НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

22. Алеята: поема

Част 1. ИЗГРЕВА (София, V.1977 г.) ТОМ 28
Алтернативен линк

22. АЛЕЯТА

поема


Тогава - през оная година,
една от ония -
слънчеви,
светящи -
близо половин век
оттогава...
Тази лятна нощ,
това връщане от клас,
през този вечерен час -
притихнал бе града
и скъдана светлината бе -
София тогава!...

Една школа -
Един Учител -
група ученици
след лекция връщат се на Изгрева.

Тръгнали са пеш,
тръгнали сме след Него
и вървим по улици - :
слабо осветлени -
навлизаме в голямата градина.
Посрещна ни ароматния въздух,
нощната свежест ни гали
и дъха на цъфнали липи...
Романтиката ни понесе,
носени сме на криле,
летяхме ние
към една съкровена мечта.

Учениците следваха Учителя си -
равномерна и твърда стъпка
и бе щастие
да вървиш все така
през тази нощ,
безгрижни в младостта,
покъртени от чудото,
разгънало се пред нас
в безброй светлини.

Един извор бълбукаше,
ненаситно пиехме
от нектара на мъдростта.

Връщане от клас;
по безлюдни, тихи улици -
от Оборище до Опълченска
от Оборище до Изгрева

Изгрева -
поляната -
ухаеха тревите -
гушеха се борчетата там.
Изгрева незастроен,
Изгрева чист - една безбрежност
тиха като море
с нежния шепот
на меката нощ...

Тая нощ -
безлунна,
звездна -
стволите,
цветята
и главната алея -
останала след нас...

Пред тебе е нощта,
неравните пътеки нагоре...
Коя ли води до Изгрева?...
Не знаеш -
ала вървиш сигурно,
един младеж взел преднина
е големи крачки тръгна начело
и проправя уверено
пътя към Изгрева.

И алеята,
виждаш я,
виждаш я до днес
и големите стъпки -
твърдите стъпки -
уверени и леки
и Той с нас...
Тръгнали сме към Изгрева
от Оборище след клас,
прибираме се на Изгрева.

Чакат ни -
незастроени къщички,
палатки направени просто,
една обширна поляна,
електричество няма още,
нито вода,
а ти се струва, че си в рай -
един свят вълшебен,
приказен.

Дали, защото си млад,
дали, защото след Него вървиш,
дали, защото си бил на школа
и си слушал,
слушал....
Дали,
дали -
днес може да се отговори
на хиляди “дали” и “защо”...

Защото си на Изгрева,
където е Той
и ти знаеш това,
виждаш,
усещаш го -
живата реалност те докосва
вълнува,
отнася те...

Великото се бе сбъднало -
епохата,
времето-
нашето всекидневие
бавно и внушително се позлатяваше.
и всичко шумеше и пееше,
тържествуваше -
трептеше въздуха -
светлината като пеещи водопади
изливаше се на вълни.
Щедро бе всичко,
а ние, ние се носехме като лодка
смело,
уверено, безгрижно по житейското море.

Имахме всичко,
бяхме богати
пред нас един океан -
преливащ от бисери.

Тогава тая
и много школни вечери -
Оборище Опълченска -
Оборище с първия ни салон - Изгрева
и тази алея,
неравна,
нагорна,
извиваща се днес край обсерваторията...
Тя пее и разказва за нещо неповторимо -
вдълбано като гранит
в историята българска -
история световна.

Алеята,
алеята,
запазила частичка
от звездната хубост на нощите,
от устрема на ученика,
от младежката жар,
от голямата радост
посетила Земята през нашето време
и най-вече,
най-вече от присъствието на
Големия Приятел -
повел нашата младост
към Изгрева -
към Изгрева -
оня Изгрев
недосегаем -
недостижим,
недокоснат в света
на вечните ценности., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ