НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

100. ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА(1899-1990 ) ТОМ 9
Алтернативен линк

100. ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ


Учителят за да развие качества у нас даваше най-различни упражнения, задачи и режими. Например много хигиенични правила ни е дал Учителят, здравословни правила. Пост, пълен глад, пост с хляб и плодове, картофи само, както онзи случай, когато на сестрата дал само една ябълка. Сега лични постове може да е имало и други, които аз не зная, но тези които са достигнали до мене, и като опитности на разни братя и сестри. Аз знам че един брат пости 20 дена, пълен пост. Така че най-различни постове са карали приятелите. Знам, че Паша е постила 12 дни. На осмия ден тя е била в училище и е преподавала като учителка. Казва: „Така ми беше пресъхнала устата, че малко и езикът ми беше твърд, така ми се струваше че тропа като изговарях думите. Тя е могла да си вземе отпуск една седмица нали да не ходи на училище. После вече си взела, щото при пълния пост много ацетон се образува и той мирише, не може да се скрие, много мирише тялото и дъха на гладуващия. Та в тези правила, които ни е давал Учителят искаше да бъдеме здрави нали, като ги изпълняваме.

Да бъдем с бодър дух. Също и дишането. Едно от правилата, които ни е давал и което много, много пъти е настоявал, Той е казвал, дишайте, дишайте. И аз ще ви кажа, че когато ме заболяха моите крака, ставите и когато лекарите ми казаха, че за деформиращата артроза нямат лек, освен облекчаване с бани, спомних си че Учителят каза, че с дишане всичко се лекува. И тогава аз дълги години дишах. Най-различни упражнения, всички които Учителят ми беше казал. Учителят ми е дал няколко упражнения общо, а други лично на мен ми ги беше дал. А аз съм ги оставила там гдето ми ги е казал, опитвам се да дишам и все време нямам, все такова. Но когато заболях, нали, вече няма друг начин, тогази си спомних, и тогава съм дишала непрекъснато от половин до един час, поред сутрин. И понеже при мен сутрин е спокойно, ставам рано и краката понеже ме боляха аз не можех права да дишам, а Учителят казва, че прав е най-добре или седнал, или в хоризонтално положение. Аз дишах легнала. Взема, проветрявам, затворя прозореца и дишам, другото време при отворен прозорец дишам и ако съм получила облекчение, обезболяване мисля, че и на това се дължи. Защото правех аз и лечение с ечемици и друго правех, и то ми е помогнало, но смятам че в това ми е помогнало. Учителят казваше, много методи ни е дал за лечение, млечният компрес, горещият компрес при болести, после картофената супа я е дал когато испанската болест се е явила. Много от методите за лечение ги е дал според разните случаи, ако ние даже и сега се поддържаме и спазваме правилата, които Той ни е дал. Например Той ни даде за една цяла година задача да се храним след изгрев и да вечеряме преди залез. И цяла година задача беше на Общия клас така. И оттам много комични истории имаме. После ни даде една задача 20 хапки само да ядем, за да не преяждаме. Щото Учителят между много неща, които е казвал за храненето, е много да си дъвчем храната и да не си дояждаме, малко гладни да оставаме, да спрем да ядем при най-сладката хапка. Вярвам, че ние се шегуваме като казваме: „Не знаем коя е най-сладката хапка". Не можеме да я намерим, все мислиме, че има по-сладка. Та в тези методи Учителят е дал методи за здраве, за един нормален и хубав живот. Кой каквото е приложил това е получил.

ЕДНА ЗАДАЧА

/Из лекцията в сряда на 4.111.1936 г./

Само умният човек може да служи, а пък другите могат само да прислужват. Много хляб имат те да ядат, докато се научат да слугуват. Като слугуваш, ти ще се освободиш от всички мъчнотии. Слугата чувства вече че е свободен. Слугата - това е пробният камък. Докато чувствуваш неприятност от това, че си слуга, ти не си слуга, а прислужник. Като ти е приятно, че си слуга, тогава ти си излязъл от областта на временното, преходното, от това, което причинява всичките страдания.

Можеш да страдаш от любов, можеш да страдаш от безлюбие. Безлюбието ще те съблече гол, ще ти вземе дрехите, ще те намаже с мед да те хапят мухите и ще си замине. При безлюбието ти ще се учиш на търпение. Любовта ще те съблече, ще те измие, ще те облече вместо старите дрехи с нови и ще те заведе в една стая, и ще ти даде книга да учиш. И при безлюбието учиш, и при любовта учиш, само че при любовта учението е друго.

Едно правило: Щом влезе в къщата човек, който има Истината, ти ще почувствуваш спокойствие в ума и сърцето си. Щом един човек, който влиза в къщата, не внесе спокойствие в ума и сърцето ви, този човек има нещо криво.

Развитието на човека седи в оная сила, която той ще придобие и с която той ще стане способен да служи на Бога. Служенето да бъде радостно. Човек, който служи с любов да не прави разлика дали е на голяма или малка работа, той прави всичко присърце.

Вие искате Господ да ви услужи, искате Господ да бъде добре разположен към вас, но Господ ви казва: „Идете направете една малка услуга на някоя вдовица, на някой беден." И тогава Господ ще бъде разположен към вас. Ако вие мислите да влезете в Царството Божие без да правите услуги на другите хора, това не е животът на Невидимия свят.

ЗАДАЧА: За една седмица всеки ден правете по 6 услуги. Всяка услуга за 5 минути - всичко 30 минути на ден. За 7 деня - всичко 42 услуги. В тия 5 минути не мисли за себе си, за домашните си, а за Бога и за Неговата работа. От това ще излезе повече отколкото очакваш. Не само на нашите приятели. Направи някому една услуга, която да му е приятно, че си му я направил. Направи я без да я е искал той, но да се нуждае от нея. И като се върнете Духът ще ви каже: „Много добре си направил". Благословенията на 6-те души ще дойдат върху теб. Те ще ви пратят своето благословение. Ще имате и Божието благословение.

ЗАДАЧА ДАДЕНА ОТ УЧИТЕЛЯ

на 28 януарий 1940 год. за през цялата година

В неделното утринно слово на 28 т.м. 1940 год. Учителят даде следната задача:

Всеки месец ще избирате по един ден, в който ще се облечете празнично, с най-хубави обуща на краката, с най-хубави дрехи, с най-хубави ръкавици на ръцете, с най-хубава шапка и пр. Всичко това да се разбира символично.

Най-хубави обуща на краката означават - Добродетелите;

Най-хубави ръкавици на ръцете означават - Правдата;

Най-хубава шапка на главата означава - Мъдростта и пр.

Този ден да бъдете пълни с радост, чистота, любов, музика, светлина, свобода, мир, като че ли сте през този ден в рая като ангели.

Ще имате през този ден най-хармонични вътрешни и външни отношения към всички същества и към всичко.

През този ден и физически ще бъдете чисти. Това ще бъде един ден на Любовта, на съвършенната Любов! През този ден, човек да забрави личния си живот. През целия ден да не ти се наруши мирът.

През целия ден да сте реално в рая! В този ден ще познаете какво нещо е Възкресението!

В такъв ден всички низши същества си събират партушините и се отдалечават от тебе и те заобикалят само ангели, светии. Само те се движат около тебе.

През този ден, ако направите задачата хубаво, вие не ще бъдете на земята!

Ако искате да влезете в новия живот, трябва да си приготвите съвършенни тела - духовни тела.

Един ден на месеца да мислите защо Господ ви е направил краката, ръцете, ушите, очите, носа, главата, защо ви е дал това тяло. Целият ден да размишлявате и да сте във връзка с цялото Битие.

И вечерта да благодарите на Бога, че сте се удостоили да бъдете на земята!

Един ден на месеца да благодариш на Бога, че ни е надарил с хиляди дарби.

Тогава да се сбъдне стиха: „Всичко, което се случва с тия, които любят Бога, Бог го превръща за тяхно добро."

Та всичко, което се случва с нас, Бог да го превърне в наше добро.

Така да се прослави Бог!

През тази година не се позволява да биеш. Не се позволява да си изкривиш устата - да направиш гримаса, с устата си, или пък с очите си; през тая година не се позволява да гледаш накриво никого.

В първите дни на всеки месец ще избереш един ден за тая задача, а понеже януарий е вече на изтичане, то в януарий можете да изберете или днешния ден /28/ или сряда / 31 януарий/.

Пригответе се за 31 януарий и аз ще се приготвя за този ден!

ТРИТЕ ПОДАРЪКА

В неделя на 31.12.1939 год. в 10 ч.с., Учителят каза:

„На 22 март трябва изтичащата година да поднесете на Господа три подаръка:

ИСТИНА, ЛЮБОВ, ПРАВДА

Още два месеца остават. Всички пригответе тия три подаръка, за да се пратят на 22 март.

Бъдете готови с тях, за да имате онова благословение, което Бог е приготвил от памти века за тия, които го любят".

Изпълнявайте задачата с „Отче наш" с трите думи всеки ден и с избраните 12 дни, едновременно да се мисли и за тия три подаръка!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ