НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

6. Младежки окултен клас: 20 юли 1928 г., петък; Бележки на Борис Николов

Савка Керемидчиева, Борис Николов ТОМ 32
Алтернативен линк

6. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

20 юли 1928 г., петък


Човек който живее при Бога, може изведнъж да дойде в него прозрение и изведнъж всичко да разбира. Но изгуби се прозрението, отдалечи се от Бога, без той да разбира.

Тази е идеята: при най-мъчните условия, да изнесеш товара.

Днес съзнанието на хората е разкъсано, ако съзнанието им е будно, Господ е готов да ти помогне.

Но има един пример: няма кой да извърши Неговата воля на физическото поле.

Та Бог трябва да те застави по един или друг начин да изпълниш Неговата воля. Понеже няма връзка на съзнанието сега, че хората не си помагат. Туй е идеалния живот, че кой където страда, да се притече на помощ на другите, да разбира, че някой страда.

Сега например, ако имаме някой, който да ни обича, знае че сме без хляб, ще ни изпрати постоянно хляб.

Има някои, които да ни обичат, знаят, че сме без хляб и ще ни изпращат постоянно хляб. Някой път ти страдаш и Господ изпраща някой при тебе.

Какви са нуждите на нашия живот? Въпросът е да образуваме една банка на великото съзнание, и когато сме в нужда да ни се помогне.

А сега нашите юнаци ги няма още. Къде ли се лутат? Става въпрос за тях.

Това сега е класа, тъй както съм застанал. Всички богатства и подир обед, ако погледнете от центъра на Земята, голямо богатство излиза отдолу за човека, защото слънчевата енергия минава през центъра на Земята, и тогава излиза на повърхността. Това е следобеда.

Ядката на живота е в центъра на Земята. И Земята си има съкровища, складове.

И Писанието казва в Откровението: „И Господ ще ви бъде слънце в този големия храм.” Хубаво е в съзнанието всичко да спазвате. Онова Божествено съзнание, което не излиза на повърхността, е вътре. Живота е вътре, но се проявява на повърхността. Сега злото е зло, но важното не е това, то си е механизирано.

Злото е силно, защото е механически закон.

А доброто иска будно съзнание. Но един лош човек, може да те накара да направиш връзка с един добър човек.

Клековете служат като добри проводници на електричеството и на магнетизъма.

Когато добием туй вътрешно спокойствие, човек ще бъде радостен и весел.

* * *


Бележка на Борис Николов


Те бяха загазили в клековете и там се бориха с тях дълго време, и затуй казва Учителят тази мисъл.

* * *


Клековете служат като добри проводници. - „Сега може ли да предскажете ще дойдат ли нашите хора или не?”

Бележка на Борис Николов


Отнася се до двамата братя Крум и Цеко, които отидоха за хляб и минаха през големи изпитания. Ще накарам Крум да ги напише тези неща.

* * *


Много поговорки са недоразказани: „Бог дава, но в кошара не вкарва”, „Лозето не иска молитва, а иска мотика” Но това не е доизказано. Правдата е, че това не е доизказано. Причината е, който от вас има Евангелие, нека да прочете петата глава на Матея, от 1 до 20 стих. Но само това. Но след него туй, което е говорено, е отпечатано и на камъните отгоре. Дето минавам, все се отпечатва. Вечер на един камък мога да задремя. Чух само туй: „Шест хиляди години тука чакам, от последните години на българското царство.” Той се крие и чака спасение. Слуша като се молим и пеем, и той се моли.

* * *


Бележка на Борис Николов


Говори Учителя за един дух, останал от далечното минало, който живее там и сега нашето присъствие, и нашите молитви го събуждат, освобождават го от тази връзка с тези места. Той ще го напише, щото аз може и да направя някоя малка грешка, но той завчера ми го разправя цялото.

Тъй че аз го помня, но то трябва да се каже в общи черти, без подробности. Как са ги карали там в двореца, как са ги арестували, как са ги пуснали. Там се е намерил един свестен човек, поручик, който ги освободил. Как вземат провизиите и тръгват нагоре, и пак сбъркват пътя. Нямаше пътища тогава. Една пътечка, която щом е вечер, не може да я видиш. Крум ще го опише това.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ