НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Бележки за съдържанието на стенограмата на Савка Керемидчиева

Борис Николов ТОМ 32
Алтернативен линк

Бележка за съдържанието на стенограмата

на Савка Керемидчиева


Борис Николов


Тази лекция е дешифрирана и отпечатана в томчето „Смени в природата”. Беседата носи заглавие „Закон на Опуленс”.

Тази беседа е дешифрирана тук направо от стенограмата. Значи суров материал. Тя може да се сравни с издадената беседа и да се направи един преглед, едно сравнение как са дадени беседите, и как са редактирани.

* * *


Тази идея, тя е посветена на целокупното Битие там. В България, света, който включва всичко в себе си, всичко е добро, но по отношение на частите. Запример когато в нашия свят, във физическия свят имаме почти една пропорция такава 2/3 или 1/3, на две злини се пада една радост.

Та сега какво разбирате? Но същевременно то е една и половина радост, и по-пасивна отколкото скръбта. Когато човек почва да се изявява, има обратния процес, има една скръб при две радости, и всякога тази скръб причинява радост. Запример мъчениците, изгарят ги, но този човек има една радост. Той се радва, че го удостояват да го изгорят, или да го измъчат.

Мъченик е онзи, който е разбрал смисъла на страданието. Значи като му се допусне едно страдание, трябва да знае, че ще му се дадат две радости. Докато вие имате две скърби и една радост, вие сте един обикновен човек материалист, защото след всяко страдание очаквате една радост, която да балансира страданието ви, а не вземайте страданието като едно условие да се прояви вашата душа. Благодарение на това, във всички Школи през всички времена се явява една вътрешна [........]

Честност трябва сега. Тя трябва да се яви между вас. Който не разбира закона, този дисонанс, дисонанса е като един цигулар, който не знае да свири, или не знае как да тегли лъка. Виждали ли сте един човек на знанието как да умее да се облече. Някой се облече, но обличането му не е на свят. Турците казват: „Циганина червеното обича, ябълките пуска.”

Сега аз се навеждам на тази мисъл по следующите съображения: в света съществува един велик закон, това го наричат на немски Опуленс, или закон, който привлича и радостите и скърбите.

Стоката е добра, той трябва да бъде толкова умен, че като продаде, да спечели нещо. Но сега, да кажем ти искаш да бъдеш здрав, не искате да бъдете болни и някой от вас иска да бъде учен, не иска да бъде прост, искате да бъдете талантливи, даровити, да се проявите в света.

* * *


Бележка за съдържанието на стенограмата

на Савка Керемидчиева


Борис Николов


Тази беседа а печатана. Ние превеждаме стенограмата до тук, за да се направи едно сравнение, как е стенографирана, как е дешифрирана, и как е редактирана беседата за печат.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ