НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

277. АСТРОЛОГИЯ И ХИРОМАНТИЯ

ТОМ 5
Алтернативен линк

277. АСТРОЛОГИЯ И ХИРОМАНТИЯ


Много често в частните разговори и в беседите Учителят споменаваше за астрологията като наука. Той говореше за обикновената физическа астрология и споменаваше за онази астрология, която се намираше в Невидимия свят. На Изгрева имаше доста астролози и почти всички бяха взели нашите рождени дати и часове и ние притежавахме т.нар. астрологически карти. Учителят бе споменал също, че човек трябва да знае своите астрологически аспекти, трябва да познава добре с какви капитали идва от миналото, а това са неговите хармонични аспекти в хороскопа му, така също и онези полици, които носи от миналото и сега в този живот трябва да ги изплаща на своите кредитори. А тези полици бяха онези дисхармонични аспекти в неговата астрологическа карта. Учителят обръщаше внимание, че ученикът трябва да следи ежемесечните движения на планетите, за да види как аспектите, които образуват помежду си дават отражение върху ученика. Ето това е една наука, която има приложение в живота на ученика. Човек трябва да изучава астрологическите аспекти, за да види от къде е дошъл, какво носи в себе си от миналото и да може да борави с астрологическите таблици и да знае как трябва да се справя във всеки един неблагоприятен дисхармоничен аспект, който идва от неблагоприятното съчетание на планетите в даден месец или година. Така моят хороскоп бе направен от Георги Радев, аз го взех, отидох при Учителя и му го поднесох. Той го взе с дясната си ръка, започна да го разглежда и ми каза следните неща, които аз записах:

„Месечината (Луната) много ти влияе и затова си много променлива. Тя се намира в дванадесети дом, домът на твоите неприятели. Месечината и Меркурий са в съвпад в дванадесети дом и те така са съединени, че ти дават хитрина и досетливост. Понеже и планетата Марс е в дванадесетия дом и то в дома на Козирога и той е в съвпад с Меркурий, то настройваш се някой път войнствено. Това са отрицателните влияния, а има и положителни влияния.

Месечината фигуративно казано, това са духове в пространството, които имат за задача да развиват въображението и фантазията у човека и да разширяват съзнанието му. Най-първо те имат цел да очистят човека.

Планетата Меркурий е в дванадесети дом, в Козирога. Тия същества тук имат за цел да осветлят човека вътрешно, за да види външния свят. Имат за цел да му покажат как трябва да мисли.

Планетата Венера у теб е в първи дом, в знака Риби. Тя създава почва, условия дето трябва да се проявяват чувствата. Всяка една идея, която като се посади се ражда чувство. Всяко чувство отглежда известна идея.

Планетата Марс подразбира всички същества, които учат хората как да се ограждат от всички лоши влияния, да им дадат препятствие. При теб тук е в дванадесетия дом.

Юпитер представлява отношенията - как човек трябва да се държи, за да се поддържа ред и порядък. Той създава нови форми в религията. При теб е в седми дом, в знака Везни.

Сатурн. Той е най-възрастния човек. Той е паднал Бог. Когато човек осиромашава трябва да стане мъдър. При теб Сатурн е в девети дом, в знака Стрелец.

Слънцето при теб е в първи дом. То внася живот. Накрая ще кажем, че най-много ти влияе Месечината (Луната), Меркурий и Марс, които се намират в дванадесети дом. Това е задачата ти за разрешаване в този живот. Да разрешиш правилно задачите си със своите кармични врагове.

След туй иде Слънцето, което е в първи дом. Той е в съчетание и съвпад с Венера. Когато има благоприятни въздействия ти си весела, засмяна. След това идва Юпитер, който ти влияе, от седми дом.

У тебе има много неща, които решаваш. Ти постоянно взимаш решения и ги записваш, но не ги прилагаш.

Твоята болест е в умствения свят. Тя ако слезе в стомаха би се излекувала лесно. Тази болест е болест на нервната система и на дробовете. Това състояние трябва да го превъзмогнеш.

Човек не трябва да има големи идеи, защото те са свързани и с големи страдания, а трябва да се задоволява с малките. Например, ти искаш да учиш и като захванеш искаш из един път много да научиш. Обхване те едно нетърпение и се уплашиш по-късно и се отчаеш накрая.

Ти си човек на разнообразието. То е хубаво когато човек е завършил учението си, че тогава сменя едно занимание с друго. Но ти сега учиш и този закон не ти е полезен. Ти например свириш два часа на пиано и искаш с тях всичко да постигнеш. Трябва да постоянствуваш в една работа докато я свършиш. После ти обичаш да отлагаш работата си. Оставиш за утре, пък утре като станеш настроението ти се е променило. Понеже ти действува Луната ти като станеш сутрин погледнеш към нея и я запиташ, тази работа да я свърша ли? Тя ти каже така: „Днеска няма условия за нея" и ти я оставяш. Не че нямаш желание, но се влияеш много от настроенията."

„Учителю, аз виждам, че в мене всичко постоянно тече и се мени." „То не е лошо, но трябва ти сега една трайна идея. Водата трябва да я превърнеш на пара, а може да се гради на твърда почва. Във водата нищо не седи. Тя каквото намери го понася и всичко носи в океана. А океанът пък взима тези неща и ги изхвърля на брега. Това са символи, които ги има в твоя хороскоп и се отнасят за чувственият ти свят.

После трябва да знаеш, че има желания, които не могат да се спрат изведнъж. Само адептите могат да спрат моментално едно желание. Например, опитният машинист може изведнъж да спре трена (влака) с каквато и бързина да се движи. Но ако един параход в морето и да го спрат той по инерция се движи още два километра. Твърдата материя трябва да се организира, а житката (воднистата) да се използва. А житката материя представляват човешките преходни чувства.

У тебе е развита повече фантазията. Въображението създава форми, от които може да се изгради нещо трайно, фантазията образува мъгла, а въображението образува облаци, които имат вече форма. Когато реката се превърне в извор, то е по-хубаво. Малкото изворче е за предпочитане пред реката, която всичко завлича. Когато обработва човек желанията си някой път ще върви в посока на течението на реката, а някой път ще отива и против течението. Това е, което имам да кажа за твоят хороскоп."

Учителят бе говорил многократно и за хиромантията и беше дал много ценни напътствия в беседите си, които бяха ключове за едно ново познание, което за пръв път се даваше в съвременната окултна наука. Понякога ние му подавахме ръката си, той взимаше дясната ни ръка, оглеждаше я, понякога слагаше лупата, за да види и някои едва забележими линии и даваше своите напътствия. Така при едно от моите посещения аз си подадох дясната ръка, той я взе, огледа я и ми каза следното: „У тебе хълма на Венера на ръката ти не е много издут. Онези, у които има сладострастие тя е издута и много набраздена. А у тебе е умерена.

У теб долината на Марс е силно развита. И да си изменчива под влияние на Луната ти си настойчива под влиянието на Марс.

Водата може да извира само когато има долини и върхове. От върховете тя се спуща надолу и благодарение на този наклон може да извира. Ако земята беше плоска нещеше да може да извира никаква вода. Ето защо нещата не трябва да се приравняват. Те могат само да си сменяват местата. Почвата под моретата образува планини, а върховете се разрушават и образуват долини. Върховете и долините са успоредни линии и те се намират понякога като линии на човешката ръка.

Смяната на времената са много добри условия, които Бог е поставил. Човек трябва да ги цени, защото те всякога принасят добро.

Ти трябва да разшириш дупките на носа си. Твоите дупки са малки. Трябва широки ноздри, за да правиш дълбоки дишания и да възприемаш повече въздух и повече прана и живителна сила от слънцето. Слънцето залязва и после пак изгрява - така е в природата. А при теб като залезе ти си мислиш, че няма вече да изгрее. А ти си мислиш така, защото нямаш светлина и не познаваш законите.

Трябва да се пазиш от излишно пръскане на енергията си. Излишно се пръска енергията когато човек се съмнява, завижда и по този начин се пропуква етерния му двойник и излиза енергия от него навън. Има същества, които точно това чакат, за да поемат тази енергия, защото те се хранят с нея. Това са нисшите същества, онези, които подклаждат омразата, озлоблението, завистта у човека.

Ти понякога искаш да отворя сърцето си за теб. Но ако направя това то слънцето може ли го побра в себе си? Нали то ще те изгори за миг?" „Учителю, мога да възприема по един лъч на ден." „Е, това можеш. Досега съм ти дал десет лъча като всеки един лъч ще трае и ще носи светлината си за една година. А това не е малко. Другите и това го нямат. Затова бъди благодарна от малкото, което получаваш. За повече ти нямаш вместимост, толкова побираш и толкова ти се дава."

„Ти си наследила от майка си някои хубави неща. У майка ти е развито сърцето и практичния ум. А у баща ти е развит много добре ума, но пък се спъва в сърцето. Затова ще вземеш от двамата си родители онова, което е хубавото, а пък ще работиш върху онова, което не е доразвито. Така като работиш върху себе си и изправяш недъзите на родителите ти, ти помагаш първо на тях и след това работиш върху себе си. Ще дойде време когато ще направиш едно стъпало по-нагоре и по този начин ще измъкнеш родителите си на следващото стъпало, което следва. Така ще се отблагодариш на родителите си затова, че са ти дали тяло и че са те свалили на земята и че си се родила в плът. А раждането на човека става чрез Духа. Днес имаш възможност да се родиш и чрез Духът, а това може да стане чрез Словото на Великият Учител, който е пред теб."

Аз станах и целунах ръка на Великия Учител и тихичко се измъкнах от поредният урок, който имах с него. Днес аз пазя своят хороскоп, а пък един брат, с който работя засне на фотоапарат линиите на двете ми ръце, така че след време може да проучите както хороскопа, така и линиите на ръцете ми. Ще видите, че онова, което бе залегнало в хороскопа ми го имаше и на ръцете ми и това съответстваше на моят житейски път през време на Школата. Онова, с което работех бяха капитали от миналото ми и тези капитали бяха добре обозначени в моят хороскоп. А моите недъзи и отрицателни страни и недостатъци ги имаше също в моят хороскоп и аз трябваше да работя в разстояние на над 50 години, за да изплащам полиците си, които имах да плащам от миналото. Дано съм сполучила и дано съм се разплатила.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ