НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

15. Неделна беседа: 19 окт. 1941 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

15. НЕДЕЛНА БЕСЕДА

19 октомври 1941 г.


Като погледнете Слънцето при изгрева, и като си обърнете гърба към Слънцето, ще виждате какво става на Слънцето. Има хора, които са ходили на Слънцето - най-малко 4-5 души има на Земята, които са ходили на Слънцето.

Христос е едно същество, изпратено от Бога да покаже на хората как трябва да живеят в любовта. Христос донесъл тогава любовта на Земята, както никой друг не я е донасял и никой друг не е претърпял такива страдания като Него. И Писанието казва: „Кръвта е изтичала през порите Му.”

Християнските народи не живеят още в любовта. Те не могат да разрешат най-малките въпроси, и се бият.

Русите направиха грешка, каквато направиха и евреите. Целият еврейски народ трябваше да бъдат мисионери, да проповядват Христа, а пък те Го отхвърлиха. И управниците в Русия за 20 години внесоха безверието, и казват: „Ние каквото направим, това е направено.” Тези управници, които бяха толкоз умни, защо им трябваше да отварят война? Светът се поправя не чрез революции, на света трябва да дадат светлина, топлина, въздух, вода, хляб и простор за живеене.

Но природата на руския народ, управниците, и в еврейския народ книжниците и фарисеите, и свещениците, които ръководеха народа, те отхвърлиха Христа. Тези евреи са управляващите сега в Русия. Болшевиците подържат навика, че в човека има едно религиозно чувство -горе на главата е центъра на това чувство. И ако хората за 100-200 години възприемат безбожието, главата им горе ще се сплеска, и след 200 години челото им ще отиде назад, брадата им ще се дръпне назад, и ще заприличат на животни.

Единственото, което е водило и води човека, е Любовта. В Любовта е повдигането. Това е човекът, направен по образ и подобие Божие. Онази религия, която не дава красота на човешкото лице и на човешкия череп, и на човешкото тяло, тя не е вярна. Животните нямат религия. Тогава питам: да кажем, че животните са изложени, защото нямат религия. Какъв е техния живот? Между тях има ли съгласие? Две кучета се давят за една кост. Ние се плашим за бъдещето, което иде - какво ще стане с нас? Какво има да се плашим? Ако ние вярваме, че Онзи, Който е създал Вселената е разумен, тогаз какво има да се плашим? Той е начертал пътищата на Земята и на Слънцето, Той е предвидил условията за всеки живот и е приготвил храна и условия. Ние с Бога тепърва има да се опознаем, по същия закон както детето се запознава с майка си. Ще има същите прояви.

Пророкът рече: „Защо Господ е приготвил да страдаме в света? Че страданията ние си ги създаваме! Страданието е образувано от хорските неразбории в света. Света Бог ще го оправи, чрез нас. Бог е изпратил Христа, да ни покаже, че света ще се оправи с Любовта.

Няма същество в света, което да не се подчинява на Любовта. Като обичаш кобрата, лъва, леопарда, тигъра, те нема да ти направят никаква пакост. Ако ти обикнеш един лъв, и той чувствува. Тигъра, лъва нападат на човек, който не ги обича. И змията напада някого, който няма обич. Ако я обичаш, нема да те нападне. И ако има толкова нещастни в света, това показва в какво голямо безлюбие живеем.

Сега Господ създава един нов Адам и една нова Ева. Всякога, когато човекът слави догмата, той е тщеславен. Божията Любов се намира отпред, към челото. Няма да ви покажа къде се намира, и къде й е мястото, за да не се заблудите.

Писанието казва: „Страхливите няма да наследят Царството Божие!” Теб те е страх да не умреш. Този страх е безпредметен. Ако изпълняваш волята Божия, няма да умреш, ако обичаш, ще се оправи живота ти.

Някой казва: „Да има един да ме обича!” Ако обичаш някого, който и да е, ще се отвори сърцето ти. Някой казва: „На онзи е кораво сърцето му.” Кораво е сърцето му, понеже и нашето сърце е кораво. Един ден вашия баща, брат и сестра ще дойдат и ще ви погледнат, и вий ще се разтопите и ще кажете: „На ваше разположение съм.” И това ще стане с всинца ви. Няма да остане нито един, който да не опита това. Като опитате това и напишете една книга, аз ще я прочета.

Вие като видите Господа, никога няма да Го забравите, никога няма да забравите Неговият образ. Той е най-красивия и най-добрия. Като Го видите, ще кажете: „Хубаво, така ще живея аз и тъй ще услужа от сега нататък.” И ти ще бъдеш в Него и Той ще бъде в тебе. И тогаз отдето минаваш, всички мъчнотии ще рухнат, всички животни ще станат културни, и нема да има никакви лоши животни.

Писанието казва: „Лъва и агнето ще пасат заедно.” Вий ще кажете: „Кога ще бъде това?” - Днес.

Силата на човека седи в любовта. Имайте любов! Възлюбете дърветата и те ще дават повече круши и повече ябълки. Възлюбете житото, и то ще дава повече жито. Възлюбете слънчевия миг - лъчите, те ще дават повече светлина, възлюбете водата. Каквото възлюбите, то ще даде своето благословение.

Когато говорим за силния човек, подразбираме Бога, Който се проявява чрез него. Когато говорим за добрия човек, подразбираме Бога, Който се проявява чрез него. Когато говорим за умния човек, също. Светът се нуждае от разумни работници. Ние сме за онова богатство, което аз трупам в някоя каса. Ние сме за онова богатство, което е като въздуха, както светлината, както топлината. Никой не може да ти го вземе. Разбирай, че когато хората станат като ангели, ще имат грамадни тела, ще имат една форма най-малко 100 км. Но този ангел знае да се разширява и да се смалява, колкото иска. В Божествената любов учения човек от главата до петите, трябва да чувства любовта. Любовта като дойде в човека, подмладява го и го възкресява.

Блажен е онзи човек, когото Бог обича и блажен е онзи човек, който служи на Бога. Христос казва: „Дойдох на Земята, за да изявя любовта на Бога и волята Му.” Това е Христовото учение: да обичаме Бога и да се изявява чрез нас. Всеки човек, който проявява доброто, любовта действа в него, всеки човек, който е справедлив, любовта действа в него. Кажете така: „Господи, прости ни, че ние допущаме една нечиста мисъл за Тебе в ума си! Прости ни, че ние допущаме едно низше чувство за Тебе в сърцето си! Прости ни, че ние допускаме една низка постъпка, възприемаме в тялото си! Ние Те опетнихме. Нека милостта Ти бъде над нас, да се просвети умът ни, сърцето и волята ни, така да бъдем израз на Твоята любов!"


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ