НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

189. МАГДАЛЕНА ПОПОВА

ТОМ 5
Алтернативен линк

189. МАГДАЛЕНА ПОПОВА


Магдалена бе дъщеря на съдия от Пловдив по онова зреме. Беше изучена, интелигентна за времето си и знаеше много езици, беше полиглот. Но след като дойде тук на Изгрева тя изведнъж се промени. Стана медиумич-иа и започнаха чрез нея да се изявяват разни духове, които воюваха срещу Учителя. Отивам при Учителя, за да споделя как е възможно един човек дошъл интелигентен, разумен, смирен на Изгрева изведнъж да се промени толкова много и то в отрицателна посока вместо да бъде обратното - да се сдобие с добродетели, които Учителят непрекъснато споменава в Словото си. Изведнъж идва Магдалена и застава до нас и иска да слуша нашия разговор. Учителят замълча, стана строг, аз също стоя и не мърдам и тя като видя, че няма никакъв разговор, огледа се и си излезна. Тогава Учителят каза: „Виж сега у нея, у Магдалена няма деликатност. Иска да слуша, а после ще иде да го разправя. Ние имаме частен разговор. Тя трябва да уважава и другите. Може да каже: „Искам и аз да слушам, може ли да остана да послушам?" и ако й кажат, че разговора е частен да се извини и да си отиде. Има неща, които са само за едного. Има неща, които е невъзможно друг да ги прави заради някого. Има неща, които човек трябва да ги прави сам. Например, яденето никой не може да яде заради другиго. Човек се храни в Добродетелите. В нея, Магдалена има раздвоение, обладават я два различни духа. Егоистичните духове са останали още от Лемурийската раса. Те искат да се повдигнат така без работа затова си дават имена на пророци и светии и искат така да ги пуснат в Царството Божие, но така не може. Те ще трябва да започнат съвсем отначало и да минат през дълга еволюция. Казвам за тях, защото ги има у всеки човек. Например, работиш, четеш и се увлякла и ще дойде такъв дух и ще започне да ти казва: „Я виж навън колко е хубаво. Остави малко четенето, иди да се поразходиш и после пак ще четеш". Ти го послушаш и после ти се развали съвсем настроението за работа. Такива духове няма да ги слушаш.

На някого кажа: „Не минавай през тази дупка". А той каже: „Ама аз мога" и мине. След това дойде до по-тясна дупка, после още по-малка и най-сетне дойде до там дето не може да се провре и се намери в безизходно положение. Дупката е емблема на порока. През дупка човек не трябва да минава.

Когато някой иска да поправи другиго той се оцапва. Когато критикуваш някого и говориш срещу него ти се свършваш с него и го изчистваш отвътре. Ти му правиш добро. Затова пазете се да не се цапате. В една окултна Школа е строго забранено да се критикуват учениците по между си и да се одумват, защото се цапат един другиго. Но има случаи когато Учителят даде задача на един ученик и той трябва да изчисти всичката мръсотия, която е завладяла наоколо. Той тогава става канал, чрез който трябва да изле-зат всички нечистотии и мръсотии. Една такава роля и задача изпълнява и Магдалена тук на Изгрева".

Веднъж бяхме на обща вечеря и Учителят каза, че разликата между неговата ядене и нашето е, че ние изпитваме удоволствие като ядем, а той изпитва страдание, защото той прави жертва. До него беше седнала Магдалена и той разговаряше много любезно и внимателно с нея. Виждах как той работеше възпитателно върху нея. А това, което й казваше беше същевременно поучение и за всички ни. Същевременно той възпитаваше и мене и навярно всички останали присъствуващи на тази вечеря. Аз бързах да си отида, защото беше станало късно и валеше дъжд, но Учителя се държеше като че ли няма хабер за това и продължаваше да разговаря. Аз ясно долових тази вечер желанието му да се науча да се покорявам на волята Божия, макар че това ме тури в противоречие. От една страна не беше ми приятно да слушам и да гледам как Учителят бе толкова внимателен и любезен с Магдалена, а на нас не ни обръщаше внимание все едно, че ние бяхме столове наредени на масата. От друга страна залавя дъжд, беше хладно и аз трябваше да пропътувам няколко километра по тъмно и късно, за да отида у дома си. Ето това бе противоречието, в което бях изпаднала. Накрая реших да се покоря и да остана при Учителя. В същия момент почувствувах, че той леко ме погледна и остана доволен от туй, че аз разбрах урока си и с втори поглед ми даде да разбера, че после ще ме приеме любезно и нежно когато дойде моето време. След като свърши вечерята той ми каза блага дума, насърчи ме да работя и ме попита дали имам наметало за дъжда, който се бе усилил. Така той ме изпрати до външната врата. Ако бях си тръгнала преди това сама нямаше да има нито любезен разговор, нито щеше лично Учителя да ме изпрати. Така останаха всички доволни както Магдалена, така и останалите на масата, които слушаха разговора, така и моя милост. На следващия ден аз съм при Учителя и му казвам: „Учителю, вие бяхме много внимателен с Магдалена предната вечер". Учителят каза: „Някога имаше един непокорен Александрийски дух, който за своето вироглавство беше изключен от Александрийската школа. Същият този дух днес е тук на Изгрева и той е най-големия ми враг. Той търси да намери отворени врати и прозорци и влиза ту в Магдалена, ту в Граблашева, ту в Маркова, ту в Стойчев, ту в Милева, ту в Лулчев, ту във всички ви и „тути-кванти". Той винаги е тук на Изгрева. И да се премахнат тези дисхармонични състояния у вас то някой път един от вас в един момент трябва да стане канал, за да преминат всички тези влияния чрез човека надолу в каналните води, после те отиват в Искъра, а от Искьра отиват в Дунав, а от Дунав в Черно море. А Черно море е мястото, където всички такива духове от цяла Европа трябва да бъдат заведени там чрез водите на река Дунав и потопени в морето. А от Черно море надолу те се прекарват в дъното и в средата на земята където тези духове биват затваряни и после обучавани на смирение, на послушание, докато изкупят греховете си. Ето това е пътят, през който трябва да премине всичко онова, което излиза от вас като дисхармония и да се отведе до Черно море". Аз седя, слушам, мигам и се опитвам всичко да запиша. Това трябва да го проумявам години след това. А днес го давам за поучение и за доказателство как действуват някои окултни закони 5 Школата на Учителя.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ