НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

119. МОРИЯ НА „ИЗГРЕВА"

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА(1899-1990 ) ТОМ 9
Алтернативен линк

119. МОРИЯ НА „ИЗГРЕВА"

Е.А.: А, Лулчев още 1920 год. ми каза, че има връзка с Мория. В.К.: На физическото поле? Е.А.: Не, духовна връзка. Мория му се явил и му казал: „Ти си каша, ще видим какво ще излезе от тебе!" Ама той вече е при Учителя при тая среща. След това какви срещи е имал с него не ми е казал. Но за тази среща ми каза това, което сега го казвам. Аз не съм го казала досега нали? Но понеже за Истината го казвам както ми го е предал и впоследствие след време много по-късно той сложи портрета на масата, на Мория и до края на живота си държеше портрета, на Мория, на масата си. И казваше, че имал връзка с него. Каква беше връзката му не знам. Но колкото е слушал Учителя, толкова ще е слушал и Мория. Сега логиката е това. В.К.: Какво е отношението на Учителя за Мория? Е.А.: Мория работи по друга линия. Учителят работи с Христовите принципи, работи със закона на Любовта, а Мория мисля, че е Учител на Мъдростта и все пак това е един инволюционен процес на индусите. Той не е с Учителя и един ученик не може да следва Мория и Учителя. В.К.: Да сте чули нещо конкретно от Учителя за Мория? Е.А.: Аз не съм чула, да. В.К.: Учителят е казал за Мория, че неговите методи са обратни на тези, които той дава. Е.А.: Пак под влиянието на Мория след този период когато беше настроен срещу Учителя при съмненията, които ги имаше, тогава той постави картини на северния ли, на източния ли прозорец. Едната беше горе, едната беше долу на единия прозорец и над врата си имаше друга. Сега картината, която беше над врата помня че беше кръг с точка в средата. Тя е символ на проявения Бог. А другите картини какви бяха не ги помня, но Учителят ми каза: „Кажи на Лулчев да махне тия картини. Какво иска, Изгревът ли иска да разруши?" Значи тези картини са били в дисхармония с това, което Учителят учи и това, което Учителят проявява на Изгрева. Защото иначе защо ще казва, че ще разрушава Изгрева нали. Но аз може би за самосъхранение не съм запомнила картините като образи щом Учителят казва да ги махне, значи нехармонични са. В.К.: Той махна ли ги? Е.А.: Той махна само тези на прозорците, но не махна тази, която беше над врата. Махна ги. Само нея остави. А другите ги махна. В.К.: Аз съм слушал, че когато на Рила са правили чешмата и са изчукали котвата на скалата и той насреща на скалата е почнал да прави знаци. Знаете ли това? Е.А.: Не, не помня това. Ние отидохме за пръв път на Рила 1929 год., а през 1930 год. вече Учителят каза трябва да има чешма тука наоколо и една сутрин след беседа каза: „Всички да се пуснем във верига и да тръгнем да намерим извора". И наистина тръгнахме. Тръгнаха всички така около лагера да търсят извора. Аз друг път не съм го правила така, но този път аз викам, аз ще ходя край Учителя. Така пожелах да видя и ние тръгнахме от бивака на второто езеро и вече там, където сега е чешмата никак не е далече имаше вода така доста долу вода и мъчно се отиваше там, където е скрито изворчето. И както вървяхме така успоредно, помня аз, един брат вървеше от провинцията, Учителят и от другата страна така, ама на разстояние вървиме всички и онзи брат дойде, оттам извика и каза: „Тука има изворче!" И аз казвам: „Учителю, братът казва, че има изворче" и Учителят веднага отиде. Изворчето извираше под тази канара както си е и сега и си течеше така направо на земята, нямаше нито чешма, нищо. Учителят се зарадва, водата беше хубава нали така под канара излиза и почнахме вече още скоро след това да работим, изчистихме нали местата откъдето водата течеше. Почна да тече и почнаха да правят коритото. А пък Лулчев почна да работи много по-долу, правеше нещо така, изравняваше местото. И точно там където е сега чешмата направена и Учителят това място от чешмата до скалата го остави да бъде огрявано от слънцето, щото така водата излиза от дълбоко по-здравословно е да се нагрява от слънцето. И впоследствие на това място направиха чешмата, издигнаха, иззидаха така малко на нивото на чешмата да бъде, като басейнче да се образува и то в началото имаше така доста дълбоко басейнче, сега не знам вече какво е, но помня и после се изравни така. И ние ходихме чак от другата страна на петото езеро - „Бъбрека", от пътя който идва от Сепарева баня, там имаше такива късове кварц, цял кварц и ние там ходехме с торбички, с тараби да носиме различни камъни, да направим чешмичката така, и цялото корито го постлахме с камъчета малки, отстрани по-големи камъни и по-големи. А пък отпреде, където беше самият чучур, той впоследствие чучура го направи един наш каменоделец. И той понеже като работник начерта по неговата ръка, по неговата си ръка направи чучура и там ръката е така малко по-груба, работна ръка. На работник е ръката, не е така ръка на някой човек на изкуството или нещо. Като направиха всичко това донесоха няколко големи камъни. Най-големият камък Учителят каза, че това е Царят, другият по-малък камък каза, че е Царицата, а третият най-малкия значи този по средата беше престолонаследника. Тогава Царят не беше женен, нямаше Царица и нямаше престолонаследник. Но Той ги постави там и те впоследствие дойдоха. И Царица дойде и престолонаследника дойде. То Учителят някак благослови Царя, да има и Цар и Царица и престолонаследник. То е така бяла магия малко.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ