НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

6.1. Предупреждения

6. УЧИТЕЛЯТ ЗА СВЕТА, БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ТОМ 26
Алтернативен линк

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Ако българският народ не приеме Божественото учение, нещо страшно иде за него. И съдбата е започнала най-напред от България. (24 март 1923 г.)


Ако европейските народи не приемат Христовото учение, след 10 години ще дойде такава война, каквато светът не помни. („Петимата братя", с. 126)


Ако съвременните народи не се откажат от своята алчност и не изпълнят волята Божия, те ще минат през големи изпитания и страдания: земетресения, наводнения, циклони, войни. („Влизане", с. 118)


Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си, ще настане глад на земята и хлябът ще се намали дневно на 200-300 грама. („Все що е писано", с. 6)


Цяла Европа ще мине през такива изпитания, каквито през ума не са минавали. (,Да възлюбим Господа", с. 116)


Кармата на всички народи е назряла вече. Сега е време за ликвидация, за разплащане. („Влизане", с. 119.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ