Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) подредени по азбучен ред
37 броя беседи
А   ,   Б   ,   В   ,   Г   ,   Д   ,   Е   ,   Ж   ,   З   ,   И   ,   К   ,   Л   ,   М   ,   Н   ,   О   ,   П   ,   Р   ,   С   ,   Т   ,   У   ,   Ф   ,   Х   ,   Ц   ,   Ч   ,   Ш   ,   Щ   ,   Я

„Великата Майка” е сборник от тридесет и шест беседи от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов).
Съставен е от Елена Андреева (един от трите постоянни стенографи на Словото) като хронологичен цикъл от дешифрирани стенограми, съхранявани тайно на Изгрева в София до 1990 г. Изнасяни в продължение на шестнадесет години (1917-1932), тези беседи са били предназначени за особен кръг слушатели – омъжени жени и духовни сестри.
Държани са в следобедни часове на четвъртия ден от седмицата, поради което Учителя ги нарича четвъртъчни беседи. Изключение правят пет от тях: три са изнесени в петък и две – в понеделник. В сборника е включена и беседата „Съчетание на отношенията”, държана пред духовни братя на 8 август 1920 г. Четвъртъчните беседи представляват отделно течение в Словото на Учителя Беинса Дуно. Съдържащите се в тях наставления, упътвания и методи за духовна практика ги определят като специфичен лекционен курс на езотерична школа, въпреки че с пет години предхождат официалното откриване на Школата на Всемирното Бяло Братство през 1922 г.
Между дешифрираните стенограми и текстовете в сборника „Великата Майка” е налице езикова трансформация, която е отражение на историческите промени в българската говорна и писмена култура. Въпреки това максимално е съхранена архаичната наглед структура на речта, специфична за първите три десетилетия на XX век.
Всички цитати от Библията са приведени към нейното Виенско издание от 1885 г., което е ползвал Учителя Беинса Дуно.
началоА

Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 2.6.1922г. (Петък)

началоБ

Без наука няма сполука, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.1.1926г. (Четвъртък)
Без товар, ИБ , БС - (неизвестен час) - , 22.3.1917г. (Четвъртък)

началоВ

Великата майка, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 26.2.1920г. (Четвъртък)
Венецът на живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 15.2.1917г. (Четвъртък)
Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС - 10:00ч. - , 20.6.1921г. (Понеделник)
Волята Божия, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 29.3.1917г. (Четвъртък)
Встъпление в Любовта,  ИБ , БС - 10:00ч. - София, 16.1.1919г. (Четвъртък)
Вяра, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.3.1920г. (Петък)
Вярата като закон, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 31.3.1932г. (Четвъртък)

началоД

Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.8.1920г. (Неделя)
Доброто семе, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.4.1932г. (Четвъртък)

началоЕ

Една задача / Задача за самовъзпитание, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 2.6.1932г. (Четвъртък)
Естествени правила, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 7.4.1932г. (Четвъртък)

началоИ

Истина и Живот,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 17.3.1932г. (Четвъртък)

началоК

Който намигва, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 7.11.1918г. (Четвъртък)

началоМ

Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)

началоН

Непоклатима канара, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 30.6.1932г. (Четвъртък)
Носители на Новото, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 19.5.1932г. (Четвъртък)

началоО

Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.2.1926г. (Четвъртък)
Оправдание и спасение, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 5.4.1917г. (Четвъртък)

началоП

Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 12.2.1920г. (Четвъртък)
Призваха Исуса,  НБ ,БС - 10:00ч. - София, 19.6.1919г. (Четвъртък)
Приложение, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.6.1923г. (Четвъртък)
Принуждава ни,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 24.3.1932г. (Четвъртък)
Простотата, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 31.5.1917г. (Четвъртък)
Пълнене и празнене, БС - 10:00ч. - София, 26.6.1918г. (Сряда)
Пътища на Мъдростта, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 12.5.1932г. (Четвъртък)

началоР

Работете с Любов, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.5.1920г. (Понеделник)

началоС

Свидетелството на Духа, ИБ , БС - 15:00ч. - София, 10.11.1921г. (Четвъртък)
Силите в Природата, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 19.2.1920г. (Четвъртък)
Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.12.1925г. (Петък)
Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.6.1918г. (Понеделник)
Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС - 10:00ч. - София, 3.5.1917г. (Четвъртък)

началоТ

Това учение, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 17.4.1919г. (Четвъртък)

началоУ

Узрял плод, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 5.5.1932г. (Четвъртък)

началоХ

Хигиена на човешката душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)