НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

7. Общ окултен клас: 19 [т.е. 29] февр. 1928 г., сряда

Савка Керемидчиева ТОМ 32
Алтернативен линк

7. ОБЩИЯ ОКУЛТЕН КЛАС

19 лекция, държана на 19 [т.е. 29] февруари 1928 г., сряда


Когато човек се приближава към Бога, той става добър. Когато Бог се приближава към човека, изявява се Неговата милост. Когато човек се отдалечава от Бога, счита хората за лоши. А когато Бог се отдалечава от човека, той става светия.

Бог трябва да се отдалечи от нас за малко, за да познаваме Неговата святост. Единственото нещо, което отличава човека, то е тази стъпка на неговото съзнание. В туй единство на съзнанието, вий трябва да имате връзка с Бога. Като ставате и като лягате, нека тази идея да е ясна в умът ви, тя носи най-хубавото в човека. Не може да бъдете обични на Бога, ако не се стремите да имате добри мисли за хората.

Ако някой ти направи зло, ти ще имаш повече любов към него, тогаз ще бъде повече обичан от Бога. Нема мъчнотия, която да не може да се уреди, но ще имаш тези непреривна любов.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ