НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ДВАТА ТРИЪГЪЛНИКА НА ЧЕРНАТА ЛОЖА В БЪЛГАРИЯ

ПЪРВИ ПЕРИОД: ТОМ 9
Алтернативен линк

ДВАТА ТРИЪГЪЛНИКА НА ЧЕРНАТА ЛОЖА

В БЪЛГАРИЯ


I - Триъгълник - гр. Русе - гр. Шумен - гр. Варна II - Триъгълник - гр. Варна - гр. Шумен - гр. Бургас

ПЪРВИ ПЕРИОД:

Още при първите събори на духовната верига Учителят Дънов във връзка с недоразуменията, разправиите и караниците на първите му последователи нееднократно им говори, че това се дължи на Черните братя, които присъствуват между тях.

Първите противодействия на синархическата верига и на Учението на Учителя Дънов идват от Варна и от Бургас. В първите събори и в частните разговори той отбелязва какво представляват тези два града - Варна, Бургас и самото Черно море, както и река Дунав, която се влива в него.

Според Учителят Дънов реката Дунав е тази жива артерия на земята и в Невидимия свят, която събира всички физически нечистотии на Европа, както и астралната мръсотия на онези държави, през които преминава, за да ги влее в Черно море. Проверете на географската карта през къде минава река Дунав и как се влива в Черно море. Тя не може да се влее чрез един ръкав има си причина затова, понеже е задръстена от астралната и физическа мръсотия на цивилизована Европа. Тя се разстила в устието си в широчина и така се влива, за да може от нея всичко, което се носи да изтече в Черно море.

А пък Черно море представлява мястото, където се вливат всички астрални, физически мръсотии, заедно с всички черни духове, които идват от Европа. Навлезли в Черно море оттам през дъното на морето те се изпращат в дъното на земята, за да бъдат вързани и да преминат през Чистилището. Черно море е Чистилището на Европа и на България. А какво представлява земята, нейната вътрешност, това ще си прочетете от Словото на Учителя Дънов. Той говори подробно как и по какъв начин те се препращат в дъното на земята, където живеят също земни жители, които се осветяват от земния магнетизъм, но в други тела, а не във физически тела.

Според Учителя Дънов Варна и Бургас са астралните дупки на Черно море и през тези два канала се транспортират всички черни духове във вътрешността на земята. По време на Първата и Втората българска държава, както и по времето на Османската империя тези градове са имали същата роля. И всички събития исторически за съдбата на България минават през тези два града и чрез тези два канала за прехвърляне към вътрешността на земята на черните духове. Това всеки може да си го провери, да го прочете в историческите източници за онова време и да му се разясни лично.

По времето на периода от 1899-1922 год. първите неразбории, караници, разправии между последователя на Учителя Дънов започват от там.

По времето на Школата 1922-1944 год. представителите на Черната ложа в тези два града са изключително активни. Част от тяхните прояви ще намерите в Словото на Учителя, или една малка част е описано в „Изгревът" от I до IX том. В следващите томове ще бъде доразказано всичко.

От 1944-1960 год. техните представители на Черната ложа успяват да спомогнат за ликвидацията на физическото присъствие, на остатъците от Школата на Учителя.

Всички, които излезнаха от Варна и дойдоха в София бяха убедени представители и защитници на Черната ложа. Техните деяния са отпечатани в IX-те тома на „Изгревът", както следва да бъдат описани и в следващите томове.

Дали това е вярно? Прочетете си първите събори и първите беседи, на Учителя и там ще намерите доказателствата. Ето тук ще цитираме някои неща:

Учителят Дънов: „Варна и София са двата полюса. Всички лоши духове ще минат през вратата - Черно море. Оттам се чисти светът, затова е черно. То ще погълне лошите духове".

А как става това? Какъв е механизма? Той става чрез реките, които прорязват България от юг на север. Големите наводнения са един метод за пречистване на страната от тези духове.

Учителят Дънов: „Интересно е наводнението в Ески Джумая, защото то е едно благословение за народа. Всичките лоши духове, които се бяха събрали в България, в Румъния, Сърбия и Турция, трябваше чрез това наводнение да отидат в Черно море. Откак наводнението премина, атмосферата у нас се разведри. И ще се разведрява все повече, защото България става звено за обединението на славяните. На физическото поле до 1912 год. имаха подозрения хората срещу Веригата, но от 1913-1914 год. това подозрение се премахва." (18 август 1914 год. гр. Търново)

Други големи наводнения в България? През 1911 год. при Пловдив от река Марица се удавят стотици хора и хиляди глави добитък. А защо? Кое е това политическо събитие в България и кои са двигателите предизвикали това наводнение? А река Марица се влива в Бяло море и при това през гръцка територия. На 2 март 1911 год. е издаден царски указ за изменение на Конституцията, според която цар Фердинанд може да сключва тайни договори без да се допитва до Народното събрание. Това е причината за Първата и Втората национални катастрофи през 1913 и 1918 год. Чрез наводнението на река Марица се отвличат към Бяло море през Гърция всички гръцки духове, които са в Пловдив. Тогава в Пловдив се говори повече гръцки отколкото български. Страната трябва да се очисти от гръцкото влияние.

На 28 юни 1938 год. река Росица, приток на река Янтра, вследствие голямото наводнение залива град Севлиево. Резултатът - 47 души удавени и удавени хиляди глави добитък. С какво Севлиево е разгневило Небето? В гр. Севлиево се подвизава Сава Калименов с голямо издателство. Издава в-к „Братство" и в броевете №111 и № 112 от 13 и 16.01.1935 год. вкарва идеите на Мория в Братството. А той е от Черната ложа. Издава се книгата му „Агни Йога". Тогава Невидимия свят решава да прочисти Севлиево от черните духове и Го прави чрез наводнението. Виж подробно „Изгревът", том IV, стр. 566-575 с № 6 и № 7. Виж „Изгревът, том I стр. 273-274.

Същата история се повтаря през 1991 год., когато Габрово бе удавен от река Янтра вследствие концерта на Ина Дойнова, която свиреше песни на Учителя, а нейната приятелка артистката Таня Дякова рецитираше стихове на Мория. Виж „Изгревът", том IV, стр. 570-571.

Тези примери доказват онова, което е казал Учителят Дънов, за черните духове, по какъв начин се посрещат и как се препращат към Черно море, а гръцките духове към Бяло море.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ