НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

10_09 Беинса Дуно. Мировата Любов

Космогонията на Словото на Всемировия Учител ТОМ 1
Алтернативен линк

"Беинса Дуно. Мировата Любов"


1. Изявеният Бог - това е проявеният Божествен Дух.

2. Изявеният Божествен Дух • това е проявеният Господ, Господ на Силите.

3. Изявеният Господ на Силите • това е проявеният Христос, Духът Христов.

4. Изявеният Христос, Духът Христов - това е проявеното Слово, Святият Дух.

5. Изявеното Слово, Святият Дух - това е проявената Истина, Духът на Истината.

6. Изявената Истина, Духът на Истината - това е проявената Свобода, Духът на Свободата.

7. Изявената Свобода, Духът на Свободата - това е проявеният Живот, Духът на Живота.

8. Изявеният Живот, Духът на Живота - това е проявената Светлина, Духът на Светлината Божия.

9. Изявената Светлина, Духът на Светлината Божия - това е проявената Виделина.

10. Изявената Виделина - това е проявената Христова Слава, Словото в плът.

11. Изявената Христова Слава, Словото в плът - това е проявената Сила на Духът Святий, Силата на Словото Божие.

12. Изявената Сила на Духът Святий, Силата на Словото Божие това е проявеното Царство Божие, Мир Божий в Святият Дух.

13. Изявеното Царство Божие, Мир Божий в Святият Дух - това е проявената Божия Благодат в Христа, в Духът Христов, Дух на Благодатта, Дух на Съвършенството.

14. Изявената Божия Благодат, Дух на Съвършенството - това е Живот Вечен в Христа, в Духът Христов, Дух на Единството. Това е вечна Слава в Христа.

15. Изявеният Живот Вечен в Христа, вечна Слава в Христа - това е проявеният Бог на Славата, на Единна го и Истиннаго Бога,
Духът на Славата и на Бога.

16. Изявеният Дух на Славата и на Бога - това е проявеният Дух Вечен, където Бог е Светлина Божия, Бог е Слава, Бог е Виделина, Бог е Светлина.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ