НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

53. БОЖИЕТО ОКО

ТОМ 5
Алтернативен линк

53. БОЖИЕТО ОКООнези възрастни приятели, които заварихме при откриването на Школата бяха негови последователи от началото на века и със своите разкази и преживелици около Учителя ни въвеждаха в един друг свят. За нас онази епоха от времето на пророците и от времето на Христа бе един непреривен процес, защото го виждахме и в преживяванията и спомените на първите приятели, които са били с Учителя още от самото начало. Но след като отвори Школата Учителят по друг начин заговори и неговите методи се промениха. Една от причините бе, че духовенството го атакуваше открито както и обществеността и го упрекваха, че богохулства понеже се провъзгласил за жив Христос и за доказателство бяха му поместили един негов порт-оет в един от вестниците. От тогава Учителят не позволи да бьде сниман може би десет години. С него имаме снимки от 1926 и 1927 г., а преди това около десет години Учителят не разрешаваше никаква фотографска снимка с -его или с приятелите. Но за сметка на това Школата продължаваше, нашите опитности с него вървяха една след друга, а пък понякога възрастните приятели се разприказваха и споделяха съкровени тайни от онова време, когато Учителят се изявявал по Библейски и по Евангелски, т.е. с невероятни чудеса. Те знаеха да пазят мълчание, защото Учителят ги бе предупредил, че -ова са свещени неща, а от друга страна те виждаха реакцията на общество--о и възмущението на това общество срещу Дънов, който бил се провъзгласил за Христос. За тях Учителят беше самозванец, а той отговори много просто и по обикновеному и това, което ще го кажа ще го намерите в първите серии на „Сила и живот". Учителят бе казал: „Любовта, която е в мене е Божията любов. Любовта, която е в мене е Бог". Ето по-добро обяснение от -ова няма. Но ние младите в Школата започнахме да виждаме Учителя по друг начин. Той външно беше се затворил, но вече ние получавахме задачи за разрешение, слушахме Словото му, а от друга страна наблюдавахме всички онези, които отиваха при Учителя за помощ и разрешение на личните им -роблеми. Ето така по този начин ние също започнахме да се срещаме ежедневно и да виждаме как чудесата изникваха и се реализираха едно след друго. И като резултат на нашите опитности и спомени ние от своя страна разказваме на следващото поколение и имате възможност да се запознаете с тях. Веднъж ме среща един възрастен приятел, усмихнат, имаше претенции, че е високо издигнат и всичко може. Среща ме и ме запитва: Сестра, какво става с вас? Имате ли нужда от моята помощ?" Аз спирам и го питам: „Каква помощ мога да получа от вас, та аз току-що бях при Учителя и при Бога". Той ме изгледа с учудване и след това дълго време ме наблюдаваше. Ето така ние минавахме през своите вътрешни опитности и те бяха малки колкото пшеничено зърно, но те се нижеха едно след друго и ето вече десетилетия след това от тези житни зърна може да се смели брашно, да се омеси хляб и този хляб да го представим на следващите поколения като бисери от съкровищницата на Школата.

Поради тези неща пред Учителя аз бях много открита. Обикновено си казвах: „Отивам при Учителя. Там в него е Бог. Там е Бог и не скривам нищо от него". Не можех да постъпвам другояче пред него. Тук разкривах всичко, което бе в мене и което преживявах. Това бе една изповед и едно чистене пред Учителя. От друга страна Учителят ми даваше правилният отговор за нерешените ми въпроси. Знаех, че човек бе проекция на много светове. Веднъж задачата има въпроси от чувственият свят, друг път от мисловният свят, след това от причинният свят, а да не говорим за някои по-големи откровения. А ние се движехме във физическия свят и имахме много нерешени въпроси с нашия бит и прехрана. Учителят ни изслушваше и отговаряше понякога с една или с две думи, понякога по-подробно, а понякога с поглед.

Веднъж съм при Учителя и той ми разправя за една сестра как му се оплаквала за някакъв си свой проблем. Но Учителят го разказва така, че предава точно думите й дума по дума. Аз разбирам, слушайки, че това са думи ча сестрата, но също разбирам, че това не е цялата истина изнесена пред Учителя. Аз не се стърпях и запитах: „Учителю, като ми разправяте все едно, че слушам думите на сестрата. Ама тя не ви е разправила всичко за този случай, за да можете да й помогнете". Учителят ме поглежда. Това беше един негов метод, понякога предаваше думите на другите пред някого и очакваше какво ще бъде мнението на слушателя. Учителят приложи този метод с мене и аз изказах своето мнение. Тогава той продължи: „Е, те разправят разни неща". Но това „е" леко го проточи и стана на едно „Е-е-е" и направи движение с дясната си ръка, с което ние обозначаваме неща, когато ни се разправят врели-некипели. Аз стоях като прикована, защото не очаквах пред Учителя онези, които отиваха при него да прикриват истината на нещата. Разбрах, че те не споделяха всичко с него, но това го разбрах много по-късно, по-късно. Какво ли не изтърпяваше Учителя заради нас и заради своето Дело.

Един пример за потвърждение, В София имаше един оперен певец, казваше се Събчо Събев. Имаше собствена певческа школа в София. Но пиеше много. Беше отишъл при Учителя и той му бе казал: „Ако не престанете да пиете то след две години ще си заминете от този свят". А Събчо му бе отговорил: „Господин Дънов, дори и след един месец да си замина и да умра не мога без пиене и без ядене". А Учителят му отговорил: „Е, както намерите за добре". Той продължава да пие и накрая умря на оперната сцена на операта „Евгений Онегин", пеещ арията на Евгений. Беше баритон. Той се беше оженил за италианка, която беше добра музикантка и тя се бе жертвала за него. На другата година умря сина му, а на следващата пък почина жена му, италианката. Вечерта срещу злокобното представление преди той да почине една наша сестра от Изгрева - Марчето Петрова е била при италианката. Тя е доловила, че тази нощ ще стане нещо и я помолила да остане при нея, защото нещо лошо щяло да се случи и нямало да може да издържи. Но Марчето си имала работа и си отишла. А на следващия ден тя прочита некролога на Събчо Събев закачен по стените и оградите в София. Така че при всяка една среща на един българин с Учителя то той, българина винаги имаше възможност да се срещне с едно от чудесата, с които ние бяхме свикнали на Изгрева и които за нас не бяха чудеса, а беше едно обикновено ежедневие.

Споделям с Учителя за горната преживелица, а той ми казва: „Онзи Божествен Учител има ли право, когато Той ви говори? За Божието око, което наблюдава то строго следи и нищо няма скрито и покрито за него. Ами аз, когато стоя в тъмната нощ нали Бог гледа? Пред Бога всичко се отпечатва. За мен вечерно време няма, нощта е тъй както е и през деня. Аз в тъмната нощ се разхождам, хората спят в домовете си, а аз излизам и се разхождам. Хората могат да не виждат нищо, но Божието око всякога ви гледа. Но ако ние не зачетем туй Божие око всичко друго е празна работа. Ето защо никой от вас не може да ме съди. В Бялото Братство няма нищо скрито покрито. Светлината там е толкова ярка, че като влезнеш ще останете всички без маски, без физическите си тела и като влезнете в тази Божествена светлина ще поискате да бъдете ученици на тази Божествена Школа".

По такъв начин разбрах какво означава Божието око за Изгрева и за Школата.

Отново съм пред Учителя за разговор. „Знаеш ли какво значи всичко това, което ти казах дотук? Значи да бъдеш добра. Да обичаш и тези, които аз обичам". „Кои са ваши, Учителю?" „Мои са всички, които любят Бога." „Ами аз ваша ли съм?" „Има ли нужда да питаш? Трябва чувствата ти да бъдат съвсем чисти. Да се не намесват съмнения и мисли, навеяни отвън. Ти трябва в такъв момент всичко да забравиш, да сме напълно едно. Това е допирна точка с Бога отвън. Ти как гледаш?" „Учителю, аз си мисля, че този, когото търся сега е пред мен." „Хубаво, тъй трябва да гледаш." „Учителю, ти си моят Господ, „Така е. Вярно е. Хората са опорочили тези неща. Те си играят с тях. То е свещено. Ти трябва да го пазиш свято, да се радваш и да благодариш на Бога."


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ