НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2.50. Мравките

Борис Николов ТОМ 32
Алтернативен линк

2.50. МРАВКИТЕ


Седях в градината на една пейка и се греех на лятното слънце.

Като се вглеждах по земята, видях мравки, които мъкнеха динени семки. Семките бяха дребни, и мравките можеха да ги влачат. Мравунякът беше близо и в земята, заинтересува ме, как ще вкарат семките тъй като отвора беше малък. Първата мравка домъкна семката до дупката, опита се да я вкара - не можа, семката беше по-голяма. Тогава мравката остави семката, влезе в мравуняка и след малко излезе с друга мравка, на която главата беше два пъти по-голяма. Тя опита семката, влезе и излезе няколко пъти през дупката - през всичкото време пипалата й усилено работеха.

Мравката с голямата глава влезе в мравуняка, след малко се завърна с 5-6 мравки с големи челюсти. Пипалата показваха какво трябва да се направи. Работниците разшириха отвора и динените семки вече свободно влизаха. Явно е, в мравуняка имаше специалисти и всеки знаеше добре работата си.

С живота върви и разумността неизменно - където и да го срещнем, в каквито и първични форми да бъде.

ДИВАТА КОЗИЧКА


От хижа „Заврачица” прехвърляхме Родопите, за да слезем към Разлог.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ