НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

6.2. Предсказания. Краят на века

6. УЧИТЕЛЯТ ЗА СВЕТА, БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ТОМ 26
Алтернативен линк

ПРЕДСКАЗАНИЯ

КРАЯТ НА ВЕКА


Казвам: Потоп иде в света! Не потоп от вода, но потоп от огън. Старият живот ще се замени с нов, като животът на гъсеницата се замества с живота на пеперудата („Четирите кръга", с. 208).


Всички вие ще минете през огън. Цялата земя ще бъде в пламъци. И то във ваше време ще бъде. Ще мине огнена вълна и ще се очисти света. Земята е опетнена („Познат от Него", 1926, с. 20).


Всички хора ще бъдат подложени на Божия огън - по плът и по дух - да се пречистят. Ето защо, всички трябва да бъдат готови за Божия огън (Общ клас, 5 год., с. 138).


Бог е започнал вече преустройството на света при действието на божествения огън, при който материята ще се префини (Неделни беседи, II серия, с. 137).


Идат вече времена на изпитания, тежки и усилени, за които се говори - „Гневът Божий иде в света". Всички ще чуят гласа на Бога и ще видят съществува ли Правда, Любов, или не. („Все що е писано", с. 37)


Иде Господ в света. Аз Го виждам как иде намръщен с тояга в ръка. Той маха тоягата по гърба на всички. („Новият Човек", с. 149)


Бог е решил да изпразни всички каси, всички хамбари, да засее новото семе. Сегашните революции са резултат от дългогодишното неправилно хранене. Сам Бог казва на бедните: Идете да изхвърлите богатите и да заемете местото им. („Новият Човек", с. 80-82) Горко на богатите.


И сегашните хора, милионерите искат да знаят какво ги очаква в бъдеще. Писанието казва: „Горко вам богати, които ядохте и пихте, които онеправдахте работниците! Идат за вас дни, когато всичко ще ви се вземе. Бедните ще ви хванат за гушата и ще ви кажат: ,Дайте!" И за да се освободят богатите, Христос им казва: .Давайте!" (,Живият Господ", с. 30)


Казвам: Страшно нещо иде сега в света, не само за България, но и за целия свят. То ще дойде до главата и на праведните, и на религиозните, и на светските хора. („Затова се родих", с. 30)


За хората е необходимо страдание. Само то е в сила да ги облагороди и изправи, (с. 238)


Всички хора ще познаят, че има правда в света. Никому не се позволява да лъже, нито да заблуждава в името Божие. (с. 212).


Издаден е указ от Невидимия свят, прокпамация от небесния цар до всички хора, до всички общества и народи със следното съдържание: Да се затворят всички лоши хора по лицето на земята! Времето на злото мина. Край на всички престъпления! Никаква лъжа! Никакви убийства! В Божиите решения няма обратни действия. Бог ще прекара света десет пъти през огън, но ще го пречисти. Разумен е този огън. От него хората ще поумнеят. В тях ще се роди ново съзнание. („Проучвайте", с. 128, 129)


От осем хиляди години хората все бесят, колят, но какви са резултатите им? Цялата земя е покрита с гробища. Цялата земя е опръскана с кръв, толкова е нечиста и опетнена! Небето е решило да потопи всички континенти на земята. Новата култура не може да расте и да се развива на тази нечиста земя. („Петимата братя", с. 6)


Ледът, снегът, студът са символи на старата култура на Мойсеевия закон. Иде Слънцето на Живота, при което снегът ще се превърне във вода. Мойсеевият закон ще се видоизмени. Насилието трябва да изчезне, (с. 10), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ