НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти
Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

10_10 Беинса Дуно. Космичната Обич

Космогонията на Словото на Всемировия Учител ТОМ 1
Алтернативен линк

"Беинса Дуно. Космичната Обич"

В начал о бе Словото . Словот о бе у Бога. И Словот о бе Бог. Слов о Божи е Бог е Дух Дух Вечен

1. Глава на Господа на Силите е изявеният Божествен Дух.

2. Глава на Абсолютния Дух на Битието, Христовия Дух е изявеният Господ на Силите.

3. Гпава на Святият Дух е изявеният Абсолютен Дух на Битието, Христовият Дух.

4. Гпава на Истината, Духът на Истината е изявеният Святият Дух Словото Божие.

5. Гпава на Твоето Слово е Истината, Духът на Истината.

6. Истината е път за Свободата, за Духът на Свободата.

7. Любовта е път за Живота, за Духът на Живота.

8. Мъдростта е път за Светлината, за Духът на Светлината Божия.

9. Правдата е път за Виделината, за Духът на Виделината.

10. Добродетелта е път за Христовата Слава, за Словото в плът.

11. Христовата Слава е път за Силата на Духът Святий, за Силата на Словото Божие.

12. Силата на Духът Святий е път за Царството Божие, за Мирът Божий в Святият Дух.

13. Царството Божие е път за Христа, за Духът Христов у човека чрез Надежда.

14. Надеждата е път за Господа, Господният Дух на Силите у човека чрез Вяра.

15. Вярата е път за Божественият Дух у човека чрез Любовта.

16. Любовта е път за Бога у човека чрез Духът на Славата и на Бога.

Бог е Любо в Бог е Дух Дух Вечен


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ