НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

29. БЕЛЕЖКИ КЪМ ТОМ II НА „ИЗГРЕВЪТ"

ТОМ 4
Алтернативен линк

29. БЕЛЕЖКИ КЪМ ТОМ II НА „ИЗГРЕВЪТ"


В този том са допуснати някои грешки. Едни, които са свързани с изписването на дати и което е най-интересното, въпреки корекцията те отново се въведоха погрешно. А защо? Защото историческите дати представляват пресечна точка на космически сили и всеки, който ги изписва в един такъв труд е подложен на тяхното въздействие и винаги се бърка по нещо. Тук случаят е такъв:
1. На стр. 9 е написано, че Петър завършва на 25. юли 1986 г. в гр. Свищов. Да се чете 1886 г.
2. Заминава през м. август 1878 г, за САЩ, да се чете 1888 г. Тук цифрите са сбъркани при набора.
3. На стр. 10 е отбелязано, че рождения му брат Атанас е първороден в семейството, а сестра Му Мария е второто дете. Това е грешка и да се поправи като се обозначи, че първородното дете е Мария, второто дете е Атанас, а третото дете е Петър Константинов Дънов.
4. На стр. 11 на 34 ред е направена същата грешка и следва да се поправи по горния начин. Тези грешки се дължат на невнимание на съставителя на сборника, понеже в първоначалния текст са дадени както трябва, но при преписа са разменени местата им, поради обемистия материал за въвеждане.
5. На стр. 355 от № 46 е отбелязано с думи 1944 г. като заглавие. Да се чете 1941 г. Това е грешка при набора.
6. На стр. 355. под същото заглавие се започва с думите: „През 1944 г, да се чете 1941 г, Грешката е при набора.
7. На стр. 358. е отбелязано точно датата 13.ХІІ.1941 г, когато България обявява война на САЩ, Англия и Франция, написано е 28.X.1994 г. Да се чете 28.ХІІ.1944 г. Грешката е при набора.
8. На последната фотография текста да се чете:... след оздравяването Му през месец август 1936
г....".


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ