НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

25. БРАКЪТ И ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ

ТОМ 5
Алтернативен линк

25. БРАКЪТ И ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВУчителят говореше за разцъфтяване на човешката душа. Но ние я възприемахме по друг начин, защото усещахме в присъствието на Учителя как всичко у нас разцъфтяваше като цвят, разтапяхме се в едно вътрешно блаженство. Ние бяхме млади и смятахме, че това е онази Любов, за която говори Учителя в беседите и че тя е една малка проекция у нас от онази голямата Божествена любов. Още в самото начало се говореше за калугерски живот на младите и ограничения от всичко. Колкото повече говореха за въздържание толкова повече младежката кръв кипеше у нас. Трудно можеше да се справим с всичко това. Отивам при Учителя и му казвам: „Учителю, в мен навлезнаха страсти и не мога да се справя с тях." Учителят ме погледна сериозно и рече: „Страстите ще ги впрегнеш на работа, без тях е по-лошо, и в Духовния свят има страсти, но са по-други. Най-напред човек схваща формата, тя е във времето и пространството. После схваща движението, то става във времето и най-после схваща Словото, то е вън от времето и пространството. Така и при вас някои могат да свирят, но инструмента им е разстроен, а това е човешкото тяло. Други пък инструмента им е настроен, но не могат да свирят. Сега е времето да опитате Бога. Нали си чела за свещеният огън, който постоянно поддържали древните? Животът е колело, което се върти. Ти сега си долу, други са горе, после като се завърти колелото, тези, които са горе ще отидат долу. Но тези, които са долу имат това преимущество, че като спре колелото могат да слезат на земята, а онези горе ще увиснат на въздуха. Ти си сега на земята. Не ти остава нищо друго освен да вземеш кръста си и да го носиш. Господ определил математически точно за всекиго онова, което му е потребно, Той може да плаче, да прави каквото си иска, но онова, което Господ му е определил ще му се даде. Пък то колелото ще се обърне, ще дойдат и по-добри дни".

Мина време и видях цялата несъстоятелност на онова, което се говореше между младите и онова, което се проявяваше през нас. Отидох и запитах Учителя: „Какво мислите за брака?" Той отговори: „Един важен въпрос." И повече нищо не отговори. По-късно му зададох пак същият въпрос. „Ето един съществен въпрос, който ми се задава". На следващият ден отидох при Него, исках да развия този съществен въпрос. Погледна ме, но беше твърде сериозен. Аз извадих тетрадката и записвах, което Той ми говореше:

„Половият акт е творение на форми в Духовния свят. Така духовния свят се обновява. Сега хората като не знаят това, образуват само страсти, които причиняват в Духовния свят и трябва оттам да идват да гасят огньовете и пожарите.

Сега ще дойдат другите същества и ще ти пращат мисли. Те ще ти кажат: снеми превръзката, която съм ти турнал, но ти няма да я снемаш. Ти имаш повече светлина от тех и на тех няма какво да вярваш.

Половите енергии се събуждат от същества, които, идат от центъра на земята. Те влизат през краката. Те са извор на енергии. Нисшите същества щом видят повече магнетична енергия и те се привличат от нея. Като искат ти ще ги съжаляваш и ще им даваш остатъците." „Учителю, за какво служат тези енергии, които те придават?" „Те служат за продължение на човешкия род. Половият акт е свещен. Той в духовния живот твори нови форми. Той е опресняване, освежаване на човешкият род. Тези неща са толкова свещени, че като се говори за тях, то те се опорочават. Затова за тях се мълчи.

Човек не със всеки мъж може да се събере. Ако ти си едно нежно цвете, а дойде някой ураган, то той ще те покоси. Ако ръката ти е нежна, а дойде някой и те хване с голямата си груба ръка, ти ще изпиташ неприятност. Значи трябва да има хармония в енергиите. Затова най-опасно е волевото съприкосновение. Когато хората имат допирни точки в умовете и сърцата си, не е толкова опасно, защото могат да си хармонират енергиите.

За да пази човек чистотата, трябва да се чувствува винаги като душа, а не като мъж или жена. После трябва да се пази друг един закон: то е да сърадваш. Когато видиш някоя жена, че държи своето дете да не кажеш: да си имах и аз такова дете, а да ти е драго, че тя има такова дете. Ти кажи „Моето дете, което имам и то е хубаво". То е по-хубаво, защото духовното дете го носи човек винаги със себе си. Нали е по-хубаво детето ти да е винаги с теб?" „Учителю, вие гледате съвсем друго яче и вашето Учение идва в противоречие с обикновеното схващане за морала". „Да, аз зная, че при сегашните разбирания се ражда противоречие." „Учителю, хората са разделили формите на две - едните считат за морални, а другите за неморални. Например те считат, че едно момиче е чисто ако не се допре даже с ръката си до момче". „А ти как разбираш всичко това?" „Аз схващам, че те трябва да не се допират никак ако са нечисти, а при чистотата отношенията са свободни". „Вярно е това, което ти схващаш, а онова което ти казват или виждаш отвън, то е заблуждение. Например ти чувствуваш и долавяш едно нещо. После виждаш двама души нещо правят. Това е илюзия. Твоето вътрешно схващане е верно.

После трябва да знаете, че Божественото е като река. След като си се окъпал в реката и дойде друг той в същата вода ли се къпе? Не, тя водата е изтекла и сега друга тече, която е лично за него. Ето защо човек трябва да знае, че неговото никога не могат да му го вземат. Това, което е за него, то си е специално определено. То не може да се открадне, то е вътрешната духовна храна и духовният хляб.

После могат да се родят и други неща. Аз ще ви приведа този пример: една ученичка се влюбила в своят учител и той решел да й опита ума. Той имал четири кукли, които бил изпълнил с енергии за различни цели. Тези кукли били автомати, които се движели и правели всичко, което той поиска. Като ги прегръщал и целувал той добивал чрез тях каквито си енергии поиска. Веднъж той оставил тази ученичка и тя видяла как едната автомат-кукла отишла при нейния учител. Тя не знаела, че това е кукла и веднага си рекла: „Значи аз не съм първа". Сега разбрахте ли какъв е окултният закон.

Аз понякога те тонирвам с паси, за да те хармонизирам и да трансформирам състоянието ти. Ако вас тези форми ви съблазняват какви ученици ще бъдете по-нататък. Вие още не сте ученици. Ами ако станете ученици?

Слушай сега: има три отношения. 1. Когато детето е съвсем малко, майката го носи на ръце. Ако е гладно ще му даде да бозае. 2. Яденето. 3. Учението, Ти сега си между яденето и учението. Ако имаш вяра аз отдавна да съм те излекувал.

Когато човек получава Божественото трябва абсолютна чистота, защото иначе се раждат обратни резултати. Бог се отнася по три начина: ако ти се отнасяш с него по човешки и Той ти отговаря по човешки. Ако се отнасяш божествено и Той ти отговаря по божествено, пък ако се отнасяш по животински и Той ти отговаря по животински. Законът си е закон. Той ще ти се наложи. Защо да не му се подчиниш доброволно?

Сега аз искам ти да си издържиш изпита. Ако ти си издържиш изпита на мене ще ми бъде приятно."

„Защо, Учителю, някой път не ме приемате?" „Трябва да знаете, че истинският цигулар свири само хубаво. Виртуозният цигулар изпълнява само хубави парчета. Но ако вие ми донесете едно тенеке и искате да блъскате на него като влезнете в моята стая, това може да направи всеки друг, но не и аз. Да свиря хубаво мога само аз. А как да свиря, когато ти донесеш тенеке и почваш да лупаш по него. Сега разбра ли законът? Сега да имаш вяра и да не се плашиш никак, когато дойдат страданията. Сега ще знаете,че Божествената Любов седи в малките неща, а не в големите".


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ