НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

5. Ще загине ли културата. 5.1. Ще загине ли културата?

VII. СПОДЕЛЕНИ МИСЛИ ТОМ 30
Алтернативен линк

5. ЩЕ ЗАГИНЕ ЛИ КУЛТУРАТА?


5.1. ЩЕ ЗАГИНЕ ЛИ КУЛТУРАТА?


Ще загине ли културата? Сериозен и основателен въпрос.
Навременен и не случаен, не измислен, не изкуствено създаден.
Ще загине ли културата?

Ако се съди само по външни признаци, ако виждаме само това, което е налице, което парадира, което се шири навред в света, което с триумфиращи стъпки завладява, подчинява, обсебва душите, сърцата, съзнанието на огромни маси младежи и девойки, на почти цялата световна младеж, тогава - да!

Ако мислим, ако вярваме, че това, което е днес, ще си остане така и занапред, ще си остане завинаги, че то е нещо постоянно, неизменно, че то не може да бъде изживяно, преодоляно, отхвърлено от пробуденото човешко съзнание, от пробудената човешка душа, тогава - да!

Ако смятаме, че дивашките танци, дивашката музика, дивашките нрави, са завладяли завинаги света, младежите на всички народи, че основният .духовен" интерес на тази младеж е и ще си остане спорта, т.е. не самото му практикуване, което е несъмнено полезно, а овладяването цялата душа на младежа, издигането като най-важно, като най-сериозно нещо това - кой кого ще бие, кой кого е бил, - т.е. детинското, несериозно увлечение в празни, безсъдържателни зрелища, тогава - да!

Ако смятаме, че хулиганщината, хулиганското начало на отрицанието, под своите различни наименования и форми, в различните народи и страни, израстнало върху основите на изгубване вярата - изгубване на идеалите и смисъла на живота - ще продължава да се шири, засягайки в по-малка или по-голяма степен душите на огромни маси младежи, тогава - да! Ако нашата и световната младеж завинаги се е ориентирала към „естрадната музика", към „естрадното" - лекото, несериозното в живота, т.е. към пяната на живота; ако младежите продължават да загасват радиото, щом чуят сериозна, хубава музика; ако тях ги интересува и задоволява най-вече „шпионската" литература - тогава: да!

Но така ли е всъщност?

Не! Винаги е имало, има и сега, може би в небивали досега размери, една огромна маса от повърхностни, повърхностно ориентирани, с повърхностни интереси хора - млади и възрастни -които именно са среда и крепител на всякакви явления от подобен род.

Но ако се вгледаме по-сериозно, по-внимателно в живота, освен тази мътна, бушуваща по повърхността на живота пяна, ние ще открием и неща, които са пълни с надежда, с обещание за един по-хубав утрешен ден.

Ние ще открием хора, ние ще видим младежи, с едно сериозно, дълбоко, реалистично отношение към живота и неговите прояви, към неговите истински ценности.

Не е завладяла всичко, и не може да завладее всички шумотевицата на модерната диващина.

Има личности, има младежи, които не й се подават. Може да са сравнително малко, може да са съвсем малко, но ги има, съществуват.

Има младежи, чието основно внимание е отправено към духовното - към реалното, към непреходното в живота; които не са загубили смисъла на живота; които могат да правят и правят разлика между добро и зло, между истина и лъжа, между красиво и грозно; които не се подават на безверието, на отрицанието, нападението, на лъжата; които не смятат, че животът се състои в ядене и пиене, а „всичко друго е вятър".

Затова няма причини за отчаяние, за губене на вяра и надежда в младото поколение. Не може хубавото, разумното, красивото, да не вземе в края на краищата надмощие. Не може упадъчното, пошлото, дивашкото, просташкото, да си остане завинаги владетел на съзнанието на младежта.

Тази „музика" ще мине и ще си замине - ще се забрави.

Тези „танци" също ще отминат, ще се забравят.

Тази празнота, несериозност, обезверяване, липса на идеали, липса на твърда почва, на здрав мироглед у младежи и възрастни, са неща временни - те също ще отминат.

Защото идва нова музика, нов живот, нова светлина, ново съзнание, ново разбиране, нов мироглед, за всички хора на земята. Естествено, и за младежта, и може би преди всичко за нея.

Защото в нея е бъдещето.

Съществува този нов живот, съществува тази нова музика, съществува тази нова светлина, това ново съзнание - съществува този нов свят.

Те съществуват в душите на едно малцинство, но тези души са огнища, които ще разгорят в буен пламък навред в света - навред в душите на всички хора по земята - новото, великото, красивото, което идва и което ще направи живота на човека на земята пълен с велик смисъл, с велико съдържание, с велика красота.

Човек ще разбере, че неговият живот не е някакво случайно, временно явление - „ще умрем и всичко ще се свърши" -което го лишава от смисъл, от цел, от идеал, от истинска ориентировка; но че той, животът, е нещо разумно, целесъобразно устроено, нещо велико, безсмъртно. ЧОВЕК Е ДУХ, А НЕ ТЯЛО!

Човек живее във Вечността, а не само в един кратък земен живот. Великото бъдеще на човека е в онази безгранична Вселена, която сияе в своите неогледни блясъци над нас, нощем, в звездното небе.

Там е бъдещето на човека. Натам води неговият земен път. Там са неговите идеали. От там идва всичко велико и красиво, което изпълва душата на човека. От там идва великия смисъл, великото съдържание, великата цел на неговия живот. От там идва великата свещена музика, великият свещен живот, великата безсмъртна красота, които постепенно навлизат в нашия живот, завладяват съзнанието, душите, умовете, първоначално на единици - на най-будните, на най-рано пробудилите се хора на земята.

Бавно, постепенно, но сигурно идва великата Вълна - вълната на великата Красота, на великия Живот, на великата Разумност, - на великия смисъл, на великата музика в живота.

Тя ще се разлее навред, по всички посоки, по всички части на земята, всред всички народи. Няма да остане незасегната нито една готова, будна душа, нито едно възприемчиво съзнание, нито един искрен, търсещ истината и доброто човек.

Съществува новата музика. Съществува великата, неземната, Божествената музика /защото всичко хубаво идва Отгоре/. Тя звучи в пространството, раздвижва етера, прониква навсякъде. Будните съзнания я възприемат - чуват я в глъбините на душата си.

Тя е такава огромна, такава мощна, непреодолима сила, че под нейното действие ще се стопят всички тъмни сенки, всички паразитни шумове, всички зараждащи се и живеещи в миазмите на живота, в тъмнината, в ограничението, в безпътицата, упадъчни прояви.

Тя ще измете всички паяжини, всички архаични, атавистични форми от душите, от сърцата и умовете, от съзнанието, от живота на днешното и утрешното поколения.

Тя ще прекара през огън, ще очисти света, ще изгори всичко, което тегли човека назад, което спъва развитието му.

Ще засияе в света великото слънце на истинската красота, на истинската музика, на истинското изкуство, на истинския живот на истинската любов.

Ще засияе Слънцето на мира, на братството, човечността, свободата.
Ще победи новата музика — ще победи новия живот.
ЗАЩОТО МУЗИКАТА ОПРЕДЕЛЯ ЖИВОТА!

И честити, благословени са онези, които ще станат служители, жреци на новата музика, на новото изкуство, на новата песен, на новата наука, на новия живот. Благословени са тези, които ще изразят великата любов, великата разумност, великия живот, чрез музиката на бъдещето, която иде.

Благословени са тези, които ще разнесат навред в света огъня, който ще обнови сърцата и душите, който ще обнови човечеството.

Няма да загине културата!

Идва нова, по-велика, по-могъща, по-светла, по-съвършена култура.

Идва нова култура! Идва нова музика! Идва великия живот!

Нека всички, кой с каквото може, кой доколкото може, всеки според силите си, му послужим!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ