НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

9. Великата лъжа на Великия изкусител. Кражбата на архива от „Резньовете” и съдбата му.

„Резньовете” на Витоша ТОМ 32
Алтернативен линк

АРХИВИТЕ СЪС СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

НА БИВАКА „ЕЛ ШАДАЙ” И НА „РЕЗНЬОВЕТЕ” НА ВИТОША


„РЕЗНЬОВЕТЕ” НА ВИТОША


9. ВЕЛИКАТА ЛЪЖА НА ВЕЛИКИЯ ИЗКУСИТЕЛ.

КРАЖБАТА НА АРХИВА ОТ „РЕЗНЬОВЕТЕ” - ВИТОША И СЪДБАТА МУ

Виж „Изгревът”, том 12, с. 882-883.


9.1.    В точка 1 се описва как едно копие от непечатаните беседи в големи буркани, се укриват в скалите при „Резньовете” - Витоша. Накрая копието отива при Лалка Кръстева, която коригира и променя Словото.

Вие да не смятате, че ние ви заблуждаваме? Уверете се сами. В „Изгревът”, том 12, на с. 884, 885, 886, 887 сме представили ксерокс-копие на оригиналите, и как се унищожава оригиналния текст.

9.2.    В точка 2 се описва кой продава и кой откупува онова, което е свалено от „Резньовете”.

9.3.    В точка 3 и точка 4 се разказва как се променя умишлено Словото на Учителя Дънов, и се издава.

Всичко е указано и документирано. Няма мърдане! И никакво оправдание.

9.4.    Отново ви уверяваме, че не се разказват приказки от 1001 нощ, и това не са „байки” или басни!

Защото ще ви публикуваме много снимки от архива, сложен в скалите на „Резньовете” на Витоша.

Ще ги видите, и ще имате право да плачете колкото си искате!

Позволяваме ви. А може и да не плачете, а да се радвате.

Всичко ви е позволено. Свободни сте.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ