НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

10. Законът на процентите - единството

Глава 2. Ученикът - път и живот ТОМ 28
Алтернативен линк

10. ЗАКОНЪТ НА ПРОЦЕНТИТЕ - ЕДИНСТВОТО


Само богатият по ум, по сърце и по воля може да помага - здравият може да носи болния, богатият - бедния, силният слабия, умният - невежия. Естествено е човек да се стреми да бъде добър, умен, богат. За да изпълни своето предназначение, човек трябва да притежава тези съкровища. Само такъв човек може да се вслушва в страданията на хората, да разбира тяхната мъка и да им се притече на помощ. Човекът е човек само за това - да може да помага, да прояви доброто. Колкото и ограничени да се възможностите на човека, той може да се включи във всеобщото добро в което участвуват всички добри, разумни, отзивчиви хора. В живота не липсват образци, които със своя живот, показват пътя по който човек може да реализира великите цели на Битието - доброто.

Животът на Учителя беше израз на пълното покритие на думи, идеи и дела. Няма случай, когато някой дошъл при Него за помощ да не е получил такава. Той разполагаше с неограничени възможности и в никоя област не беше затруднен. Помагаше и материално и духовно. Най-голямото нещастие на хората не бяха лошите материални условия - имаше нещо вън от материалния живот, което беше по тежко и по страшно - духовната обърканост на хората, безпътицата в която се лутаха, противоречията в които се оплитаха от умствен, сърдечен и волев характер.

При Учителя хората отиваха обременени, отеготени, скръбни, болни, нещастни, страждущи. На всички Той даваше съответния съвет, лекарство, метод, правило как да му са облекчи положението. Той виждаше човека не такъв, какъвто изглеждаше отвън, а такъв, какъвто беше отвътре; Той знаеше настоящето, миналото и бъдещето на всеки даден човек, необикновено ясновидство, което не можеше да се подведе под никоя позната рубрика. “Аз не виждам, както другите виждат”. За степента на Неговите сили и Неговото виждане тепърва ще се говори. Учителят беше и не беше на земята облечен в плът, но кой може да определи границата, където Той преставаше да бъде обикновен жител на земята? На времето Христос каза: “Не съм от този свят". Днес се питам: От кой свят бе Той? Сега правим опит да сумираме онова, което успяхме да видим и преживеем, да съпоставим онова, което Той е казал за себе си, за да си обясним много неща от които всеки по отделно се интересува и на края да се получи една малка и слаба представа за реалността в която Той живя и работи.

Животът на школата не беше нищо друго, а поле, където не само учениците учеха, но място, където личността на Учителя се изявяваше. Учениците учеха своите уроци, решаваха задачите и бяха премного ангажирани с програмата на школата - животът беше много сериозен през едно крайно време - преходно и натежало от много противоречия, тревоги и проблеми, които чакаха своето разрешение. Не беше трудно да се следва школа, но не беше и лесно, на места тя се превръщаше на вихрено движение, което трябваше да се следва, ако не искаше ученикът да изоставя. Школата не се справяше с учениците, а учениците трябваше да се справят с програмата. Тя беше определена и съобразена с възможностите на учениците. Изискваше се само постоянство, работа и усилия.

Положението на един Учител е много сериозно и работата Му много сложна - грамотността тук не е вече до очите и пръстите, тук се засягаше духовната същност на човека, неговия ум, сърце, душа и дух. Истински майстор е Учителят, Който е поел отговорната работа да изведе човека от обикновения, установения път на света, за да му покаже другия светлия, нагорния, правия. И не само да покаже, но и да го води след това, да го предпази от всичките възможни пречки и изкушения, отклонения и не само това, а на опасните места Сам да поеме неговия товар. Голяма е отговорността на един Учител, поел задълженията да учи, да води, да помага, да ги извежда до жадувания връх. В един свят, това е отговорността на майката. За това и Той казва: “Готов съм да помогна на всички, които страдат. Ще отнема 50% от вашите мъчнотии, когато и учениците са готови да понесат съответните проценти - 50%.” Тук действува законът на единството. Мисълта на ученика и тази на Учителя, Любовта на Учителя и тази на ученика, силата и светлината на Учителя и тази на ученика. Мистичната връзка между Учител и ученик получава своята пълна реализация. Само тогава отношенията са правилни - силите се обединяват, то е получаването на акорд от два тона, които напълно си хармонират. Учителят не може да наруши закона на процентите, ученикът винаги трябва да помни този закон, за да знае на какво може да разчита - само 50%, останалите ученикът ще се нагърби сам. Там е и същността на учебния процес при учението, да вложи в обръщение 50%  - да слуша, да разбира, да прилага уроците, които се преподават в школата. В това обединение на силите лежи залога на успеха, в този мистичен съюз между Учител и ученик действува закона на любовта, любовта от страна на Учителя към ученика и обратното. Само студените по сърце и ленивите по ум, в които не гори пламъка на любовта и копнежа към знание чакат добри и благоприятни условия, надяват се на добротата и щедростта на Своя Учител, разчитат на търпението и силата Му и остават времето да прошуми край тях без да са изпълнили поетите задължения. Учителят може да поеме всичкия товар - 100 % и по такъв начин да освободи ученика от страданията, мъчнотиите, задачите, противоречията, болестите. Защо да не може и какво струва на Човекът с многото любов, сила и светлина да поеме тежкия товар? Но каква ще бъде ползата от това? Какво ще постигне ученикът, какво ще спечели той и с какво ще увеличи светлината, топлината, силата си. Учителят вижда в перспектива, цялото бъдеще е открито пред Него. Ученикът абсолютно нищо няма да спечели от оказаната по този начин помощ, напротив ще има вреда. Учител Велик по ранг никога няма да си позволи грешката, която правят неразумните майки, които от неразбрана любов към своите деца ги освобождават от всякакви задължения, като ги поразяват по този начин още като деца и ги правят нетърпими, когато пораснат. Всички възпитани по този начин деца на обикновен език се наричат разглезени - те са същинска напаст за близките си и за обществото. За детето няма по-голям враг от майка и възпитател, които им дават крива насока в живота. В една окултна школа обаче такова нещо не може да се случи. Нищо не помага на ученика, нито охкания, нито плачове, нито оплаквания, нито заплашвания, нито молби, нито подкупи, нито обещания - най-малко дори помагат сълзите. Предвидените страдания, мъчнотии, задачи, изпитания, трябва да се разрешат, да се преживеят, премелят. Ни слух, ни услишание - само 50% - законът е точен като математическа формула. Изключения не се правят за никого. Там няма лицеприятие - строго действува закона на единството, на правдата, на чистотата. Всякаква възможност да се обиколи и изкористи закона е изключена, парирана. Ученикът ще вложи в работата си 50%, Учителят ще помогне с останалите 50% и в резултат ще се получи 100% - законът на единството действува, бива реализиран и ученикът успява да разреши задачата си. За този ученик казваме, че е умен, разумен, съобразителен, не само има доброто желание да учи, да работи и да постига желанията си, но и разбира отлично закона - не се оплаква, не плаче, не се потрива, не се вайка, не губи скъпоценното си време, не казва, че неговите страдания са най-големи, на ум не му идва, че е забравен, изоставен от Бога и от Учителя си, а си служи с точната мярка - процентите и чака, вярва, надява се. Най-малкият протест и най-малкото недоверие спрямо закона не е нищо друго, а недоверие към Учителя си, неправилно отношение към школа и Учител, неправилно отношение най-вече към Бога.

Колкото и да се моли ученикът, няма закон, който може да увеличи или намали определените страдания, изпитания, задачи и пр. Учителят зорко следи за техния размер.

Законът за процентите е закон на единството. Четливо този закон е написан в програмата на школата. “Бъдете готови да участвувате с вашите 50%, за де участвувам и аз с моите 50%, като ги съединим в името на любовта ще се роди новия човек - ученикът на любовта."


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ