Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Младежки събори (Съборни) подредени по хронология
25 броя беседи

1895 1897 1898 1899 1900 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

През 20 те години в братството се включват много млади хора, така наречения „втори ешалон“. Това са младежи идващи както от различните религиозни направления в страната, така и анархисти, атеисти, толстоисти, теософи, антропософи и др. Всички са привлечени от магнетизма на Учителя и новото учение. Под напора на голямата им любознателност и наличието на различните гледища, които ги вълнуват, Учителят провежда т.н. Младежки събори за поясняване и правилно насочване на младите. Те са осем на брой, от 1923 до 1930 г. включително. Провеждат се преди деня на Учителя - Петровден, с изключение на V-тия събор, проведен от 14 до 17 август 1927 година, поради построяването на новия салон на Изгрева, и последния 8-ми събор от 12 до 14 юли 1930 г. Всичките се провеждат в София.

Цветът на младата интелигенция в Братството изнася, доклади и реферати, които засягат въпросите за анархизма, комунизма, атеизма, толстоизма и новото учение. По време на всеки събор, Учителя изнася по няколко беседи, които са отпечатани като беседи от младежките събори. В сайта засега не са сложени текстовете на рефератите на другите участници. Те могат да се прочетат от книгите. Учителят с голяма любов и умение ръководи и коригира младежките, в повечето случай наивни разбирания и ги насочва към практическо приложение на новите идеи, изнесени в Словото.
начало1923г.

Две думи!,  МС - 19:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
Разцъфтяване на човешката душа,  МС - 7:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
Първото правило,  МС - 18:00ч. - София, 3.7.1923г. (Вторик)

начало1924г.

Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Правилно разбиране на природните действия / Разумното тълкувание на природните действия, МС - 19:30ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Новото възпитание / За възпитанието, МС - 17:30ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
Топлината на живота, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)

начало1925г.

И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
Вътрешна връзка, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1925г. (Понеделник)
Двадесет правила от Учителя към ученика, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Методът на светлината, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)

начало1926г.

Вътрешни и външни връзки, МС - 5:00ч. - София, 7.7.1926г. (Сряда)
Особеното място, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1926г. (Четвъртък)
Педагогически правила, МС - 7:00ч. - София, 9.7.1926г. (Петък)

начало1927г.

Мислещият човек, МС - 5:30ч. - София, 14.8.1927г. (Неделя)
Правата мисъл, МС - 5:30ч. - София, 15.8.1927г. (Понеделник)

начало1928г.

Роден от Бога, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1928г. (Неделя)
Без окови!, МС - 5:00ч. - София, 9.7.1928г. (Понеделник)
Към свобода!, МС - 5:00ч. - София, 10.7.1928г. (Вторик)

начало1929г.

Първите стъпки / Ден без възли, МС - 10:00ч. - София, 7.7.1929г. (Неделя)

начало1930г.

Право си отсъдил, МС - (неизвестен час) - София, 12.7.1930г. (Събота)
Връзване и развързване, МС - (неизвестен час) - София, 13.7.1930г. (Неделя)
Чрез Него стана, МС - (неизвестен час) - София, 14.7.1930г. (Понеделник)


placeholder