НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.2.2.4. Кои посещават и слушат в салона?

8.2.2. Концерт-рециталите на „Изгревът...” и тяхното създаване ТОМ 26
Алтернативен линк

КОИ ПОСЕЩАВАТ И СЛУШАТ В САЛОНА?


Салонът е препълнен и има правостоящи от двете страни до прозорците. Най-малко са около 350 човека. Това е публиката на „Изгревът". Половина са постоянни посетители, а другите са приходящи. Някои идват, друг път не идват, идват трети, но салона е пълен. Те идват, защото това, което слушат, на друго място не могат да го чуят. Най-важното е, че със сценария, който се чете, аз съм отворил „Изгревът" за техните уши и умове. Те слушат, попиват всичко и така се хранят техните души. Те са гладни, слушат, мируват. А като излезнат в антракта, ме критикуват.  Дори и след концерта. Питат ги: „Защо му ходите на концертите?" - „Ходим, защото ни са интересни, но не сме съгласни с него." Ето това е важното. Те са гладни, идват да се хранят, но в действителност са противници, дори и врагове. Как така? Ето така. Ще ви приведа едно изказване на Учителя, именно, за това, че от 100 човека, ще те слушат само 25 човека.


ЕДНА ПОХВАЛА

лекция от Учителя, държана на 14 декември 1932 г., София-Изгрев.


- В: Дънов, Петър. Новата мисъл : Общ окултен клас, Г. XII (1932­1933), т. I.,

София, 1947, с. 298-299.


„Помнете: Както и да се оправдавате, не можете да се освободите от последствията на вашите дела. Всяко оправдание води в лабиринт, от който не може да се излезе. При всяка придобивка - материална, духовна или умствена, вие имате право само на 25%, ближният ви - също 25%, а Бог и природата - 50%. Значи 75% от придобивката не е ваша. Професор си, искаш всички студенти да те обичат. Не, само 25% от студентите ще те обичат, 25% няма да те обичат, а 50% ще бъдат безразлични към тебе. Проповедник си. Слушат те сто души: 25% от тях ще слушат, но нищо няма да възприемат. Те са твърди като камък. Каквото да им се говори, те нищо не чуват; други 25% ще приемат учението. А останалите 50% ще кажат: „Ще дойдем друг път." Казваш: „Ще оставим питомното, та да гоним дивото." Същият процент е и по отношение на вярата. Едни вярват 25%, други, т.е. твоите ближни вярват пак 25%, а природата държи за вярата 50%. Българинът, който разбира нещата, казва: „Предпочитам един заек в кошарата, отколкото десет в гората." Значи, единият заек в гората струва 50%. Другият заек в гората струва 25%, и твоето малко постижение струва също 25%. Например, някой се моли на Бога, но като не съзнава цената на молитвата, казва: Какво съм придобил с молитвата? - Много си придобил. Ако и толкова не си се молил, нищо нямаше да излезе от тебе."


Примери има много. Разказва ми един познат, че като споменавал случайно за „Изгревът", всички започват да ме хулят, да ме псуват на майка. А същия познат разправя, че онези, които по мой адрес изпращат хули, после ги вижда, че са дошли на концерта и смирено слушат ли, слушат. Не може да разбере защо това е така.


Питам го: „Не знаеш ли причината?" - „Не знам", е отговора му. Те са противници, но тук идват, за да се хранят душите им. От 300 човека, около 30 човека приветствуват истинския „Изгрев", а останалите са врагове. Да, това е така. Не се заблуждавам изобщо.


Има и друг случай. Преди години на един от концертите идва една жена по време на антракта и ми се представя: „Аз съм Людмила Дилова от Видин. Много ми харесва това, което слушам."


На следващата сутрин в 8 часа сутринта ми звъни тази Людмила разтревожена, и казва, че не е спала цяла нощ. И разказва случая. След концерта 4-5, т.н. .духовни" сестри заедно с Марийка Марашлиева отиват в дома й на гости. Слагат маса, чинии, подготвят за обед. Людмила казва: „Да прочетем някоя мисъл от Учителя." Търсят книжката „Свещени мисли на Ученика" от 1938 г., но не я намират. Тогава Людмила, която е чела „Изгревът", казва: „Ами това го има в XIV том на „Изгревът", отива, сваля XIV том и го слага на масата. Изведнъж 5-те духовни сестри скачат от масата и в един глас извикват: „Махни я тази книга, че не можем да я гледаме!" Тя стои като поразена. Пита ги: „Нали бяхте на концерта, защо я хулите?" Отново отговора е същият: „Махни я, че не можем да я гледаме!"


Людмила ме пита по телефона защо е всичко това. Отговарям й, че те са врагове, но идват на концертите да се хранят душите им. Това е отговора на този въпрос. Друг няма!, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ