НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

II. СВЕЩЕНИТЕ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ

Бележка на редактора Вергилий Кръстев. ТОМ 9
Алтернативен линк

II. СВЕЩЕНИТЕ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ


Бележка на редактора Вергилий Кръстев.

Аз заварих онези, които бяха целували ръка на Великия Учител. Те разказваха за историята на „Свещените думи на Учителя". Дойде определеното време и цялата тази история е описана в „ Изгревът", т. 11, стр. 109-113.0писано е как Духът на Истината чрез Учителя Дънов са дадени тези Скрижали на Светия Дух.

Но с Духът на Истината, който е в Словото на Всемировия Учител на Вселената върви редом с него и Духът на Заблуждението или Духът на Антихриста. Той също търси място и време да се проектира и прояви. И намери своите проводници. Така се дойде до времето, когато „Свещените думи" бяха откраднати от Лалка Кръстева, след това обработени от нея и издадени от нейно име, че тя ги е съставила. А това е лъжа. Онзи, който ги подготвя в разстояние на 7 години, като ги дешифрира от стенограмите на стенографката Савка Керемидчиева, е Борис Николов, но по мое настояване. Той ми предаде оригиналите. А едно копие от преписите попадна в Лалка Кръстева, която го редактира по свое усмотрение, добави и други неща и го издаде като свой труд. Това е лъжа. Това е кражба. Това е дело на Духът на Антихриста. Доказателствата! Съществуват оригиналите на Борис Николов и стенограмата на Савка Керемидчиева, от която са дешифрирани. И най-голямото доказателство е поместената схема за номерацията на стиховете. Лалка Кръстева споменава, че това било почерка на Учителя. Това е лъжа. Това е почерка на Савка Керемидчиева. Това показва, че тя не познава нито почерка на Учителя, защото никога не е виждала неговия почерк от негови писма до учениците му.

Освен това Георги Радев не е редактор на „Свещени думи на Учителя", а е редактор на „Учителят говори". Още и това, че Мария Тодорова не е дешифрирала, а това го направи Борис Николов.

Тя не познава дори почерка на Савка Керемидчиева, макар че присвои и открадна 6-7 нейни тефтерчета. За това виж „Изгревът", т. Ill, стр. 113-115 и приложението 393-394.

Поместваме нейните „Исторически бележки" и писмата, които бяха изпратени до Мария Митовска и до Лалка Кръстева.

Поместваме обяснението на Лалка Кръстева към издадените от нея „Свещени думи на Учителя - Беинса Дуно", т.Ш, стр. 251-253. Издателство „Всемир" 1994 г., ISBN 954-8447-02-9.

ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

Как печатаното томче „Свещени думи на Учителя" излиза на бял свят. Учителят е поканил всички ръководители на братските групи от провинцията и София да дойдат при него, за да поразсъждават по известни въпроси. Никой не се отзовал на поканата. Когато вечерта стенографката Савка Керемидчиева отишла при него и от вратата го запитала: „Какво стана, Учителю? Разкажете ми нещо за срещата", той казал тъжно „Никой не дойде. Седни и пиши!".

Учителят е диктувал на Савка именно тези мисли, които после излязоха, като стихове под заглавие „Свещени думи на Учителя към ученика" под редакцията на Георги Радев. След като книгата излязла от печат, занасят я на Учителя подвързана. Той много й се зарадвал и отишъл първо при стенографките да се похвали. Като дете е бил радостен. След това той продължил да диктува в този дух други мисли. Това е станало между 1937 г. и 1940 г. С тези именно мисли се започна работата след 32 години.

В 1972 г. стенографката Еленка Андреева казала на Борис Николов за мене, че съм съгласна да се обновят беседите, като аз ще си плащам на

49. Изгревът... т. 9 машинописци, и където е нужно, да се коригират, да се сложат в ред. Той изпрати по Крум Въжаров първо три тетрадки на Савка именно с тези мисли, дешифрирани от него и Мария Тодорова. Но един ден, преглеждайки печатаното томче, аз бях изненадана. Защо стиховете са 500? Мислех усилено все за това, защо Учителят се е спрял на толкова стихове, като зная, че на това число не може да е краят. Броят на стиховете на новото, току-що излязлото и там сборът от стиховете е 5. Учителят работеше винаги с числата, имайки предвид значенията им. Един ден намирам в Савкините бележки, собственоръчно написано от Учителя, какво още Савка трябва да направи. А то е следното: В толкова стиха излиза новото томче „Свещени думи от Учителя". В него включих мислите от тетрадката на Савка и понеже стиховете не стигнаха числото 3456, аз прибавих други мисли, за да се получи исканото число. Савка е започнала да работи по всички горепосочени точки, но по няколко мисли само. Не е успяла да ги довърши, защото тя си замина 4-5 месеца след Учителя, но аз в нейния дух съм ги продължила с много любов и вдъхновение. Тома ми отне точно една година - от новата 1981 г. до 31 декември същата година. На 31 декември сутринта вече видях, че се привършва работата, бях много радостна, но изведнъж почна да ме мъчи едно съмнение: дали добре съм работила, дали като цяло ще е хубаво, дали Учителят е доволен и така съм се унесла в лека дрямка, което не е обичайно за мене да дремя така, и в това време виждам откъм лявата страна на пишещата машина разгърнато томче с размерите на общия окултен клас печатано и на цялата страница е Пентаграма, а на върха (на мястото на Истината) само главата на Учителя, засмян, благ, разположен. Пробудих се и си продължих още по-вдъхновено работата, защото си дадох свое тълкуване за видяното, че Учителят е доволен. Такова томче нямах на масата, нито пък такава страница съществува, в което и да е томче.

Чудех се обаче, защо Учителят беше на върха на Пентаграма, като знаех, че Христос е там. След известно време, в една непечатана беседа за голяма моя радост Учителят казва: „Питат ме кой съм аз?" - Аз съм Духът на Истината". А Истината е върхът.

Надявам се, свещените думи да попаднат на добра почва.

Лалка Кръстева


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ