НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ 32
Алтернативен линк

СЪДЪРЖАНИЕ

„Изгревът ... том 32

Борис Николов и Словото на Учителя Дънов


ПОСВЕЩЕНИЕ: Десятъкът за Господа: разговори с Учителя Дънов в Горницата при салона на Изгрева, 1.11.1939 г., Изгрев, София. – стр.3

Въведение: Вергилий Кръстев и окования Ангел. – стр.6
A. Защо и как бе окован във верига Ангела небесен? – стр.6
Б. Изповедта на Ангела небесен. – стр.8
B. Разкаянията на прикования Ангел. – стр.10

I. Окованият ангел / Борис Николов. – стр.15
1. „С Тебе ще съм когато си в скръб”. – стр.16
2. „Иде новата култура, новото човечество, новия човек ... “: магнетофонен запис. – стр.267

II. Писма от затвора: магнетофонен запис / Борис Николов. – стр.413

III. Мисли на ученика / Борис Николов. – стр.477

IV. Из неиздадени „Свещени думи”. – стр.533

V. Срещи с големите и малките братя: спомени и разкази на Борис Николов : записани и написани  – стр.790
1. Срещи с големите братя: магнетофонен запис. – стр.791
1.1. Отец Мартин. – стр.791
1.2. Звънарницата и изповедта на Борис Николов. – стр.795
1.3. Абубекир. – стр.821
2. Срещи с малките братя. – стр.827
Уводни думи. – стр.827
2.1. Мирът. – стр.828
2.2. Тошката. – стр.829
2.3. Дишко  – стр.830
2.4. Благодарността. – стр.830
2.5. Цветето. – стр.831
Ябълката на Каишев. – стр.832
2.6. Розите  – стр.832
2.7. Белият гълъб. – стр.833
2.8. Шар планина. Сърничката. – стр.834
2.9. Скърбят ли животните.. – стр.834
2.10. Дядо Иван. Гнездо за щъркели. – стр.835
2.11. Дядо Иван. Овощната градина. – стр.835
2.12. Срещи с малките братя - дивият заек. – стр.836
2.13. Заякът и кучетата. – стр.837
2.14. Скалничетата. – стр.837
2.15. Катеричките. – стр.838
2.16. Муцинка. – стр.839
2.17. Светлият кръг. – стр.840
2.18. Овчарските кучета. – стр.841
2.19. Ходжата от Каймаклий. – стр.842
2.20. Йосиф и сънят за втората позиция. – стр.843
2.21. Йосиф като игумен на манастира и бракониерите в гората. – стр.844
2.22. Йосиф и мечката стръвница. – стр.845
2.23. Йеремия и звънците. – стр.846
2.24. Разстрел на кученцето Бубче. – стр.847
2.25. Горилата. Канчето с картофите и ремонта на фурните. – стр.848
2.26. Синът на мечката. – стр.850
2.27. Сивите волчета. – стр.851
2.28. Ябълката. – стр.852
2.29. Слънчогледът на Паша. – стр.852
2.30. Конят.– стр.853
2.31. Дивата козичка. – стр.854
2.32. Кардиналът. – стр.854
2.33. „Иди там - не зная къде. Донеси онова - не зная кое”. – стр.855
2.34. Съобразителност. – стр.856
2.35. Юйий, юйий, юйий!. – стр.857
2.36. Живите барометри. – стр.858
2.37. Молитвата на щъркелите. – стр.859
2.38. Пъстървите. – стр.859
2.39. Бианка - пеещото куче. – стр.860
2.40. Орелът. – стр.861
2.41. Гърлю - водният скорец. – стр.862
2.42. Белите скали и скитникът. – стр.863
2.43. Скалите. – стр.865
2.44. Скворчето. – стр.865
2.45. Сърничката. – стр.867
2.46. Еленът. – стр.868
2.47. Бадемите. – стр.868
2.48. Пусак. – стр.869
2.49. Дядо Русин. – стр.869
2.50. Мравките. – стр.870
2.51. Звънарят Никифор. – стр.870
2.52. Самодивските поляни. – стр.873
2.53. Къртипеня. – стр.874
2.54. Майка. – стр.875
2.55. Манастирчето „Св. Спас”. – стр.876
2.56. Михаил Ковачът. – стр.877
2.57. Последната борба. – стр.878
2.58. Битката на момите. – стр.880
2.59. Свободата. – стр.882
2.60. Срещи с малките братя - пъстървите. – стр.883
2.61. Златната гривня. – стр.884
2.62. Дянко колелото. – стр.886
2.63. Животните - нашите по-малки братя. – стр.887
2.64. Месецът на смъртта. Последният огън. – стр.890
2.65. Абубекир. – стр.892
2.66. Гърбавият роб. – стр.895
Бележки за разказите и срещите с малките братя / Вергилий Кръстев. – стр.898

VI. Хороскопи / Светозар Няголов. – стр.904
1. Борис Николов Дойнов. – стр.905
2. Мария Михайлова Тодорова. – стр.925
3. Гавраил Велев Величков. – стр.940
Бележки / Вергилий Кръстев. – стр.953
Спомени и стихове за Светозар / Георги Иванов. – стр.954

Сканирани документи на Борис Николов и Галилей Величков – стр.963
1. Стенограми на Борис Николов от затвора 1958-1963 г. – стр.964
2. Писмо на Учителя Дънов до Гавраил (Галилей) Величков: 16 март 1944 г. – стр.972
Бележка / Вергилий Кръстев – стр. 973
3. Фактура № 2770 / 4.12.1958 г. от „Всестранни услуги” – София за покупка (№ 1190) на цигулка и други вещи, платени (1500 лв.) от Гаврил Велев Величков. – стр.974
4. Фактура № 01361 / 5.12.1958 г. от „Всестранни услуги” – София за покупка на маса за стенографите и други вещи, платени (420 лв.) от Гаврил Велев Величков – стр.975
Справка / Вергилий Кръстев – стр.976

VII. Записки от беседи на Учителя Дънов по стенограми на Боян Боев, дешифрирани от Борис Николов : магнетофонен запис 1972-1973 г.– стр.977
1. Божественото посещение: 26 септ. 1941 г. на Големият Резен. – стр.978
2. Който има уши, нека слуша : Неделна беседа, 28 септ. 1941 г. в 10 ч. с. – стр.979
3. Чистият живот: I год. на ООК, първите лекции. – стр.981
4. Неделно утринно слово: 13 юли 1941 г. – стр.984
5. Неделна беседа: 13 [т.е. 14] дек. 1941 г. – стр.985
6. Неделно утринно слово: 5 окт. 1941 г. – стр.985
7. Неделна беседа: 5 окт. 1941 г. – стр.986
8. Общ окултен клас: 8 окт. 1941 г. – стр.987
9. Трите метода на природата: ООК, I г., 2 лекция [2 март 1922 г.]. – стр.988
10. Младежки окултен клас: 10 окт. 1941 г. – стр.990
11. Неделна беседа: 12 окт. 1941 г. – стр.990
12. Общ окултен клас: 15 ноем. [т.е. октомври] 1941 г., сряда  – стр. 990
13. Младежки окултен клас: 17 окт. 1941 г. – стр.992
14. Неделно утринно слово: 19 окт. 1941 г. – стр.992
15. Неделна беседа: 19 окт. 1941 г. – стр.993
16. Общ окултен клас: 22 окт. 1941 г., сряда – стр.995
Бележка за съдържанието на стенограмата на Боян Боев / Борис Николов – стр.995
17. Слово: 24 окт. 1941 г. – стр.997
18. Общ окултен клас: сряда, 3 дек. 1941 г. – стр.998
19. Из неделни беседи: от 23 до 28 ноем. 1941 г. – стр.1001
20. Неделна беседа: 30 ноем. 1941 г. – стр.1005
21. Слово: 5 дек. 1941 г. – стр.1006
22. Неделно утринно слово и неделна беседа: 7 дек. 1941 г. – стр.1007
23. Новогодишна беседа: 31 дек. 1941 г. срещу 1 ян. 1942 г., 12 часа полунощ  – стр.1009
24. Неделна беседа: 11 ян. 1942 г. – стр.1012
25. Неделно утринно слово: 11 ян. 1942 г. – стр.1016
26. Неделно утринно слово: 18 ян. 1942 г. – стр.1018
27. Неделна беседа: 18 ян. 1942 г. – стр.1018
28. Неделно утринно слово : 25 ян. 1942 г. – стр.1020
29. Неделна беседа: 25 ян. 1942 г.– стр.1021
30. Неделна беседа: 2 [т.е. 1] март 1942 г.– стр.1023
31. Празникът на Пролетта: 22 март 1942 г. и неделно утринно слово и неделна беседа, държани през този ден. – стр.1024
32. Общ окултен клас: 3 апр. 1942 г. – стр.1026
33. Люби и обичай: 8 апр. 1942 г. – стр.1029
34. Края на една беседа, държана на 5 апр. 1942 г. – стр.1030
35. Общ окултен клас: 15 апр. 1942 г. – стр.1030
36. Младежки окултен клас: 17 апр. 1942 г. – стр.1031
37. Неделно утринно слово: 19 апр. 1942 г. – стр.1033
38. Неделна беседа : 19 апр. 1942 г. – стр.1036
39. Мистичен поглед върху живота: Неделно утринно слово, 7 юни 1942 г. – стр.1038
Бележка за съдържанието на стенограмата на Боян Боев / Борис Николов – стр.1040
40. Идването на новата култура: беседа-разговор с Учителя на 7-те Рилски езера : държана на 1 юлий 1942 г. – стр.1042
Бележка за работата по стенограмите на Боян Боев / Борис Николов.– стр.1043

VIII. Записки от беседи на Учителя Дънов по стенограми на Савка Керемидчиева, дешифрирани от Борис Николов: магнетофонен запис 1972-1973 г.– стр.1044
1. Възвишената мисъл: 6 авг. 1941 г. – стр.1045
2. Младежки окултен клас: 24 окт. 1941 г., петък, 5 часа сутринта  – стр.1046
3. Закон на Опуленс: из кн. „Смени в природата”, ООК, 9 ян. 1929 г., сряда, 6.14 ч. – стр..1046
Бележки за съдържанието на стенограмата на Савка Керемидчиева / Борис Николов – стр.1050
4. Из писмо на Учителя до Величко Гръблашев, 14 март 1930 г. – стр..1050
5. Ако аз ви кажа три неща: 19 окт. 1941 г., неделя. – стр.1051
6. Младежки окултен клас: 20 юли 1928 г., петък. – стр.1052
Бележки по съдържанието на стенограмата на Савка Керемидчиева / Борис Николов. – стр.1052
7. Общ окултен клас: 19 [т.е. 29] февр. 1928 г., сряда – стр.1053
8. Беседа от Учителя: държана пред духовна група, 1 март 1926 г.– стр.1054
Бележки по съдържанието на стенограмата на Савка Керемидчиева / Борис Николов – стр.1056
9. Несполучлив опит на духовната група 1925 г. – стр.1058
Идеята за разчитането на стенограмите и реализирането й в програмата на „Изгревът” / Вергилий Кръстев – стр.1060
Справка за Боян Златарев – стр.1061

Сканирани документи на Боян Боев, Борис Николов и Савка Керемидчиева – стр.1062
1. Стенограма на Боян Боев – стр.1063
Бележки на д-р Вергилий Кръстев – стр.1083
2. Стенограма на Боян Боев, разчетена от Борис Николов със стенографски текст. – стр.1084
Бележки на д-р Вергилий Кръстев. – стр.1099
3. Стенографски и ръкописен текст на Борис Николов, с който удостоверява дешифрирането на стенограмите на Боян Боев– стр.1100
Бележки на д-р Вергилий Кръстев – стр.1101
4. Тетрадка на Савка Керемедчиева - Аверуни, с ръкопис и стенографски текст  – стр. 1102
Бележки на д-р Вергилий Кръстев – стр.1106
5. Стенограма на Савка Керемедчиева от обратната страна на нейна тетрадка  – стр. 1107
Бележки на д-р Вергилий Кръстев. – стр.1118
6. Стенограма на Савка Керемедчиева, разчетена от Борис Николов със стенографски текст (5.03.1973 г.) – стр.1119
7. Посвещение на Вергилий от Борис Николов – стр.1130

IX. Духът на Истината и Духът на заблуждението в днешните человеци в България / Вергилий Кръстев – стр.1131
Архивите със Словото на Учителя Дънов на бивака „Ел Шадай” и „Резньовете” на Витоша Бивака „Ел Шадай” на Витоша – стр.1132
1. Как се откри Бивака „Ел Шадай” на Витоша и къде се дяна Словото на Учителя Дънов?. – стр. 1132
Боян Боев - текст и снимки в „Изгревът” – стр.1133
2. Истината за архива на Савка Керемидчиева. Съкровището при морените на Бивака – стр.1134
Борис Николов - снимки в „Изгревът”
Георги Радев - снимки в „Изгревът”
Димитри Стоянов - снимки в „Изгревът” – стр.1134
Архивът при Бивака „Ел Шадай” на Савка Керемидчиева – стр.1137
Петър Филипов - снимки в „Изгревът” – стр.1139
„Резньовете” на Витоша – стр.1140
3. Авторско право върху беседите на Учителя – стр.1140
4. Кой съхрани и опази непечатаното Слово на Учителя? Трите кражби – стр.1140
5. Съдбата на архива от „Резньовете” на Витоша – стр.1140
6. Продажба на открадния архив – стр.1141
7. Къде са 8-те куфара – стр.1141
8. Спомените на Борис Николов (1902-1992) – стр.1141
9. Великата лъжа на Великия изкусител. Кражбата на архива от „Резньовете” и съдбата му. – стр.1142
10. Духът на заблуждението и Духът на опорочението в деянията на человеците земни– стр.1142
11. Архивът на Савка Керемидчиева – стр.1143
12. Кражбата на архива на Савка Керемидчиева и последствията: бележки – стр.1144
13. Свещените думи на Учителя: бележки – стр.1144
14. Кой и защо иска да изхвърли „Изгревът”, том 14 и „Свещени думи” на Учителя Дънов към ученика – стр.1145
15. Циркулярно писмо на сестри Шкодреви – стр.1145
16. Отговорът на писмото на сестри Шкодреви – стр.1146
17. Престъпленията срещу „Изгревът” – стр.1147
18. Словото на Учителя и „Изгревът” – стр.1148
Заключение – стр.1149
Тодор Ковачев : справка – стр.1150

Забелязани грешки в „Изгревът”, т. 31  – стр.1150

ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ : сканирани материали – стр.1151

1914 г.
Поздрав за новата година към всички. Търново: [б.и.], 1914, с. 9 – стр.1151

1922 г.
Три разряда ученици. 5 школна лекция на общия окултен клас, 30.III.1922, четвъртък, 7.30 ч. в., ст. София. - В: Окултни лекции, дадени на учениците на Всемирното бяло братство. [Кн.] 1. София: [б.и.], 1922, с. 119 – стр.1152
Положителни и отрицателни сили в природата. 1 школна лекция на Общия окултен клас (II година), 6.Х.1922, петък, 7 14-9 ч.в., Ст. София. [София]: [б.и.], [1922], с. 55 – стр.1153

1941 г.
Божии блага. 13-а лекция от XXI година на Общия окултен клас (1941-1942), държана от Учителя на 24.XII.1941 г.,сряда, 5 ч. сутринта, София-Изгрев. - В: Буден ум и будно сърце.Общ окултен клас, 21 година (1941-1942), том 1, (лекции 1-21). София: Жануа 98, 1999, с. 348 – стр.1153

Съдържание – стр.1154


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ