НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ПОСВЕЩЕНИЕ: Десятъкът за Господа: разговори с Учителя Дънов в Горницата при салона на Изгрева

Представя: Вергилий Кръстев ТОМ 32
Алтернативен линк

ПОСВЕЩЕНИЕ


ДЕСЯТЪКЪТ ЗА ГОСПОДА

разговори с Учителя Дънов в Горницата при салона на Изгрева,

1.XI.1939 г., Изгрев, София


1. Учителят говори: „Защо трябва да се дава десятъка? - Това е семето! Нали земеделецът ще извади житото, което го е турил в хамбара. Това е туй, което сеем. От него ще имаме плодородие. Десятъкът - това е семето, плодът, житото, което си овършал, и който си изкарал. И посял!”

2. Значи давай.за да ти се даде една десета от онова, което приемеш. Шест деня ще работиш, един ден на Господа ще дадеш. Ако работиш, то посвети единият ден на Бога, тогава и другите дни ще се благословят. Това е ден на Любовта, да се прояви Божественото - десятъка, чрез тебе към другите около тебе. И тогава върху тебе ще дойде десетократно.

3. Ако всички хора даваха десетък, не щеше да има беден човек, не щеше да има нещастни. И десятъка човек да го пази със съзнание. Десятъкът да се даде, а капиталът да е в обръщение. Не е в натрупването на много кръв, но тази кръв трябва да циркулира, постоянно да е в обръщение.

4. Егоисти са станали хората, понеже са се свили и малко дават. Отвърстието, през което дават е много тясно и малко дават. А трябва да се изправи, да се отвори отвърстието повече, да се разширят порите на капилярните съдове и тогава болките престават. А инак, като минават, образуват триене и се образува болка.

5. А този човек, трябва да бъде разположен. Дойде ти нещо, да кажеш: „За добро е!” - „Ама защо това нещо ми идва, и така да се живее?” Каквото и да кажеш, няма полза. Кажи: „За добро е това. Вече една поука имам и ще кажа: „Аз като него няма да постъпя.” - „Ама той е казал една лоша дума!” - „Аз няма да я казвам! Туй то - няма и няма! Ще мълча.”

6. Има три вида десятък:

На Физическото поле - на Земята, се принася от човеците, в които обитава Светлината. Десятъкът е място на физическото поле.

В Духовният свят, десятъка предаден от Земята, се приема от ангелите като небесна храна за тях, при което като ответ изпращат Виделина за хората, чрез която те се възраждат вътрешно и живеят чрез нейната сила. Тук действат духовни закони за духовните човеци, които притежават духовни сетива за общение помежду си. Без духовните сетива, няма да има общение едни с други.

В Божествениятсвят десятъка, койтое даден от човеците на Земята, приет от духовния свят, той се приема и от светлината на Божествения свят, наречен Слава и раздава Божествената си сила, чрез Мировата Любов. А какво е тя?

7. Мировата Любов, която излиза от центъра на Вселената и отива към нейната периферия и се приема от човека.

Ето така: в чувствения свят - като стремеж и подтик на ергена към момата и на момата към ергена, в умствения свят - като сила, в душата -като чувство, а в Духа - като принцип.

Душата е лъч от Бога и присъствува и е жива през цялата вечност. Като слънчев лъч, идващ от Слънцето, като лъч, идващ от духовното Слънце и като лъч от Божественото Слънце и от Бога.

Духът като принцип обхваща първоначалото на живота, и запазва и съхранява това първично начало. От начало до края на живота. И като присъствие на Земята, в духовния свят и в Божествения свят. Навсякъде!

8. Десятъкът е семето, което ти сееш и туй семе ще произведе плода! Онова, което си дал на Господа, то ще произведе своята полза. То не може да не я даде. Ти направи Доброто и го хвърли във водата, то не може да не принесе своята полза. То е семе. Ти го посей. Нивите са хорските мозъци, в които ти ще посадиш семето. То е доброто, което ти правиш, то е нивата, в която ти ще посадиш. Доброто, което правиш, то е посятото на нивата и то ще възрасте!

9. Ангелите от духовния свят със своите рала орат върху нивите си, а това са мозъците на човеците и там посаждат своите семена. А тези семена представляват идеите от духовния свят. И тогава една мисъл влиза в мозъка на човека, забива се в неговия ум и той си казва: „Ето, една мисъл ми дойде в главата.” Да, тя е дошла, но тя не е твоя. Това е порасналото семе, посято от ангелите в твоя мозък. Затова пази я, наглеждай я, охранявай я, да не би да дойде някое говедо и да я опасе, когато тя е още стрък от трева. И ще станеш на опасана и гола нива, или ливада.

Говеда са това. Не е шега работа!

10. В духовният свят, там семената също растат. И там са повече, защото се умножават. Половината ще е за тебе, а половината, другата, ще дадеш. Такъв е законът в духовния свят. Ще дадеш: половина на половината. Едно към едно.

На Физическото поле, на Земята - само една десета ще дадеш, а девет десети са за тебе. Запомни го!

В Духовният свят - половината е за тебе, а другата половина ще раздадеш, за да разполага с нея духовния свят. Запомни го!

В Божественият свят - всичко ще дадеш! Понеже като дадем, Бог е с нас, Който ни подбужда към добро. - „Давайте и ще ви се даде.” Такъв е Божествения закон. Запомни го!

11. Бог иска една десета да дадеш от всичко. Защото от десет минути, ти десятък също можеш да дадеш. Законът следва така: три минути като работиш, едната минута ще посветиш на Господа. Ти си чиновник. След като работиш десет минути, едната минута ще седнеш и ще си помислиш за Господа. Ще размишляваш за Него. Това е десятъкът!

12. От десет часа, единият час за Господа ще посветиш. Девет часа ще работиш, а единият час е за Господа. За него няма да взимаш пари, и да ти плащат. Та като дойде едната секунда, единия час, то деветте секунди и деветте часа са твои, а десетата е за Господа. Та времето като дойде, то на пътя ще се спрем. А защо ли? Девет минути ще работим, като дойде десетата минута - за Господа ще помислим! Ще бъдем за 1 минута Негови!

13. Ще кажем така: „Туй за Господа трябва да дадем.” Тъй като живеем, животът ни ще се осмисля. Ти си се разтревожил. Имаш право десет секунди да се тревожиш, но като дойде десетата секунда, нямаш право върху нея. За Господа е тя. Така се осъществява от човека десятъка за Господа, чрез мисълта.

Десятъкът е от духовните човеци на Земята за съществата от Духовният и Божествения свят.

АМИН


Записала: стенографката Савка Керемидчиева на 1 ноември 1939 г., сряда.

Представя: Вергилий Кръстев


Какво стана с братския десятък от Школата на Учителя Дънов след 27.XII.1944 г. - виж „Изгревът”, том 1. 1993, с. 238-239; „Изгревът”, том 1. 2. изд. 2011, с. 275-276.

„Изгревът...”, том 31, с. 154, точка 19.6 и точка 19.; с. 175, точка 22.122


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ