НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

10. Духът на заблуждението и Духът на опорочението в деянията на человеците земни

Вергилий Кръстев ТОМ 32
Алтернативен линк

10. ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО И ДУХЪТ НА ОПОРОЧЕНИЕТО

В ДЕЯНИЯТА НА ЧЕЛОВЕЦИТЕ ЗЕМНИ

Виж „Изгревът”, том 10, с. 760-763.


10.1.    Деянията на мозайкаджийската бригада на майстор Бертоли И МАЙСТОР БОРИС - с. 760-761.

От точка 1 до точка 12 е описано как едно копие от непечатаните беседи е предадено на майстор Бертоли, и изнесено в Италия.

Същото не бе върнато в България поради причини, което е описано в точка 8.

10.2.    Кой е господарят и кой е слугата в мозайкаджийската бригада на майстор Борис? - с. 761-762.

От точка 1 до точка 7 е описано как се започва да се променя оригиналното Слово на Учителя Дънов.

Искате доказателства? Ето ги:

В „Изгревът”, том 12, с. 884-887 сме публикували на ксерокс-копие от оригиналния текст, как се унищожава оригинала.

Имената им са написани. Проследете дейността им. Всичко е свързано в една мрежа, за да спре всичко, да се измени и унищожи.

10.3.    Какво направиха слугите на черната ложа в лицето на мозайкаджийската бригада? - с. 762-763.

1.    Откраднаха архива на Савка Керемидчиева чрез Боян Златарев, по внушение на Петър Филипов - виж „Изгревът”, том 3, с. 109— 115. 197-206.

2.    Как бе откраднат този архив - виж в „Изгревът”, том 3, с.

Петър Филипов бе от мозайкаджийската бригада на Борис Николов.

3.    Лалка Кръстева прибира 5-6 тефтерчета от архива на Савка Керемидчиева, а стенограмите на Савка ги захвърля в една барака в двора на Боян Златарев, защото са стенограми, които не могат да дешифрират.

Снимката на Лалка Кръстева е в „Изгревът”, том 22, № 806.

Ето я! Не съм я пропуснал!

4.    Как действува лъжата - виж на с. 762 в точки 4, 5, 6.

5.    Каква е дейността на мозайкаджийската бригада, виж на с.763 в точка 8.

6.    А какво представлява Словото на Учителя Дънов и Школата Му, е написано накрая с подчертани изречения.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ