НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2.Изпратено писмо - препоръчано до Георги Кръстев

ТОМ 9
Алтернативен линк

2.Изпратено писмо - препоръчано до Георги Кръстев,  ул. „Сан Стефано" № 29, гр. Варна.


10.11.1992 г„ София

Уважаеми непознати издатели от гр. Варна,

Настоящето изложение от моя страна е продиктувано от поводи и причини, които ще изложа последователно по точки.

1. През есента на 1991 г. научих, че в гр. Варна ще бъде издадена книгата „Изворът на Доброто" от Петър Дънов като на страницата е било отбелязано, че онзи, който е записал и редактирал този труд е лицето Борис Николов. Тогава аз се възмутих от тази лъжа и предупредих няколко лица, които да Ви съобщят, че това е лъжа и че, ако това бъде написано, то лично аз ще Ви дам под съд за лъжа, кражба на авторски труд. Същевременно съобщих, че автор на този труд е Боян Боев. Боян Боев лично е стенографирал тези разговори в село Мърчаево, лично е дешифрирал, лично е написал и подготвил за книгопечат тази книга. След време бях уведомен, че тази грешка е коригирана и аз си замълчах, като реших да видя какво ще излезне от всичко това. Книгата излезна и аз можах да я прегледам.

2. Книгата е отпечатана много добре при сегашните условия, за което заслужавате похвала. Но похвалата е само дотук. На корицата е поместена една цветна снимка, на която е отбелязано, че се публикува за първи път. Но

Вие не сте искали разрешение от автора на тази снимка. Това е Георги Кьосев и неговата съпруга бе дълбоко възмутена, че Вие без разрешение публикувате неща с цел опорочаване и печалба. Тази снимка има история, която Вие не знаете. Освен това, тази снимка е от молитвения връх на Рила, а не от Мърчаево. На снимката са заснети лица, които Вие не познавате и които не са отбелязани като имена, личности и като ученици. Тази снимка е поместена нарочно, за да се види, че Борис Николов стенографира на тефтерче и с това да се докаже, че той е съставителя и автора на този труд. А това е една голяма лъжа, която Вие или знаете или не знаете. Ако не знаете, този, който Ви е подвел е знаел много добре, че това е лъжа. При нозете на Учителя на тази снимка се виждат три наведени глави, на трите стенографки на Учителя, които Вие не познавате защото ако ги познавахте нямаше да им отрежете главите така, че да не се вижда кои са, а да се види само онзи, който стенографира. Освен това фотографа е направил още няколко пози през пет минути, при което се вижда, че този приятел Борис Николов не само, че не записва, но не слуша, а гледа насам-натам. Защо не поместихте една от тези снимки, за да се види кой е стенографа на Учителя и кой се разсейва? А защо не поместихте снимка на брат Боян Боев с Учителя? Вие не я поместихте понеже не знаехте кой е Боян Боев и бяхте умишлено подведени. А този, който Ви подведе знаеше много добре истината.

3. Веднага аз написах препоръчано писмо до Мария Кисова, в което много точно и строго написах как стоят нещата и че автор е Боян Боев. Трябва да знаете, че Борис Николов не е бил в Мърчаево, защото е бил мобилизиран по това време. Единствено е бил на екскурзия до връх „Острец" през време на съборните дни, август 1944 год. В Мърчаево като стенографи са Елена Андреева, Савка Керемидчиева, които записват и след това тези разговори с Учителя излизат в три тома „Завета на Любовта". Така, че те са си свършили работата в Мърчаево. А пък Вие като издатели ги изрязахте на корицата на Вашето издание. Боян Боев е стенографирал други разговори, които той ги бе подготвил за печат. Но Борис Николов се намесва, взима оригинала на Боян Боев и от него си прави своя редакция и изхвърля много неща, понеже стилът на Боян Боев е бил много обстоятелствен. Така се опорочава труда на Боян Боев. Борис прави своя редакция още през 1970 год. Още тогава моя милост се противопостави на методите на Борис Николов. Той лично ми предаде оригиналния труд на Боян Боев, както и неговата редакция като на всеки трети лист той се подписа. Тези два оригинала се пазят досега на скришни места. Така, че копието на Борис Николов е окастрило оригинала на Боян Боев. А Вашето издание пък е окастрило и опорочило оригинала на Борис Николов. Ще спомена някои неща.

4. Вие променяте като издатели оригинала на Борис Николов още от първата страница. Изменена е постройката на изречението на Борис. Разбит е текста на Борис и е прехвърлен от една глава в друга. Онова, което е отбелязано от Борис с едър шрифт Вие не го отбелязвате. Разбит е понякога даден текст на две части, като към всяка половина от текста се прави увод, който не е верен, понеже не познавате епохата и времената. Изхвърлени са цели случки и пасажи като се прибавят някои неща, които нямат нищо общо с темата. Например сте изхвърлили думата Господ, а я заменяте с думата Бог. Това показва, че Вие не правите разлика между Господ и Бог. А този, който не прави разлика няма право да се занимава с тази работа, с която Вие се занимавате. Ще Ви цитирам от стр. 346, че там за Благодарността са поместени неща, които нямат нищо общо с оригинала на Борис Николов. Цитирам: „Важно условие за съществуването на вътрешната връзка е Благодарността. Човек трябва да благодари, за да поддържа вътрешната връзка с Бога.Тогава всичките Ви желания ще се постигнат". Ето този окултен закон го няма. Дори Борис Николов не е посмял да го изхвърли, а го приема дословно от оригинала на Боян Боев. Питам, в кого е причината? В редактора Мария Кисова или у Вас? Целият материал в книгата е така подреден, че е нарушена структурата на оригинала на Борис Николов. Това е направено вероятно за да се вмести повече материал. Но по този начин в един пасаж са вместени различни мисли и закони, които трябва да бъдат отделно така както са в оригинала, защото са казани по различно време и за различни случаи.

5. Аз смятам, че Вие или сте подведени, или нарочно работите с такива методи, които нямат нищо общо с методите на Бялото Братство и със Словото на Учителя. И ето аз съм решил да извадя на ксерокс една произволна страница от оригинала на Боян Боев и съответната страница от оригинала на Борис Николов, и същата страница от Вашата книга. Тогава ще се види много добре как Борис е променил оригинала на Боян Боев и как Вие с Вашето издание променяте оригинала на Борис. И всеки тогава трябва да си отговори на един въпрос - кому Вие служите и срещу кого работите? Освен това ще изпратиме по една снимка от онези пози, където се вижда, че само след пет минути Борис не само, че не слуша и не записва, но се разсейва. И всеки ще види и ще се убеди в лъжата на Вашите методи. Ще бъде изпратена и снимка на Боян Боев с Учителя, за да се убедят всички какво е трябвало да се сложи на корицата на „Извора на Доброто". Това смятам да направя. А защо смятам да го направя ще се убедите в следващата точка.

6. Книгата Ви има предговор, който не е точен и не е верен. Вие пишете за Боян Боев, а му откраднахте труда. Що за морал и честност? Ами, ако аз не бях се намесил Вие нямаше да коригирате и щеше да остане, че автор е Борис Николов. Ето Ви една лъжа, че Борис Николов е дешифрирал материала. Всички изнесени неща в този предговор не са верни и Вие използвате терминология и понятие на чужди окултни школи, които Бялото Братство и Словото на Учителя нямат нищо общо. А това е един провал за издателите. Школата на Учителя има Слово, която е дадена чрез българския език, има свой начин на изразяване и не може да се пишат предговори с език и с понятие взети от окултните школи на Черната ложа. Вие това именно правите. Прави впечатление, че във Вашите издания във Варна при издаването на някои беседи от Учителя помествате предговори за учението на Учителя и Школата Му, което няма нищо общо с истината за Школата. Добива се впечатление, че Вие издавате тези беседи от Учителя само и само да си включите Вашият предговор. Това се методи на Черната ложа и вие може да сте подведени случайно от незнание. А може и да го правите нарочно.

7. През 1991 год. от Варна беше издадена книгата на д-р Методи Константинов „Ерата на Водолея". На първа страница Вие бяхте поместили картина и символика на Черната ложа. Това или беше незнание, или нарочно. През 1990 год. Ангел Ангелов от Варна, който живее в София доведе лично в дома ми Христо Маджаров и имахме разговор за тази книга. Аз му разреших да си сложи своето име до това на Методи. Той ме увери, че работел с Методи, който му е диктувал някои подобрения към книгата. Аз се съгласиха това, но при условие, че този материал ще ми се донесе, за да го прегледам, за да го одобря. Но това не бе направено. След като излезна книгата, аз я прегледах и мога да заявя, че тя няма нищо общо с книгата на Методи Константинов, която е издадена на френки език, както и с неговия оригинал на български език. Там са сложени неща от други окултни школи, които нямат нищо общо с Школата на Учителя и с творчеството на Методи. Аз съм този, който е работил с него и записал неговите спомени и опитности. Така, че знам нещата много добре. Методи има оригинален труд. Той се превежда на френски. Предава се на френски редактор, който свободно редактира неговият оригинален текст и го помества под заглавие „Епохата на Водолея". Методи не беше доволен защото му е изменен оригинала, но се примири защото книгата бе издадена. А сега се намираха умници, които превеждат от френски на български тази книга и искат да я издадат. Вместо да потърсят оригинала и да го публикуват, те поместват променени и изменени неща. Вашето издание прави същото. Дори включвате в книгата снимки на представители от Черната ложа, чийто методи са методи противоположни на Словото на Учителя. Тази книга като печат е направена много добре, но е истински провал за Вас като издатели по горните съображения.

8. Сега научавам, че Вие ще издавате спомени на стенографка Елена Андреева. Но Вие не сте взели разрешение за печат от нея. Аз съм този, който е работил с нея цели 19 години и Вие не можете да крадете чужд труд и да го помествате. Аз извиках у дома си Ангел Ангелов от Варна и му дадох да прочете един протокол и завещание, където най-подробно е описана нашата работа с нея и че тя ме оставя единствен наследник да публикувам нейният материал. Според Ангел, Вие не сте осведомени как стоят нещата и аз го помолих да Ви съобщи да спрете издаването на тази книга. Защото аз съм твърдо решен, че трябва да се сложи край на онези методи, чрез които Вие като издатели във Варна работите. Има два начина: единият, който аз прилагам сега и Ви уведомявам как стоят нещата. Другият начин е чрез закона. А в съда се взимат решения и се прокарват чрез сила, посредством Кесаря, който управлява тази държава. Затова, аз искам да знам кой Ви е предал тези материали и кой Ви е упълномощил да правите това? Ето, Вие посягате и работите срещу Боян Боев. Сега посягате срещу Елена Андреева. Утре ще посегнете срещу Паша Теодорова и нейните спомени. Искам да Ви предупредя, че за Паша също е работено и да не посягате върху чужд труд, защото Вашите нарушения стават вече много.

9. Вие трябва да си изучите историята на Варненското Братство, която Вие не знаете. От Варна започнаха първите атаки срещу Учителя чрез Михаил Иванов и Кръстю Христов, които Учителят обяви, че са представители на Черната ложа. А това може да се види и от писма на Учителя до онези ученици, които Той съветва да ги изолират от братската работа. По-късно Варненското Братство се раздели на Черни и на Бели и лично Учителят е ходил там да разрешава този проблем. А Вие трябва да го знаете това. Ръководителят Ви, Манол Иванов дойде на Изгрева и най-дейно участвува при разгрома на Братството в София преди процеса 1957 год. срещу Братството. Методи Константинов попадна в клопка във Варна от разни младежи, премина през милицията и следствието и беше му прибрана цялата литература от Учителя и целият архив, който бе унищожен. Методи не можа да издържи психически и живота му тръгна в низходяща посока и той си замина от този свят. Вие знаете вероятно думите на Учителя, какво представляват Варна и Бургас, че там се намира седалището на Черната ложа, на цяла Европа и там са онези ями и дупки, чрез които Европа посредством Дунава излива своята астрална нечистотия. Ето, сега Вие чрез тези издания давате възможност на Черната ложа да атакува Словото на Учителя с методи противни на Словото на Учителя. И аз Ви давам доказателства.

10. Аз много добре съм запознат с предишните етапи, през които е минало Варненското Братство и знам неща, които Вие няма откъде да научите. Аз имах план преди няколко години, който изпратих на Стоян Димитров и на Николай Малчев чрез който план, който бе разработен подробно трябваше да Ви даде подтик да съберете материали и да се напише история на Варненското Братство преди Школата, по време на Школата и след Школата. Но това досега не е направено. Ако бяхте го направили щяхте да знаете през какви етапи е минало Варненското Братство и през какви изпити са прекарани приятелите, които вече са в онзи свят. И тогава в никакъв случай Вие не бихте посмяли да боравите с тези методи, с които работите сега с издаването на тези книги. А това са методи на Черната ложа. В това съм убеден, сигурен и Вие сами ги доказвате чрез тези издания. Вие не знаете, че човек от София е дошъл на времето за да Ви купи место в лозята с негови лични пари, защото варненци през това време воюват помежду си. Аз знам много добре, как адвоката Георги Драганов от Ямбол описа как Вие си загубихте салона от гр. Варна. А това бяха методи на Черната ложа, а не че държавата е била виновна в случая.

11. Горните редове се пишат затова, за да Ви се покаже, че преди Вас е имало други поколения, които са работили и са преди Вас. За да минете по този път нагоре те трябва да Ви отстъпят място. А това ще направят като им свършите работата, която не са свършили. А Вие с Вашите издания опорочавате техния труд. Освен това има още живи хора като поколение, които са преди Вас и Вие нито ги познавате, нито ги търсите за съвет. Вие ги прескачате и ги игнорирате. А това ви е най-голямата грешка. И затова идвате до този провал, който Ви описах досега. А за мен това е провал за Вас и това Вие трябва да знаете много добре. А дали ще се корегирате, това е друга работа.

12. Аз напълно съм убеден, че между Вас има хора, които искат да работят за делото на Учителя. Но някои от тези желаещи са подведени чрез методи, които са на Черната ложа, посредством личности, които предварително знаят, че Ви подвеждат в погрешна посока. Разбира се има между Вас и хора, които са закачени за другата ложа и щат не щат ще вършат нейната работа. В такъв случай Учителят казва, че не е важно кому служиш, а е важно да изпълняваш волята на Бога. А Вие точно това не правите. На този етап трябва да се издава Словото на Учителя в Неговият оригинал, но това не се прави. Трябва да се издадат и други материали за историята на Братството, но на този етап поради погрешна тактика и стратегия на предишните поколения не се осигури приемственост. Сега дойде едно ново поколение, което иска да работи, а не знае как и не познава нещата. Ето, там е бедата и това е причината да Ви пиша това писмо. Надявам се, че съм точен и ще бъде добре разбран. Аз съм един от тези, които що годе е ориентиран и запознат о много неща за историята на Школата. Бялото Братство не е църква, не е секта, не е организация, не се управлява от устави, братски съвети, нито се зарегистрирва като юридическа личност. Това го има напечатано в Словото на Учителя. А ученик е този, който изпълнява волята на Всемировия Учител - Беинса Дуно чрез Словото Му.

С уважение: Вергилий Кръстев


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ