НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

161. ИЗКАЧВАНЕ ДО ВРЪХ МУСАЛА

ТОМ 5
Алтернативен линк

161. ИЗКАЧВАНЕ ДО ВРЪХ МУСАЛА


В първите години когато пътувахме до Мусала обикновено преспивахме в старата дървена хижа на Мусала. По-късно сме преспивали и в новата хижа, която беше каменна и солидна, там бе мястото където отсядахме, почивахме и на следващата сутрин в два часа след полунощ тръгвахме, за да можем за три часа да се изкачим на връх Мусала за изгрева на Слънцето.

Изкачвайки се на връх Мусала оставахме за минути да си отдъхнем и отивахме към източния склон, от където изгревът на слънцето най-добре се вижда. После се припичахме на слънцето приседнали и облегнали се на гръб до скалите. Престоявахме известно време, след което слизахме по вътрешната страна на склона до езерото наречено „Окото". Спирахме на горната поляна до езерото и така прекарвахме през целия ден. Тук бивахме огрявани от слънцето, беше завет от ветровете, откриваше се хубава гледка и беше много приятно. Тук правехме огньове, завираха чайниците, които носехме и пиехме чай. За да стъкмим огън носехме си дърва сухи от хижата. Така прекарвахме целия ден. От езерото „Окото" по-надолу изтича рекичка и пресича пътеката. Водите от рекичката се насочваха надолу по склона. Учителят винаги се спираше тук и си пълнеше термоса с хубава вода. Това е точно мястото там, където рекичката излиза от езерото и пресича пътеката. Спомням си Учителят една година държа беседа „Малкия стрък" на поляната при „Окото" и на всеки един от нас даде по едно стръкче, което си го прибрахме, изсушихме го като хербарий и запазихме.

След това слизахме надолу, отивахме при дълбокото езеро и през 1927 г. сме спали само един път до малките на ръст клекове. Обикновено се палеха огньове, които братята поддържаха цяла нощ и ние налягвахме в кръг около огньовете и се опитвахме да спим. Дежурните се сменяваха непрекъснато, за да поддържат огъня. Слизахме до двете езерца при хижата долу и понякога там също палехме огньове. Изкачване то на връх Мусала беше екскурзия, която изпълнявахме съсредоточено и тя винаги се различаваше от нашето летуване през следващите години.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ