НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

276. КРАСИВИТЕ ЧЕРТИ У УЧЕНИКА

ТОМ 5
Алтернативен линк

276. КРАСИВИТЕ ЧЕРТИ У УЧЕНИКА


Занизаха се няколко седмици, при които изобилстваха сблъсъци с някои от учениците в Школата на Учителя. И при всички случаи все аз бях потърпевшата. Не изтраях и отидох при Учителя, за да го питам как да се справя с това ново положение за мен. „Не си губи времето да отговаряш на глупавия. Кажи: „Сега съм зает, друг път когато съм свободен". В душата ти има красиви възможности и гледай да ги развиеш. Трябва да знаеш, че всяка красива черта у когото и да се прояви - то това е Бог."

„От начало у човек може не всичко да е сложено и не всичко да е добре поставено у него, но после след време то ще стане по-добре. Затова трябва да развиваш в себе си вяра и надежда. Чрез тях човек се свързва с два различни свята. Чрез надеждата с физическия свят, а чрез вярата с идеалния свят."

„Това, което ти говоря не е за тялото ти, но за душата ти. Сега всички чисти духове ще дойдат да работят върху тебе. Ще мислиш, че Бог е Любов. Ще мислиш, че си заедно с всички добри хора, с ангелите, с Бога. Когато един ангел влезе в тебе, за да ти помогне, има ли нещо лошо в това? Не, това е благословение. В теб е влязъл един малък лъч. Трябва да пазиш връзката си чрез този малък лъч с слънцето на живота. Трябва да се пазиш от влиянията на околните и да ги отразяваш така, както едно дете си играе с едно огледалце и отразява слънчевите лъчи и препраща чрез огледалцето си светлината в нечий съседски прозорец. Трябва да избираш другарките и другарите си. Трябва енергиите в човека да са свързани и да образуват кръг. Необходима е правилна обмена между теб и другите. Но ако си свързана с онези, които имат низходящо течение те ще те повлекат надолу. Ако се свържеш с ония, които имат възходящо течение и висок идеал чрез тех ти ще се повдигнеш нагоре. Затова пази светлия малък лъч, който е влязъл в теб от първоизточника на живота."

„Учителю, ще ми дадете ли метод, с който да поддържам непрекъснато връзката си чрез този светъл лъч с Бога." „Ти ще мислиш върху туй: знаменателят на дробта, то е Божественото, а числителят е човешкия свят, който трябва да се мени, да претърпява пертурбации, за да расте. Знаменател значи, че цялото е дало една част от себе си, а числителят на дробта показва, че е само част. Когато човек в работата си влиза навътре той се концентрира, приближава се към цялото, а когато отива към периферията, то е раздробяване, тогава Бог се излива към периферията.

Човек има нужда от Бога, а Бог - от човеците. Отношенията са безсмислени без Бога. Ако аз проявявам едно действие към теб без да имам пред вид Бога, то не е добро, то е ограничение. Единицата не се умножава, тя се събира. Но когато две положителни единици се събират получава се отрицателно число - цифрата 2. А когато две с две се умножи или когато се събере две и две дава едно и също число - 4. Две отрицателни числа като се умножат дават положително. Четири е положително число. Единицата като се извади и раздели на себе си, дава 0, а това е нищо. Ето това са съотношенията, които съществуват в природата и човека между цялото и частното. Ето ти един метод за работа.

Трябва да имаш вяра. Човек не трябва да се грижи, за да се осигури. Ако си се наял и имаш още половин хляб останал и дойде някой гладен, ти го нахрани. Не мисли, че няма да ти остане за утре. Човек за утрешния ден няма какво да мисли. Важен е само днешния ден. Утрешния ден си носи своето благо за утре. Трябва да взимаш пример от птичките. Те грижат ли се? Господ се грижи за тях. Вземай пример от животните. Щом Господ се грижи за птичките, колко повече ще се грижи за теб? Пък и да се осигуриш за другия ден, то за третия ден не си осигурена. Какъв смисъл има да направиш две, три стъпала, а другите да ги няма. Има смисъл ако можеш да направиш всичките стъпала и да се качиш сама на върха. Но това е трудно, защото всеки един човек представлява едно стъпало в стълбата на Якова, която тръгва от земята, върви през ангелския свят и достига до Бога. Това е пътят на еволюцията и стремежа на човешката душа да възлезе към Бога."

„Най-красивата черта, която трябва да изработи ученика това е стремежа на човешката душа да се претвори от стремеж в достижение и общение с Бога."


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ