Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Младежки събори (Съборни) подредени по азбучен ред
25 броя беседи
А   ,   Б   ,   В   ,   Г   ,   Д   ,   Е   ,   Ж   ,   З   ,   И   ,   К   ,   Л   ,   М   ,   Н   ,   О   ,   П   ,   Р   ,   С   ,   Т   ,   У   ,   Ф   ,   Х   ,   Ц   ,   Ч   ,   Ш   ,   Щ   ,   Я

През 20 те години в братството се включват много млади хора, така наречения „втори ешалон“. Това са младежи идващи както от различните религиозни направления в страната, така и анархисти, атеисти, толстоисти, теософи, антропософи и др. Всички са привлечени от магнетизма на Учителя и новото учение. Под напора на голямата им любознателност и наличието на различните гледища, които ги вълнуват, Учителят провежда т.н. Младежки събори за поясняване и правилно насочване на младите. Те са осем на брой, от 1923 до 1930 г. включително. Провеждат се преди деня на Учителя - Петровден, с изключение на V-тия събор, проведен от 14 до 17 август 1927 година, поради построяването на новия салон на Изгрева, и последния 8-ми събор от 12 до 14 юли 1930 г. Всичките се провеждат в София.

Цветът на младата интелигенция в Братството изнася, доклади и реферати, които засягат въпросите за анархизма, комунизма, атеизма, толстоизма и новото учение. По време на всеки събор, Учителя изнася по няколко беседи, които са отпечатани като беседи от младежките събори. В сайта засега не са сложени текстовете на рефератите на другите участници. Те могат да се прочетат от книгите. Учителят с голяма любов и умение ръководи и коригира младежките, в повечето случай наивни разбирания и ги насочва към практическо приложение на новите идеи, изнесени в Словото.
началоБ

Без окови!, МС - 5:00ч. - София, 9.7.1928г. (Понеделник)

началоВ

Връзване и развързване, МС - (неизвестен час) - София, 13.7.1930г. (Неделя)
Вътрешна връзка, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1925г. (Понеделник)
Вътрешни и външни връзки, МС - 5:00ч. - София, 7.7.1926г. (Сряда)

началоД

Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Двадесет правила от Учителя към ученика, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Две думи!,  МС - 19:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)

началоИ

И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)

началоК

Към свобода!, МС - 5:00ч. - София, 10.7.1928г. (Вторик)

началоЛ

Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)

началоМ

Методът на светлината, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Мислещият човек, МС - 5:30ч. - София, 14.8.1927г. (Неделя)

началоН

Новото възпитание / За възпитанието, МС - 17:30ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)

началоО

Особеното място, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1926г. (Четвъртък)

началоП

Педагогически правила, МС - 7:00ч. - София, 9.7.1926г. (Петък)
Правата мисъл, МС - 5:30ч. - София, 15.8.1927г. (Понеделник)
Правилно разбиране на природните действия / Разумното тълкувание на природните действия, МС - 19:30ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Право си отсъдил, МС - (неизвестен час) - София, 12.7.1930г. (Събота)
Първите стъпки / Ден без възли, МС - 10:00ч. - София, 7.7.1929г. (Неделя)
Първото правило,  МС - 18:00ч. - София, 3.7.1923г. (Вторик)

началоР

Разцъфтяване на човешката душа,  МС - 7:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
Роден от Бога, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1928г. (Неделя)

началоТ

Топлината на живота, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)

началоЧ

Чрез Него стана, МС - (неизвестен час) - София, 14.7.1930г. (Понеделник)