НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

МУЗИКАТА НА УЧИТЕЛЯ И НИЕ

ФИЛИП СТОИЦЕВ ТОМ 8
Алтернативен линк

МУЗИКАТА НА УЧИТЕЛЯ И НИЕ

ФИЛИП СТОИЦЕВ

МОНОГРАФИЯ

София, 1.Х1.1975 г.- I

София, 1980 г. - II

София, 1990 г. - III редакция чрез магнетофонен запис

УВОД

Не е възможно да има пълно единство на възгледите  и разбиранията по всички въпроси на двама души, макар и двамата да  принадлежат на едно и също идейно движение. В случая, аз разработвам  темата: "Музиката на Учителя и нашите задачи" и зная, че ще се намерят  от нашите приятели такива, които не ще се съгласят с моето становище по  някои от повдигнатите проблеми. Аз не твърдя, че съм безгрешен: така  разбирам нещата, така ги излагам, такава оценка и тълкувание давам на  фактите. Ценното в този труд е, че аз работя и излизам с една актуална  тема и че не ползвам чужди източници, а се базирам на собствените си  знания, наблюдение и опитности. Ще бъда доволен, ако някои от  приятелите, които прочетат настоящето ми изложение, ми посочат някои  неточности, грешки или празноти, за да се поправя. Не ми е известно  някой друг от нашите музиканти да е разработвал подобна тема, това е  несъмнено едно много отговорно начинание и сам не мога да преценя  безпристрастно, доколко съм успял в намерението си да се изкажа по един  толкова важен въпрос. Ще се радвам ако изложението ми ви хареса и ако  споделяте по-голяма част от възгледите ми за музиката на Учителя. Ще ви  благодаря ако ми изложите в писмена форма разбиранията и идеите си във  връзка със същата тема: "Музиката на Учителя и нашите задачи".

Брат Филип, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ