НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

22.Учителят отвори Школата

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА(1899-1990 ) ТОМ 9
Алтернативен линк

Учителят отвори Школата за тези, които искат да следват пътя на вътрешното развитие. Всеки сам трябва да се самоопредели по свобода и вътрешно разбиране, готов ли е да следва пътя на ученичеството. Това той ще направи към себе си, пред своето самосъзнаие, пред своето висше съзнание без никаква външна намеса. Той сам пожелава да работи за своето духовно повдигане от любов и съзнание. Правилото е дадено от Учителя: „Без страх и без тъмнина, с любов и със светлина", така ще вървим в новия път. На мястото на страха ще поставим вярата, под разумното ръководство на светлите сили на белите братя. Тъмнината ще прогоним чрез светлината, която получаваме от Словото на Учителя и светлите братя. Тя ще освети умовете ни и сърцата ни, ще се отворим за любовта за да се запали в нас свещеният огън в олтара на нашето сърце. Разумната природа, в която живеем и сме потопени, това са нашите по-големи напреднали братя, наши приятели, които ни помагат в пътя ни.

Още първата година на Школата, Учителят даде задачи за да се освободим от страха. Всеки сам трябваше да се изкачи на Витоша до „Вълчата скала", като тръгне в 12 часа среднощ. Правилото беше всеки да тръгне сам, никого няма да пита за пътя. Ако някъде се подвоуми в коя посока да тръгне, нека се съсредоточи и накъдето почувствува, че трябва да тръгне, да тръгне. Повечето направиха задачата и резултатът беше положителен. Само един неприятен случай имаше с една сестра, но тя беше нарушила правилото, беше питала за пътя, тъкмо което не е трябвало да направи.

За да ни освободи от страха, той ни води по различно време на екскрузии -при хубаво време, при дъжд, при вятър, при буря, при студ, при сняг. Трябваше да спазваме само едно правило - да не пием студена вода. Когато почувстваме студ да изпием 1-2 чаши гореща вода. Цели дни и нощи ние сме прекарвали на открито при всякакво време, без някой да се простуди или заболее. Когато правехме екскурзии на Мусала, от 1922 до 1929 год., когато времето беше неблагоприятно, Учителят казваше: „Ако някой се страхува, нека се върне". Когато правехме тези екскурзии на Мусала, ние денонощно бяхме на открито,край огън, без палатки, без външен подслон, дори и без всякакъв екип. И наистина ние научихме нещо. Ние бяхме готови по всяко време, без страх да тръгнем с Учителя по планините.

Учителят в Школата ни даваше теми, върху които ние трябваше да пишем. За някои ние можехме да напишем нещо, но за други беше ни трудно. Учителят ни казваше: „Ако не знаете какво да пишете, поне мислете върху тях". С тях Учителят целеше да развие нашите духовни способности и дарби. Темите, които Учителят ни е давал бяха целенасочени, планомерни.

За посещението в Школата имаше определени правила. Трябваше редовно да посещаваме Школата, да не отсъстваме без причина. Трябваше да поддържаме добри отношения помежду си, отношения на почит и уважение един към друг. Учителят непрестанно изясняваше принципите на учението си и даваше методи за приложението му. И Учителят казваше: „Моето учение започва от приложението". Учението трябва да се живее. Всеки от нас трябва да живее така, че да бъде в хармония с основните принципи на учението му. В живота си трябваше да проявим учението.

Още в началото на школата Учителят говори много за качествата на ученика, които трябва да изработи. В продължение на нейното съществуване той очерта образа на ученика на новото учение.

„Ученикът има сърце

чисто като кристал

ум светъл като слънцето

душа обширна като вселената

дух мощен като Бога и едно с Бога".

Всеки от нас ще изработва този образ на ученика през целия си живот, докато го реализира. Учителят ни остави образа на ученика за да бъде постоянен стимул в живота ни. Това е висок идеал за много години.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ