИЯ.

За българите настанаха най-благоприятни условия.

Българите имат за задача да предадат това учение на другите народи. Ако не слушате Господа от вас нищо няма да остане. Ако приемете великите Божии закони Любовта и Мъдростта, вие ще бъдете велик народ.

Какво означава думата „Българин"? Тя е от древен произход. Коренът й се крие в дълбока древност. Под българин разбирам човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената филология, това е значението на думата „Българин". Като българин намери своя Велик Учител и кажи: „Велики Учителю на светлината, ти ще бъдеш между нас и ще ни управляваш."

Ще говоря и ще направя един масаж да го усетят всички българи. Кога ще направя масажа? Може още докато съм на земята, а може и като си замина на оня свят, но ще накарам всички българи да познаят Бога. Това е моята задача. Да науча българите да се кланят на живия Бог, Който е дал всичките блага на живота, да придобият истинска култура. Седем пъти ще ги прекарам през огън, но ще станат истински човеци, носители на новата култура.

Българският народ не е създаден за светите старци и светия Синод. Той има своето велико предназначение. Българите имат история и живот преди да са били християни.

Какво направи българската църква за своя народ? Тя допринесе за падането на българите под турско робство. Какво мисли сегашното духовенство? Пак ли ще тури българския народ под робство? Не, това няма да позволим.

Българският народ е видял от мене само добро, но зло - никога.

Българският народ страда от живеница и ако не приеме Новото учение ще се съсипе. Ако българският народ не приеме Христовото учение като любов, както е дадено от Христа нищо няма да постигне.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ