НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

23. Новогодишна беседа: 31 дек. 1941 г. срещу 1 ян. 1942 г., 12 часа полунощ

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

23. НОВОГОДИШНА БЕСЕДА

държана от Учителя на 1 януари 1942 г.

в 12 часа в полунощ - 31 декември 1941 г. до 1 януари 1942 г.


Понеже годината е женска, една сестра да прочете с. 291 от томчето „Книгата на Любовта”.

„Добрата молитва”

Тази година има тежка карма. Тази година е свързана с най-тежката карма.

В 1942 г. цифрите както са наредени, цифрата 1 - представя Слънцето, 9 - Марс, с който сега хората воюват, 4 - е влиянието на Земята, 2 - е влиянието на Месечината. Това съчетание показва, че хората са заблудени, търсят това, което няма да го намерят.

Резултатите са добри. Сбора от цифрите е 16.

1 - означава влиянието на Слънцето, 6 - е влиянието на Венера и Любовта. Сборът пак дава - 7. То е свещено число - мъдростта на Сатурн.

Тази година хората ще изведат много хубав порядък и ще решат да живеят един по-добър живот. През тази година ще има доста пране и доста дългове има да се плащат, доста глави има да се пукат. Казвам: за своите престъпления на миналото, през тази година трябва да плащат, трябва да изплатят погрешките си. Но тези погрешки са свързани с една карма. Резултатите от тази година, ще бъдат по-добри.

За глупавите хора по-лоша година от тази няма да настане. Всички лъжи ще се разкрият. Всички зулуми, които са станали, всичко това ще рухне, старият порядък, всичко това, което имаме, ще рухне, ще рухне от светлината, която иде. Този порядък така както върви, не може да отиде по-далеч. Осите на колата са така натоварени, че не ще могат да издържат, ще се строшат, нищо повече.

Казват: „Защо е така?” Жестокостта е по-голяма. Всички трябва да се въоръжите с любовта и със знанието, със свободата и с истината, за да можете да издържите изпитанията. Не само външно, но и вътрешно във вас ще ви изпитват. И като Петър може да се отречете три пъти. Това ще бъде. Вий ще кажете: „Я да си поживеем ние тук, какво ще мислим за онзи свят!”, и т.н.

Една кокошка, която живее в един курник, тя в някой Рай ще влезе. Ако на тази кокошка похвалят курника, и я хранят 4-5 пъти на ден, мислите ли, че тя ще влезе в Рая? Тя ще влезе в човешкият Рай. От нея нищо няма да остане! Казвам: „Без Божествения свят, ние се намираме в един курник!” Значи, ние се намираме в един курник и по дявола кокошката. Няма да остане човешка душа, която да не остави месото. Когато вие умирате, и то е от кокошката. Господ не иска това. Но кокошката спаси хората. Като умре някой, казвате: „Е, какво стана?” Те идват, вземат го и го изяждат. Всичките негови служители и тези книги казват, „Червейчета!” Викат ги на угощение! Като умре някой човек, угощават го, понеже трябва да се подкупи с ядене и пиене.

Дяволът като е сиромах, жертва хората. Та не е виновен Дявола! Виновати са кокошките, понеже на кокошките ги дали, колкото, за да задържат храната, а пък те се повлияха от човека и дойдоха в курника да живеят, изгубиха способността си да хвъркат.

Всеки човек, който може да изгуби своята мисъл, който не мисли, той е кокошка в някой курник, а пък те мислят, че е господар. Не е свободен човека със своята мисъл. Не е свободен човека и със своето сърце, не е свободен човек и със своето тяло.

И тялото, и ума, и сърцето, трябва да се освободят. Сърцето не трябва да се ангажира с лъжливи работи - с една лъжлива любов. Умът не трябва да се ангажира с една лъжлива мисъл, и тялото не трябва да се ангажира с една лъжлива постъпка. Значи тялото и то трябва да се храни с една храна, която носи безсмъртието, и която ще носи здраве. От голямото стълкновение на човешкият ум с човешкото сърце, се е явил сегашния живот.

И дето умират хората, дето стават нещастия, се дължи на човешките лъжливи мисли и техните лъжливи чувства. Хората вярват в това, което не е. Дойде ти на ума да си човек на един милион, може да го подкупиш. Казвате: „Ще си поживеем на Земята!” Но знайте, че след като имате едно положение, крадците ще мислят как да го претупат, за да вземат парите му. Когато заговорите за една кокошка, какво я очаква? И тя е станала милионер. Като я купи господаря, празник има, определя я за жертвоприношение. Ако беше постила, да й се четат ребрата, ще кажете: „Оставете я, нахранете я по-добре.” Сега вие се оплаквате, че не ви хранят. По-добре по-малко да ви хранят, отколкото повече храна.

Ако ядете без любов, образуват се тъй наречените чужди вещества. Започва да ви расте корема като на някоя трудна жена, ставате пълни. Разправяш, едно кило си предал. Има много мъже, които не могат да се родят, милиони, които все не могат да се родят. Като отиваш после в бол шевишка Русия, идваме сред 3-4 такива, всички трудни, [значи охранени]. Тази жалба, в която хората се намират, противоречията които имат, то е бременност. Бременни са с лъжливи идеи, които мислят, че причината е в неговите ближни. Търси причината вън от себе си. Причините са вътре в нас.

Бог ни е дал преизобилно въздух, да дишаме без да плащаме. Бог ни е дал преизобилно светлина, без да плащаме. Бог ни е дал преизобилно топлина и хляб, без да плащаме нищо. Което ни е дал, и за което нищо не плащаме, и чрез това ние се осигуряваме за нещо друго. И за какво се осигуряваме? От въздуха сме осигурени, ний търсим да се осигурим. От светлината сме осигурени, от храната сме осигурени.

Ако човек знае как да диша, що му трябва да търси храна? Ще извади хляба из въздуха. Ако растенията изваждат най-хубавите сокове от земята, значи това и ние можем също тъй, по същия закон да извадим най-хубавите сокове от въздуха.

Ако бихме знаели законите на светлината, бихме извадили най-мощните сили за здравето си. Зависи как човек възприема светлината. Ако може да възприема Божествената светлина, тя ще му разкрие законите и ще му покаже освен пътя, и как да живее, и как да черпи от природата, за да бъде силен. Казвам: в прякото приемане на светлината, често се зараждат големи нещастия. Човек не вижда нищо ясно и започва да търси своето щастие там, където никога нема да го намери.

Казвам: в тази година няма много да очаквате. Тя е доста скържава година. Да ви кажа, че питата сега се пече. Ще ядете, колкото едно кило хляб. Няма да го бъде. Да ви кажа, че ще имате изобилно плодове, и то е въпрос. Двете е майка, но най-бедната майка. Пустинята какво ще ви даде? На пустинята плодове не растат. Най-много е светлината, която имаме от Слънцето. Марс я поглъща, но вие на Земята ще бъдете много користолюбиви. Спекулантите на книга затварят ни, какво ще се ползвате? Ако са потопили 10-12 милиона тона пшеница, ако са я хвърлили в морето, всички са отишли на дъното, какво се ползваме? Нека се радваме на благата, които Бог е дал. Какво ще се радваме, че са потопили в морето? Казват: „Кой ще победи?” Ние не се нуждаем от такива победи. Ние се нуждаем от победа, която да дойде Любовта и да освободи хората и да освободи ума, сърцето и телото. Да дойде Мъдростта и да освободи хората. Да дойде Истината и да освободи хората. Ние се нуждаем от такава свобода, и от такава победа.

Нуждаем се, не да слугуваме на хората, но да слугуваме на Бога.

Досега не сме Му слугували.

1+6 = 7.

7 е ден на почивката. Всеки от вас да си има през тази година за идеал да служи на Бога. Спасението е там. От тази година ще имаме един добър резултат. Сега са доста лошите резултати.

Ако турите числата: 1,0, 7 и върху тях да градите, то е един резултат. Ако искате ръководство - 1942 година, вий ще загазите. Ако мислите някое предприятие да направите, покупка или друго нещо, ще загазите навсякъде. Ако настинеш и не се лекуваш, приложи вярата. С любов по-лесно ще се лекуваш отколкото, ако разчиташ на резултатите, които нямат никаква сила в себе си. През тази година резултатите ще бъдат благоприятни за съмнението.

Следната година, която иде - 1943 - числото 3 е благоприятно число. В 1943 година ще се роди нещо по-хубаво. Резултат на четиритях амадий, ще се реализира в 1943 година.

През тази 1942 година, трябва да се въоръжите с търпение, с вяра, с надежда, и да си носите мъчнотиите с търпение. Никакви условия, но уповавайте на онова, което дава Слънцето. Значи Господ не пита.

Като съберете 1 + 6, получавате 7.

7 е разумния живот. Уповавайте на слънчевата енергия, на любовта, на истината, която носи освобождение на хората. В тази година ще рухнат в умовете на хората царството на Дявола, и в тях ще се съгради Божието царство.

Сега ви поздравявам с Новата година!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ