НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.1.1. Защо евангелистите-методисти отхвърлиха „Изгревът”, том XXIV?

8.1. Евангелистите и “Изгревът...” том 24 ТОМ 26
Алтернативен линк

ЗАЩО ЕВАНГЕЛИСТИТЕ-МЕТОДИСТИ ОТХВЪРЛИХА

„ИЗГРЕВЪТ", ТОМ XXIV?Вергилий Кръстев


1. „Изгревът", том XXIV излезе от печат на 15 януари 2009 г. Той бе подготвян от мен в разстояние на 3 години. Сътрудниците са отбелязани накрая, за което им благодаря!

2. Този том бе за „Учителя Дънов и евангелистите-методисти". Съдържанието е подробно и ще го намерите на с. 905-923. И никой не може да се оправдае, че не знае за какво се говори в този том.

3. В този том са приложени на 161 страници снимки, които не бихте срещнали на друго място. Тези снимки бяха изкарани в голям формат A3 - 45/40 см, залепени на картони 100/70 см, и бяха представени на 5 концерт-рецитала през 2010 г., които бяха за евангелистите-методисти и връзката им с Учителя Дънов.

4. Идеята за „Изгревът", том XXIV бе дадена от Онзи, Който ръководеше от Невидимия свят поредицата „Изгревът". А кой е Той, ще прочетете на с. 477. Точно написано и го научете наизуст.

5. Да се намери човекът, който да свърши една такава работа, трябва да бъде роден и да получи тяло от двата рода, което да има качества и да може да издържи. Виж с. 475-476.

6. Човек преди да бъде изпратен на Земята и да се роди като човек, трябва да има връзка от хилядолетия с онези, които бяха по времето на Мойсея и Христа (виж с. 401-402, т. 38, 39, 40)

7. Редица поколения подготвят онзи представител, който ще участвува в „Изгревът", том XXIV. Това бе Павел Василев. (Виж с. 478 до с. 480, от т. 1-23, както и с. 338-343)

8. А защо Павел Василев реши да участвува в „Изгревът", том XXIV, виж на с. 343-346.

9. Могат ли да се „присадят" и „ашладисат" евангелистите-методисти в „Изгревът"? Виж с. 399-401.

10. Ще излъчат ли свой представител, който да чете Словото на Учителя Дънов и „Изгревът"? Виж с. 402-403.

11. Връзката на евангелистите-методисти и Учителят Дънов е показана много добре с документи и снимки. По-добра концепция не може да бъде измислена и накрая да бъде осъществена. Това е моето категорично мнение. В тази книга има Дух и Сила, защото е сътворена от Христовия Дух.

12. Прибрах книгата от печатницата в тираж от 1 000 броя. Взех си всичките възможни пособия за издаването на този том в нови тиражи. Така че аз бях подготвен за всички очаквани обрати. И те дойдоха.

13. Ръководителят на евангелистите-методисти, който живееше във Варна отхвърли „Изгревът", том XXIV. По негово нареждане и другите пастори в България я отхвърлиха. Вместо да използват вълната, то те се завряха под нея. Аз бях оставил на Павел Василев към 200 броя, които трябваше да раздаде в страната, и то безплатно.

14. Нито един евангелист, получил безплатно тази книга не е попитал колко струва, кой я финансира. Няма такова нещо! - Взимат книгата, не я четат и я отхвърлят. А защо? Не искат да я има. Но тя е на видело и е отпечатана по програмата на „Изгревът".

Не можете да се измъкнете, че не знаете.

15. Спомням си, че бях поканен на един концерт в салона на ул. „Раковски" в църквата на д-р Лонг. Влизам и какво виждам? Един голям цветен портрет на Д-р Лонг- широк 2 метра и дълъг към 3 метра, захвърлен с главата надолу по стълби, водещи надолу, към мазето. Гледам, гледам и не мога да повярвам, че това го има в София. И тогава разбрах, че щом са захвърлили хубавия цветен портрет на Д-р Лонг, ще захвърлят по същия начин и „Изгревът", том XXIV. Движеха ги едни и същи сили. И те им се подчиняваха безотказно.

16. През 2010 г. направих 5 концерт-рецитали за евангелистите- методисти, като сценария бе въз основа на „Изгревът", том XXIV. На сцената бяха поставени портретите - 45/40 см, които са публикувани в книгата. Изпълниха се евангелски песни, които Петър Дънов е препоръчвал. Това е описано на с. 434-438, с приложения на евангелски песни от с. 439-454.

17. Тези 5 концерт-рецитали бяха издадени на компактдискове (по 2 диска за всеки концерт - I и II част) и раздавани безплатно. Качени бяха и на интернет страницата на „Изгревът" - http://www.izqrevat.com

Това е реализирано от мен чрез програмата на „Изгревът".

18. Подготвих един материал - описание на 5-те концерт-рецитали през 2010 г., и за публикация в „Изгревът", том XXV - с необходимите разкази и приложения. Дано има място в този том!

19. Тези бележки бяха приготвени за ония, които приемат „Изгревът", че е Третият завет на Бога към днешното и утрешно човечество. То е предназначено, именно, за тях. Но не и за онези, които го отхвърлят. В никакъв случай! Те ще бъдат отхвърлени от човечеството с хилядолетия.

20. Защо евангелистите-методисти отхвърлиха „Изгревът", том XXIV? Трябва да се проучи много добре с. 401: т. 38 и т. 39, за да разберете, че тук няма случайни неща. А те са закономерни и последователни. Така Старият Завет преминава в Новият Завет - това го е казал апостол Павел (Послание към Коринтяни 3:14). А пък аз казвам, че Новият Завет преминава в „Изгревът", който е Пътят Господен на Земята.

Той е Третият Завет.

И да искате, не можете да го отхвърлите, защото Святият Дух го е сътворил.

21. Аз съм само съставител на „Изгревът", но друг е Този, Който го ръководи, и името Му е написано на с. 477 в том XXIV.

22. Помолих Павел Василев да напише свое изложение и да разкаже как евангелистите-методисти отхвърлиха „Изгревът", том XXIV. Измъчи се много, докато го написа. Изстрада много, и бе напълно разочарован от всички. Искате примери? - Ето ги:

На всеки концерт-рецитал през 2010 г., на брой 5, на Павел Василев предавах покани за предстоящия концерт, за да ги раздаде на свои познати. Ето как се развиха събитията.

Отначало, за 1-я концерт-рецитал поиска 40 покани. Раздаде ги на своите познати, но дойдоха на концерта само 5 човека. А залата бе препълнена с 300 човека.

За 2-я концерт-рецитал поиска 20 покани, раздаде ги и дойдоха 4 човека.

За 3-я концерт-рецитал поиска 10 покани и дойдоха 4 човека.

За 4-я концерт-рецитал му предадох 10 покани и дойдоха също 4 човека.

За 5-я концерт-рецитал поиска 5 покани и дойдоха 3 човека.

Когато след време чуете тези 5 концерт-рецитали на компактдискове, които подготвяме да ги пуснем и раздадем през месец май 2011 г., тогава ще си отговорите на въпроса защо се случва всичко това. А сега тези 5 концерт-рецитали ще ги издадем на компактдискове, на 10 диска, които ще се раздават безплатно на онези, които четат „Изгревът". Аз ги раздавам, защото познавам хората. Вие може да ги намерите и на интернет страницата на „Изгревът" - http://www.izgrevat.com/. Те са качени там.

23. Павел Василев е представител на евангелистите-методисти за „Изгревът", том XXIV. Той е правнук на първия евангелист в България Гаврил Илиев по майчина линия. Цялата тази родова редица от личности, родени в България, накрая намериха човека чрез когото да се реализират.

А да се реализира всичко това на Земята, е от трудно по-трудно. Да се свържеш със Святият Дух - това е първото нещо. А второто е да станеш проводник и на трето място - да си изпълнител. Така Святият Дух ще влезе в Словото, ще го оживи, ще му предаде Сила, за да може да действува. Само тогава. Важното е, че те намериха човека, изкараха го напред, и той ги защити достойно, като ми съдействуваше с материали и снимки за този том.

Святият Дух е Онзи, Който навлиза в ума на човека, вкарва светлина в него, и тогава му се отваря ума, за да разбира Писанието. Друг начин няма (Ев. Лука 24:45).

И след това ще можете да се свържете чрез Христовия Дух, Който обединява Небето и Земята, Битието и Небитието. (Послание към евреите 13:8 - Исус Христос е Истият вчера и днес и във веки. (Исус Христос е същият вчера, днес и до веки).

Друг начин няма. И затова Исус казва, че ще бъде с тях до края на века. И това се осъществи чрез „Изгревът", том XXIV.

24. Да се осъществи една Божествена идея, първо тя трябва да бъде хваната чрез ума, да бъде свалена от небесата, където обитава Духът. Тя трябва да изгради вътрешна и външна организация у човека, да се намерят хора, чрез които да се осъществи. А в България това да се случи - една идея да се осъществи на дело, е цяло чудо на чудесата за Земята и цяло знамение за Небето.

25. А Духът казва: „Аз съм един и същий от векове с вас и винаги ще бъда с вас."

Идеята бе свалена, осъществена чрез „Изгревът", том XXIV. Но това стана с цената на много усилия и време. Явиха се много сътрудници и приложиха своя дан и своя дял в изграждането на тази Скиния на Господния Дух. И днес Славата Господня е в него до веки веков.

А „Изгревът", том XXIV е наистина съвременната Скиния на Духът Господен. Той е предназначен за идното човечество, защото днешните човеци се оказаха земни човеци. Той е за идейните човеци, за небесните човеци, слезнали на Земята в плът, но движени от Духа Господен, чрез светлина в ума и чрез Силата на Духа, за да въдворят Царството Божие в собствения си живот. Засега това е най-важното и най-неотложното.

Ето защо в предговора на „Изгревът", том XXIV, започнахме с посвещението за „Новият Завет на Господа Нашего Исуса Христа", написано собственоръчно от Учителя на заглавната страница на Новия Завет (с. 817), на собствената му Библия, издадена през 1885 г. във Виена. Това бе почерка на Петър Дънов. А кой е Петър Дънов, виж на "Изгревъ"г", с. 477. Той е Всемировият Учител на Вселената. Това за пръв път беше изнесено от мен в „Изгревът", том I, в „Космогония и Слово на Всемировия Учител".

Аз бях изпратен, за да свидетелствувам за всичко написано до сега за Школата на Всемировия Учител Беинса Дуно. И го направих. От мен толкова!, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ